Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Wymagane pobrania

Przed pobraniem pliku należy zapoznać się z tą częścią.

Plik HAPMusicTransfer_13009060.exe należy pobrać do nowego folderu w komputerze. Folder ten nie może zawierać żadnych plików oprócz pobranego.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

HAP Music Transfer to program służący do przesyłania plików muzycznych z komputera do odtwarzacza audio z dyskiem twardym. Ta wersja (1.30) wprowadza obsługę systemów operacyjnych Windows 10 i Windows 11.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Wybieranie wielu folderów i przesyłanie grupowe: Można wybrać w komputerze wiele folderów (do 100) z plikami muzycznymi, po czym razem przesłać je do odtwarzacza audio z dyskiem twardym.
 • Obsługa przesyłania różnorodnych formatów plików: Poza plikami w powszechnie używanych formatach (np. MP3) program HAP Music Transfer pozwala przesyłać pliki audio bez kompresji i pliki o wysokiej rozdzielczości, takie jak 192 kHz / 24 bity czy DSD (Direct Stream Digital).
 • Ustawienie automatycznego przesyłania: Można włączyć funkcję automatycznego przesyłania, aby przesyłanie plików rozpoczynało się automatycznie. Jeśli włączysz funkcję automatycznego przesyłania, nowe pliki muzyczne dodawane do wskazanego folderu w komputerze będą automatycznie przesyłane do odtwarzacza audio z dyskiem twardym. Przesyłanie można także rozpocząć ręcznie w dowolnym momencie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • HAPMusicTransfer_13009060.exe

Wersja pliku

 • 1.30

Rozmiar pliku

 • 5.58 MB

Data wydania

 • 24-11-2015

Przygotowania

Ważne uwagi

 • Instalację tego pliku może wykonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator komputera lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
 • Zakończ pracę wszystkich uruchomionych programów. Pozwoli to uniknąć zakłócenia instalacji przez inne programy. Przed wykonywaniem dalszych czynności należy zamknąć wszystkie aplikacje widoczne na pasku zadań.
 • Zaleca się wydrukowanie tej instrukcji, by była ona dostępna podczas instalacji.

Pobieranie i instalacja

Wymagania systemowe

Komputer, w którym ma być zainstalowane to oprogramowanie, musi spełniać następujące wymagania systemowe:

 • Jeden z następujących systemów operacyjnych:
  • Windows 11 (Pro/Home)
  • Windows 10 (Pro/Home)
  • Windows 8.1 (Pro/Home)
 • Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 pikseli lub więcej

Uwaga: Nie gwarantuje się działania programu na wszystkich komputerach spełniających powyższe wymagania systemowe. Dodatkowo nie są obsługiwane następujące systemy:

 • Samodzielnie zbudowane komputery lub systemy operacyjne
 • Systemy operacyjne zainstalowane w miejsce starszego systemu
 • Środowiska z możliwością wyboru przy rozruchu jednego z wielu systemów operacyjnych
 • Środowiska z wieloma monitorami

Instrukcja pobierania i instalacji

W celu poprawy bezpieczeństwa dokonano zmiany procedury.

 1. Pobierz plik HAPMusicTransfer_13009060.exe do nowego folderu w komputerze (zanotuj informacje o tym folderze).
 2. Otwórz katalog z pobranym plikiem, upewnij się, że nie ma w nim żadnych innych plików, i dwukrotnie kliknij plik HAPMusicTransfer_13009060.exe.
 3. Jeśli pojawi się ekran Kontrola konta użytkownika, kliknij Tak lub Kontynuuj.
 4. Kiedy pojawi się ekran Welcome to the InstallShield Wizard for HAP MusicTransfer (Witamy w kreatorze InstallShield Wizard do instalacji programu HAP MusicTransfer), kliknij Next (Dalej).
 5. Kiedy pojawi się okno dialogowe License Agreement (Umowa licencyjna), przeczytaj umowę i jeśli zgadzasz się na jej warunki, zaznacz pole I accept the terms in the license agreement (Akceptuję warunki umowy licencyjnej), po czym kliknij Next (Dalej).
 6. Z ekranu Select Type (Wybierz rodzaj) wybierz opcję Complete (Pełna), po czym kliknij Next (Dalej).
  Uwaga: Jeśli chcesz zmienić miejsce instalacji, wybierz Custom (Własna), po czym kliknij Next (Dalej).

 7. Kiedy pojawi się ekran Ready to Install the Program (Gotowość do instalacji programu), kliknij Install (Zainstaluj).
 8. Na ekranie Setup Status (Stan instalacji) widoczny będzie postęp instalacji. Zaczekaj na zakończenie instalacji.
 9. Kiedy pojawi się ekran InstallShield Wizard Complete (Kreator InstallShield Wizard zakończył pracę), kliknij Finish, aby zakończyć pracę instalatora.
  Uwaga: Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Yes, I want to launch HAP Music Transfer now (Tak, chcę teraz uruchomić program HAP Music Transfer), po zakończeniu pracy instalatora otworzy się program HAP Music Transfer.

Instalacja programu HAP Music Transfer jest zakończona.

Uruchamianie programu HAP Music Transfer

Program HAP Music Transfer można uruchomić na dwa sposoby:

 • Kliknij Start i wybierz kolejno Wszystkie programyHAP Music TransferHAP Music Transfer
 • Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu HAP Music Transfer na pulpicie

Uwaga: Jeśli ekran programu HAP Music Transfer screen nie pojawia się, dwukrotnie kliknij ikonę na pasku zadań.

Odinstalowywanie programu HAP Music Transfer

 1. Aby odinstalować program, w Panelu sterowania lub Ustawieniach odszukaj opcję Programy i funkcje lub Aplikacje i funkcje.
 2. Wybierz z listy program HAP Music Transfer i kliknij Odinstaluj. Wykonuj polecenia z ekranu, aby odinstalować program.