Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SRS-HG1
 • SRS-X88
 • SRS-X9
 • SRS-X99
 • MAP-S1
 • CAS-1
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • RSX-GS9

Informacja o tej instalacji

Korzyści i udoskonalenia

 • To narzędzie instaluje uaktualnioną wersję sterownika USB audio, aby zapewnić obsługę odtwarzania plików audio z komputera przez łącze USB. Poprawia ponadto działanie funkcji USB-B.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Urządzenie

 • Port USB (zgodny z USB 2.0)

Przygotowania

 • Zaloguj się jako Administrator komputera.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj komputera.
 • Niezastosowanie się do instrukcji lub przerwanie procesu aktualizacji może być przyczyną problemów w pracy oprogramowania.
 • Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z komunikatem System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować, kliknij Kontynuuj.

Instalacja

 1. Podłącz przewód USB:
  • Modele MAP-S1, SRS-X9, SRS-X88, SRS-X99, CMT-SX7/SX7B i CAS-1: podłącz komputer do gniazda USB (typu B) z tyłu urządzenia.
  • Głośnik SRS-HG1 (h.ear go): podłącz komputer do gniazda USB (typu micro B) z tyłu urządzenia.
  • Radioodtwarzacz RSX-GS9: podłącz komputer do gniazda USB (typu micro B) z przodu urządzenia.
 2. Otwórz w komputerze okno Menedżer urządzeń, po czym kliknij wpis Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Włącz urządzenie:
  • Zestaw CAS-1: wybierz funkcję USB-B przyciskiem USB-B na pilocie.
  • Modele MAP-S1, CMT-SX7 i CMT-SX7B: wybierz funkcję USB REAR przyciskiem FUNCTION na pilocie.
  • Głośniki SRS-X9, SRS-X88 i SRS-X99: wybierz funkcję USB-B przyciskiem USB-B na urządzeniu.
  • Głośnik SRS-HG1 (h.ear go): wybierz funkcję USB przyciskiem FUNCTION na urządzeniu.
  • Radioodtwarzacz RSX-GS9: wybierz funkcję USB-DAC, naciskając przycisk źródła na panelu przednim lub na pilocie.
  Menedżerze urządzeń, w sekcji Kontrolery dźwięku, wideo i gier, pojawi się obecny sterownik podłączonego urządzenia.
  Uwaga: Jeśli na liście znajduje się wpis Sony Audio, w komputerze jest już zainstalowany właściwy sterownik.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wyświetlony sterownik i wybierz Aktualizuj sterownik.
 5. Kliknij Wyszukaj automatycznie sterowniki.
 6. Kliknij Wyszukaj zaktualizowane sterowniki w usłudze Windows Update. Pojawi się okno Windows Update.
 7. Wybierz Wyszukaj aktualizacje, a jeśli pojawi się komunikat Pokaż opcjonalne aktualizacje, kliknij go.
 8. Wybierz strzałkę obok wpisu Aktualizacje sterowników, wybierz Sony Corporation - MEDIA - i kliknij Pobierz i zainstaluj.
  Uwaga: Menedżerze urządzeń, w sekcji Kontrolery dźwięku, wideo i gier, pojawi się wpis Sony Audio.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Sony Audio i wybierz Właściwości.
 10. Na karcie Sterownik sprawdź wpisy Dostawca sterownikaWersja sterownika.
  • Dostawca sterownika: Sony Corporation
  • Wersja sterownika: 8.0.5.3526
 11. Instalacja sterownika USB audio jest zakończona.

Jak odinstalować oprogramowanie sterownika?

 1. Kliknij Menedżer urządzeńKontrolery dźwięku, wideo i gier. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Sony Audio i wybierz Odinstaluj.
 2. Wybierz pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia, po czym wybierz Odinstaluj.