Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • DMP-Z1
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-WM1A
 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1Z
 • NW-WM1ZM2
 • NW-ZX300

Informacja o tej instalacji

Korzyści i udoskonalenia

 • To narzędzie instaluje sterownik USB audio Sony, który zapewnia obsługę funkcji przetwornika C/A USB

Wymagania systemowe

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Przygotowania

 • Zaloguj się jako Administrator komputera.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj komputera.
 • Niezastosowanie się do instrukcji lub przerwanie procesu aktualizacji może być przyczyną problemów w pracy oprogramowania.
 • Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z komunikatem System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować, kliknij Kontynuuj.

Instalacja

 1. Stuknij ikonę Przetwornik C/A USB lub Przetwornik C/A na ekranie biblioteki odtwarzacza. Następnie, gdy pojawi się komunikat, stuknij OK.
 2. Podłącz odtwarzacz do komputera przez łącze USB.
 3. Otwórz w komputerze okno Menedżer urządzeń, po czym kliknij wpis Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
  Uwaga: Jeśli na liście znajduje się wpis Sony Audio, sterownik jest już zainstalowany w komputerze.
 4. Kliknij prawym przyciskiem WALKMAN i wybierz opcję Właściwości.
 5. Sprawdź, czy na karcie Sterownik znajduje się wpis Dostawca sterownika: Microsoft.
 6. Kliknij Aktualizuj sterownik, po czym wybierz opcję Wyszukaj automatycznie sterowniki.
 7. Kliknij Wyszukaj zaktualizowane sterowniki w usłudze Windows Update. Pojawi się okno Windows Update.
 8. Wybierz Wyszukaj aktualizacje, a jeśli pojawi się komunikat Pokaż opcjonalne aktualizacje, kliknij go.
 9. Wybierz strzałkę obok wpisu Aktualizacje sterowników, wybierz Sony Corporation - MEDIA - i kliknij Pobierz i zainstaluj.
  Uwaga: Menedżerze urządzeń, w sekcji Kontrolery dźwięku, wideo i gier, pojawi się wpis Sony Audio.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Sony Audio i wybierz Właściwości.
 11. Na karcie Sterownik sprawdź wpisy Dostawca sterownikaWersja sterownika.
  • Dostawca sterownika: Sony Corporation
  • Wersja sterownika: 8.0.5.3526
 12. Instalacja sterownika USB audio jest zakończona.

Jak odinstalować oprogramowanie sterownika?

 1. Kliknij Menedżer urządzeńKontrolery dźwięku, wideo i gier. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Sony Audio i wybierz Odinstaluj urządzenie.
 2. Wybierz pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia, po czym wybierz Odinstaluj.