Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • UBP-X1000ES

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono jakość barw w pewnych materiałach SDR

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware Update version M37.R.0345 for UBP-X1000ES (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji M37.R.0345 — UBP-X1000ES)

Wersja pliku

 • M37.R.0345

Rozmiar pliku

 • 152 MB (160 409 934 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 31-05-2022

Przygotowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być aktualne, zwłaszcza w nowych modelach odtwarzaczy Blu-ray. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M37.R.0345 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest on przełączony na sygnał z podłączonego odtwarzacza Blu-ray. Przykładowo, jeśli odtwarzacz podłączony jest do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.
 2. Włącz odtwarzacz Blu-ray. Jeśli rozpocznie się odtwarzanie płyty, naciśnij przycisk STOP i zaczekaj na pojawienie się Ekranu głównego.
 3. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje KonfiguracjaNastawienia systemowe, po czym wybierz ENTER.
 4. Wybierz opcję Informacje o systemie, a następnie ENTER.
 5. Jeśli wersja na ekranie telewizora ma numer M37.R.0345 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza Blu-ray:

MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
(ZALECANA)
 • Przewód sieci Ethernet lub router bezprzewodowy do podłączenia odtwarzacza Blu-ray do Internetu
 • Zapewnienie, że do odtwarzacza Blu-ray podłączono:
  • aktywne łącze internetowe
  • zgodny telewizor
Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego i najszybszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • komputer
 • urządzenie pamięci masowej USB
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Pobieranie i instalacja

Aktualizowanie odtwarzacza Blu-ray przez Internet

Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji. Proces trwa zwykle około 15–30 minut. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do odtwarzacza Blu-ray.

Co będzie potrzebne:

 • Aktywne połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
 • Zgodny telewizor

Jak zapewnić bezproblemowy przebieg aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Aby ukończyć go pomyślnie już za pierwszym razem, wykonaj następujące czynności:

 • Uważnie przeczytaj instrukcję; w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • W trakcie aktualizacji nie wyłączaj odtwarzacza Blu-ray ani nie odłączaj jego zasilania.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.

Przygotowanie urządzeń:

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest odtwarzacz Blu-ray. (Przykładowo, jeśli odtwarzacz jest podłączony do gniazda HDMI 2, jako źródło sygnału należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Podłącz odtwarzacz Blu-ray do Internetu. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet lub łączności bezprzewodowej przez router.
 3. Włącz odtwarzacz Blu-ray. (Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta, wyjmij ją.)

Pobieranie aktualizacji:

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje KonfiguracjaAktualizacja oprogramowania, po czym wybierz Aktualizacja sieciowa.
 2. Na ekranie telewizora pojawi się monit o potwierdzenie aktualizacji oprogramowania. Używając pilota, wybierz opcję OK. Naciśnij przycisk ENTER.
 3. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji i najnowsza wersja oprogramowania.
 4. Wybierz opcję Start, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 5. Rozpocznie się proces aktualizacji, a na ekranie telewizora widać będzie jego postępy.
 6. Podczas aktualizacji na telewizorze widać pasek postępu x % oraz ilość pobranych danych. Podczas aktualizacji wartość x zmienia się od 0 do 100.
 7. Odtwarzacz samoczynnie uruchomi się ponownie, a aktualizacja będzie kontynuowana. Podczas wykonywania tej czynności nie należy używać ani włączać odtwarzacza.
 8. Na telewizorze ponownie pojawi się pasek postępu x % oraz ilość pobranych danych. Podczas aktualizacji wartość x zmienia się od 0 do 100.
 9. W celu zakończenia aktualizacji odtwarzacz automatycznie wyłączy się i uruchomi na nowo. Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy używać ani wyłączać odtwarzacza.
 10. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M37.R.0345, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza Blu-ray przez Internet.

 • Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat Nie można zweryfikować stanu połączenia lub To urządzenie nie jest podłączone do sieci, problem może być związany z połączeniem sieciowym:
  1. Połączenie z siecią przewodową: sprawdź, czy przewód LAN jest starannie podłączony do odtwarzacza i źródła Internetu.
  2. Połączenie z siecią bezprzewodową: sprawdź, czy router bezprzewodowy jest włączony oraz podłączony do źródła Internetu.
  3. Sprawdź w ustawieniach sieciowych, czy odtwarzacz Blu-ray ma własny adres IP. (Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz w polu Serwer proxy adres IP używanego serwera proxy.)
  4. Sprawdź w oknie Nastawienia siecioweStatus połączenia sieci, czy obok wpisów Połączenie fizyczne i Dostęp do Internetu widać OK.
  5. Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Jeśli podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii, włącz odtwarzacz i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.
 • Jeśli aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut:
  1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci energetycznej, odczekaj kilka minut i podłącz go na nowo.
  2. Włącz odtwarzacz Blu-ray.
  3. Spróbuj ponownie wykonać procedurę aktualizacji.
  4. Można także wymusić pominięcie aktualizacji przez sieć i od razu przejść do aktualizacji z pamięci USB.
 • Jeśli podczas aktualizacji pojawia się komunikat Aktualizacja nie powiodła się:
  • Upewnij się, że nie występuje problem z połączeniem sieciowym z Internetem.
  • Na ekranie Aktualizacja nie powiodła się wybierz OK, aby ponownie wykonać procedurę aktualizacji, lub Anuluj, aby przerwać proces.
  • Jeśli objaw ten nadal będzie występował, pobierz plik z wewnętrznym oprogramowaniem i przeprowadź aktualizację z pamięci USB.
  • Można także wymusić pominięcie aktualizacji przez sieć i od razu przejść do aktualizacji z pamięci USB.
 • Jeśli kilka prób aktualizacji wewnętrznego oprogramowania zakończy się niepowodzeniem, pobierz plik z wewnętrznym oprogramowaniem i przeprowadź aktualizację z pamięci USB.

Aktualizacja z pamięci USB i komputera

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. W przeciwnym razie można skorzystać z tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji do komputera, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie do odtwarzacza Blu-ray.

Zalecamy korzystanie z następujących systemów operacyjnych:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Jak zapewnić bezproblemowy przebieg aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Aby ukończyć go pomyślnie już za pierwszym razem, wykonaj następujące czynności:

 • Uważnie przeczytaj instrukcję; w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • W trakcie aktualizacji nie wyłączaj odtwarzacza Blu-ray ani nie odłączaj jego zasilania.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.

Pobierz aktualizację i zapisz ją w komputerze:

 1. Przeczytaj i zaakceptuj warunki
 2. Pobierz plik UPDATE_M37R0345.ZIP do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 152 MB (160 409 934 bajty/bajtów).

Skopiuj pliki aktualizacji do pamięci USB:

 1. Wypakuj plik i zapisz go w komputerze. Folder z wypakowanymi plikami nosi nazwę UPDATE.
 2. Sprawdź, czy w folderze UPDATE znajdują się następujące cztery pliki: MSB37-FW.BIN, MSB37-FW.ID, MSB37-FW_MB.BIN, and MSB37-FW_MB.ID
 3. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
  Uwaga: Obsługiwane są systemy plików FAT32 i NTFS.
Systemy operacyjne Windows:
 1. Przejdź do katalogu, w którym został utworzony folder UPDATE, i kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy.
 2. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Wyślij do.
 3. Kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
 4. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.
Systemy operacyjne macOS:
 1. Przeciągnij i upuść folder UPDATE do głównego katalogu urządzenia USB.
  Uwaga: Jeżeli plik nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa pliku, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.

Prześlij aktualizację do odtwarzacza

Przygotuj cały sprzęt, po czym prześlij aktualizację do odtwarzacza.

Przygotuj sprzęt:
 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest odtwarzacz Blu-ray. (Przykładowo, jeśli odtwarzacz jest podłączony do gniazda HDMI 2, jako źródło sygnału należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Włącz odtwarzacz Blu-ray.
 3. Upewnij się, że do odtwarzacza Blu-ray nie jest podłączone żadne inne urządzenie USB; jeśli jest, odłącz je.
Prześlij aktualizację:
 1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB z plikiem z aktualizacją do portu USB z przodu odtwarzacza.
 2. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje KonfiguracjaAktualizacja oprogramowania, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 3. Kiedy pojawi się monit Aktualizacja oprogramowania, wskaż pilotem opcję Aktualizuj za pomocą pamięci USB, wskaż OK i naciśnij przycisk ENTER.
 4. Rozpocznie się aktualizacja.
 5. Podczas aktualizacji na telewizorze widać pasek postępu x %. Podczas aktualizacji wartość x zmienia się od 0 do 100.
 6. Odtwarzacz samoczynnie uruchomi się ponownie, a aktualizacja będzie kontynuowana. Podczas wykonywania tej czynności nie należy używać ani włączać odtwarzacza.
 7. Na telewizorze ponownie pojawi się pasek postępu x %. Podczas aktualizacji wartość x zmienia się od 0 do 100.
 8. Po zakończeniu aktualizacji odtwarzacz automatycznie się wyłączy i uruchomi ponownie. Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy używać ani wyłączać odtwarzacza.
 9. Odłącz pamięć USB od odtwarzacza.
 10. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M37.R.0345, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza Blu-ray przy użyciu komputera i płyty.

 • Jeśli nie jest możliwy wybór opcji Aktualizuj za pomocą pamięci USB, sprawdź, czy:
  1. Urządzenie USB jest prawidłowo podłączone do odtwarzacza Blu-ray.
  2. Urządzenie USB jest sformatowane w obsługiwanym systemie plików (FAT32 lub NTFS).
  3. Urządzenie USB jest zgodne z odtwarzaczem Blu-ray.
 • Jeśli nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego pobranego ze strony internetowej, spróbuj usunąć plik i pobrać go ponownie.
 • Jeśli pojawi się komunikat Brak pliku aktualizacji, upewnij się, że rozpakowany folder ma prawidłową nazwę (UPDATE, wielkimi literami) i zawiera wszystkie poniższe pliki: MSB37-FW.BIN, MSB37-FW.ID, MSB37-FW_MB.BIN, and MSB37-FW_MB.ID
 • Jeśli pojawi się komunikat Plik jest uszkodzony, ponownie pobierz plik z aktualizacją i powtórz całą procedurę.
 • Jeśli aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci energetycznej, odczekaj kilka minut i podłącz go na nowo.
  2. Włącz odtwarzacz Blu-ray.
  3. Spróbuj ponownie wykonać procedurę aktualizacji.
 • Jeśli podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii, włącz odtwarzacz Blu-ray i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.