Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • PS-HX500

Wymagane pobrania

Przed pobraniem pliku należy zapoznać się z tą częścią.

Plik Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe należy pobrać do nowego folderu w komputerze. W folderze nie mogą się znajdować żadne pliki oprócz pobranego.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

To narzędzie instaluje program Hi-Res Audio Recorder współpracujący z gramofonem PS-HX500. Hi-Res Audio Recorder to program służący do zgrywania nagrań z płyt winylowych do komputera w formacie o wysokiej rozdzielczości. Obejmuje on następujące funkcje:

 • Zgrywanie utworów audio z płyty winylowej: Używając przewodu USB dostarczonego z gramofonem, połącz gramofon z komputerem. Teraz możesz zgrywać utwory z płyty winylowej odtwarzanej na gramofonie w formacie o wysokiej rozdzielczości (DSD lub PCM).
  Uwaga: Maksymalna długość nagrania wynosi 100 minut.
 • Edytowanie pliku tymczasowego: Możesz dodawać znaczniki do zapisanych danych (plik tymczasowy) i określać zakresy danych, które mają zostać wyeksportowane do plików. Dodaj znaczniki do pliku tymczasowego, aby:
  • Usunąć ciszę przed pierwszym utworem lub przerwy między utworami
  • Po zakończeniu zgrywania utworów z jednej strony płyty winylowej podzielić plik tymczasowy na pliki z poszczególnymi utworami
  Uwaga: Można dodać nawet 60 znaczników, a także usuwać i przenosić znaczniki.
 • Regulacja wzmocnienia: Można regulować poziom sygnału (wzmocnienie) w nagranych danych (pliku tymczasowym).
  Uwaga: Można wybrać automatyczną lub ręczną regulację wzmocnienia. W tym drugim przypadku wartość można zmieniać w zakresie od +1 dB do +6 dB, z dokładnością do 1 dB.
 • Eksportowanie pliku tymczasowego: Możesz eksportować zapisane dane (plik tymczasowy) na komputer.
  Uwaga: Przed wyeksportowaniem pliku tymczasowego można również wprowadzić nazwę albumu, nazwę wykonawcy albumu, tytuły utworów i nazwy wykonawców poszczególnych utworów.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe

Wersja pliku

 • 1.1.0

Rozmiar pliku

 • 16.8 MB

Data wydania

 • 02-11-2016

Przygotowania

Ważne uwagi

 • Instalację tego pliku może wykonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator komputera lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
 • Zakończ pracę wszystkich uruchomionych programów. Pozwoli to uniknąć zakłócenia instalacji przez inne programy. Przed wykonywaniem dalszych czynności należy zamknąć wszystkie aplikacje widoczne na pasku zadań.
 • Zaleca się wydrukowanie tej instrukcji, by była ona dostępna podczas instalacji.

Pobieranie i instalacja

Spis treści

 • Wymagania systemowe dla komputera
 • Ważne uwagi
 • Instrukcja pobierania i instalacji
 • Uruchamianie programu Hi-Res Audio Recorder
 • Odinstalowywanie programu Hi-Res Audio Recorder
 • Rozwiązywanie problemów

Wymagania systemowe dla komputera

Komputer, w którym ma być zainstalowane to oprogramowanie, musi spełniać następujące wymagania systemowe:

 • Jeden z następujących systemów operacyjnych:
  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows 8.1 (wymagany jest najnowszy dodatek Service Pack)
 • Procesor: Intel Core 2 1,6 GHz lub wyższy
 • Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 lub więcej
 • Wolne miejsce na dysku: 100 MB
 • Urządzenie do odtwarzania dźwięku: Wymagane

Uwaga: Nie gwarantuje się działania programu na wszystkich komputerach spełniających powyższe wymagania systemowe. Dodatkowo nie są obsługiwane następujące systemy:

 • Samodzielnie zbudowane komputery lub systemy operacyjne
 • Systemy operacyjne zainstalowane w miejsce starszego systemu
 • Środowiska z możliwością wyboru przy rozruchu jednego z wielu systemów operacyjnych
 • Z włączonymi funkcjami oszczędzania energii: trybem uśpienia lub trybem czuwania systemu
 • W których nie są zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu Windows. (Do wyszukania najnowszych aktualizacji możesz użyć programu Windows Update)

Instrukcja pobierania i instalacji

UWAGA:

 • Przed instalacją tego programu użyj programu Windows Update, by zainstalować w komputerze najnowsze aktualizacje systemu Windows. W przeciwnym razie instalacja programu może się nie powieść lub program może nie wykrywać gramofonu. Pomocy dotyczącej instalacji aktualizacji systemu Windows należy szukać u producenta komputera lub w firmie Microsoft Corporation.
 • W celu poprawy bezpieczeństwa dokonano zmiany procedury.

 1. Pobierz plik Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe do tymczasowego, nowo utworzonego folderu (zanotuj informacje o tym folderze).
 2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik. W folderze nie mogą się znajdować żadne pliki oprócz pobranego. Dwukrotnie kliknij plik Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe.
 3. Jeśli pojawi się ekran Kontrola konta użytkownika, kliknij Tak lub Kontynuuj.
 4. Kiedy pojawi się ekran Choose Setup Language (Wybierz język instalacji), wybierz żądany język i kliknij Next (Dalej).
 5. Kiedy pojawi się ekran Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (Witamy w kreatorze InstallShield Wizard do instalacji programu Hi-Res Audio Recorder), kliknij Next (Dalej).
 6. Kiedy pojawi się ekran Welcome to the InstallShield Wizard for Sony Turntable Driver (Witamy w kreatorze InstallShield Wizard do sterownika gramofonu Sony), kliknij Next (Dalej).
 7. Kiedy pojawi się okno dialogowe License Agreement (Umowa licencyjna), przeczytaj umowę i jeśli zgadzasz się na jej warunki, zaznacz pole I accept the terms in the license agreement (Akceptuję warunki umowy licencyjnej), po czym kliknij Next (Dalej).
 8. Kiedy pojawi się ekran Ready to Install the Program (Gotowość do instalacji programu), kliknij Install (Zainstaluj).
 9. Kiedy pojawi się ekran Would you like to install this device software? (Czy chcesz zainstalować to oprogramowanie urządzenia?), kliknij opcję Install (Zainstaluj).
 10. Kiedy pojawi się ekran InstallShield Wizard Complete (Kreator InstallShield Wizard zakończył pracę), kliknij Finish (Zakończ).
 11. Kiedy pojawi się ekran Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (Witamy w kreatorze InstallShield Wizard do instalacji programu Hi-Res Audio Recorder), kliknij Next (Dalej).
 12. Kiedy pojawi się okno dialogowe License Agreement (Umowa licencyjna), przeczytaj umowę i jeśli zgadzasz się na jej warunki, zaznacz pole I accept the terms in the license agreement (Akceptuję warunki umowy licencyjnej), po czym kliknij Next (Dalej).
 13. Kiedy pojawi się ekran Ready to Install the Program (Gotowość do instalacji programu), kliknij Install (Zainstaluj).
 14. Kiedy pojawi się ekran InstallShield Wizard Complete (Kreator InstallShield Wizard zakończył pracę), kliknij Finish (Zakończ).
 15. Kiedy pojawi się końcowy ekran InstallShield Wizard Complete (Kreator InstallShield Wizard zakończył pracę), kliknij Finish (Zakończ), aby zakończyć pracę instalatora.

Instalacja programu Hi-Res Audio Recorder jest zakończona.

Odinstalowywanie programu Hi-Res Audio Recorder

W razie potrzeby odinstalowania tego programu należy wykonać poniższe czynności.

 1. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy logo Windows + X i wybierz z wyświetlonej listy opcję Aplikacje i funkcje.
 2. W oknie Aplikacje i funkcje odszukaj opcje Hi-ResAudioRecorder.
 3. Kliknij opcję Odinstaluj, aby przejść dalej.
 4. Dokończ odinstalowywanie programu i sterownika, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

Pytania i odpowiedzi

Rozwiązywanie problemów

Instalacja nie powiodła się:

 • Upewnij się, że używasz komputera z jednym z obsługiwanych systemów operacyjnych. Szczegółowe informacje podano w części Wymagania systemowe dla komputera.
 • Upewnij się, że na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Na instalację potrzeba około 100 MB wolnego miejsca. Jeśli na dysku nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, usuń niepotrzebne pliki.

Komputer nie wykrywa podłączonego gramofonu:

 • Odłącz przewód USB i uruchom ponownie komputer. Upewnij się, że komputer jest uruchomiony i działa, a następnie połącz komputer i gramofon przewodem USB.
 • Upewnij się, że oprogramowanie sterownika urządzenia USB zostało pomyślnie zainstalowane:

  Uwaga: Podłączenie komputera do gramofonu przewodem USB po raz pierwszy lub z użyciem niewykorzystywanego dotąd portu USB może spowodować automatyczną instalację sterownika urządzenia USB.

  1. Podłącz gramofon do komputera i włącz go.
  2. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy logo Windows + X i wybierz z wyświetlonej listy opcję Menedżer urządzeń.
  3. W oknie Menedżer urządzeń kliknij symbol PLUS (+) z lewej strony wpisu Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby rozwinąć tę kategorię.
  4. Upewnij się, że kategoria Kontrolery dźwięku, wideo i gier zawiera wpis PS-HX500.

Nie można uruchomić programu Hi-Res Audio Recorder:

 • Komputer może działać nieprawidłowo. Uruchom inny program i sprawdź, czy wszystko działa normalnie.
 • Komputer może działać nieprawidłowo. Uruchom ponownie komputer.
 • Upewnij się, że program Hi-Res Audio Recorder został pomyślnie zainstalowany.
  1. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy logo Windows + X i wybierz z wyświetlonej listy opcję Aplikacje i funkcje.
  2. Upewnij się, że w oknie Aplikacje i funkcje znajduje się wpis Hi-Res Audio Recorder.
  3. Podłącz gramofon do komputera i włącz go.
  4. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy logo Windows + X i wybierz z wyświetlonej listy opcję Menedżer urządzeń.
  5. W oknie Menedżer urządzeń kliknij symbol PLUS (+) z lewej strony wpisu Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby rozwinąć tę kategorię.
  6. Upewnij się, że kategoria Kontrolery dźwięku, wideo i gier zawiera wpis PS-HX500.
 • Jeśli program Hi-Res Audio Recorder nie został pomyślnie zainstalowany, odinstaluj go i zainstaluj ponownie.