Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • MHC-V90DW

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono bezpieczeństwo połączenia

UWAGA: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisów muzycznych przez Chromecast built-in. Jeśli nie zainstalujesz jej ręcznie, zostanie ona zainstalowana automatycznie, gdy urządzenie będzie nieużywane i połączone z Internetem.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Poprawiono bezpieczeństwo połączenia
 • Umożliwiono użycie technologii Spotify Connect nawet przez posiadaczy darmowych kont
 • Rozwiązano problem, który w rzadkich przypadkach uniemożliwiał włączenie zasilania

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware Update version SYS 6.42 for MHC-V90DW

Wersja pliku

 • SYS 6.42

Rozmiar pliku

 • Sieć: 198 MB (208 027 824 bajty/bajtów)
 • USB: 198 MB (208 027 840 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 20-04-2023

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli w urządzeniu zainstalowane jest wewnętrzne oprogramowanie w wersji SYS 6.42 lub wyższej, nie ma potrzeby wykonywania aktualizacji. Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć zestaw audio.
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS.
 3. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję SYSTEM, po czym naciśnij przycisk Enter.
 4. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję VERSION (Wersja), po czym naciśnij przycisk Enter.

Numer wersji

Ważna informacja

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia zestawu audio.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać zestawu audio lub odłączać go od zasilania.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas pobierania i aktualizacji nie należy używać zestawu audio lub jego pilota.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. W przeciwnym razie zestaw może ulec uszkodzeniu.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania zestawu audio:

MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
(ZALECANA)
 • aktywne połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet)
Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego i najszybszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • komputer
 • urządzenie pamięci masowej USB
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Pobieranie i instalacja

Aktualizowanie zestawu audio przez Internet

Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do zestawu audio.

Co będzie potrzebne:

 • Aktywne połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet)

Przygotowanie urządzeń:

Podłącz zestaw audio do Internetu przy użyciu przewodu sieci Ethernet.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Włącz zestaw audio przyciskiem Zasilanie i poczekaj kilka minut, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona UPDATE (Aktualizacja).
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS.
 3. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję SYSTEM, po czym naciśnij przycisk Enter.
 4. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję UPDATE (Aktualizacja), po czym naciśnij przycisk Enter.
 5. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję VIA NW (Przez sieć), po czym naciśnij przycisk Enter.
 6. Naciśnij przycisk Enter, aby wybrać opcję EXEC (Wykonaj).
 7. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję YES (Tak), po czym naciśnij przycisk Enter.
 8. Poczekaj, aż zakończy się pobieranie, kopiowanie pliku i aktualizacja.
  • Pobieranie: Czas pobierania pliku zależy od połączenia z Internetem
  • Kopiowanie pliku: Po ukończeniu tego etapu nastąpi automatyczny restart zestawu
  • Aktualizacja oprogramowania: Aktualizacja trwa zwykle 10 minut. Po ukończeniu tego etapu również nastąpi automatyczny restart zestawu
  • Następnie uruchomi się tryb demonstracji
 9. Ponownie naciśnij przycisk Zasilanie, aby włączyć zestaw audio.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer SYS 6.42, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w czasie aktualizacji wyświetli się komunikat Download Error (Błąd pobierania) / Push POWER (Naciśnij POWER), oznacza to, że aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.

 1. Wyłącz zestaw przyciskiem Zasilanie.
 2. Ponownie naciśnij przycisk Zasilanie. Zestaw włączy się.
 3. Odczekaj około 3 minut (lub czas potrzebny na połączenie z siecią), po czym sprawdź zawartość wyświetlacza zestawu audio.
 • Świeci się ikona UPDATE (Aktualizacja).
  • Aktualizacja oprogramowania NIE została wykonana, ale zestaw audio pracuje normalnie.
  • Ponów próbę aktualizacji przez sieć, wykonując poprzednie czynności.
   Uwaga: Jeśli aktualizacja przez sieć ponownie się nie uda, użyj procedury aktualizacji oprogramowania przy użyciu pamięci USB.

Aktualizacja z pamięci USB i komputera

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. W przeciwnym razie można skorzystać z tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji do komputera, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie do zestawu audio.

Przygotowanie do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania

Przed rozpoczęciem pobierania pliku z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania należy upewnić się, że w komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować pamięć USB.

Systemy operacyjne

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej

Uwagi:

 • Systemów Windows 10 i 8.1 należy używać w trybie pulpitu.
 • Firma Sony nie gwarantuje poprawnego działania na wszystkich komputerach ze zgodnym systemem operacyjnym.

Wymogi dotyczące nośnika zapisu

Pojemność pamięci USB: co najmniej 256 MB

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Pobierz aktualizację i zapisz ją w komputerze:
 1. Upewnij się, że poza przeglądarką internetową nie są uruchomione żadne inne programy.
 2. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zamieszczone na tej stronie.
 3. Pobierz plik do komputera (zanotuj miejsce zapisu pliku).
  • MHC-V90DW: MHC17001.UPG
   Uwaga: 198 MB (208 027 840 bajty/bajtów)
Skopiuj pliki aktualizacji do pamięci USB:
 1. Włóż pamięć USB do gniazda USB w komputerze.
 2. Sformatuj pamięć USB.
 3. Skopiuj plik aktualizacji do głównego katalogu pamięci USB.

Uwaga: Jeżeli plik nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa pliku, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.

Prześlij aktualizację do odtwarzacza

Podłącz pamięć USB do gniazda USB zestawu audio.

Prześlij aktualizację:
 1. Włącz zestaw audio przyciskiem Zasilanie.
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS.
 3. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję SYSTEM, po czym naciśnij przycisk Enter.
 4. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję UPDATE (Aktualizacja), po czym naciśnij przycisk Enter.
 5. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję VIA USB (Przez USB), po czym naciśnij przycisk Enter.
 6. Naciśnij przycisk Enter, aby wybrać opcję EXEC (Wykonaj).
 7. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję YES (Tak), po czym naciśnij przycisk Enter.
  Uwaga: Podczas aktualizacji na wyświetlaczu zaczyna migać komunikat UPDATING (Aktualizowanie).
 8. Zaczekaj, aż zakończy się kopiowanie pliku i aktualizacja.
  • Kopiowanie pliku: po ukończeniu tego etapu nastąpi automatyczny restart zestawu
  • Aktualizacja oprogramowania: Aktualizacja trwa zwykle 10 minut. Po ukończeniu tego etapu również nastąpi automatyczny restart zestawu
  • Następnie uruchomi się tryb demonstracji

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer SYS 6.42, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli w trakcie aktualizacji pojawi się komunikat File Error (Błąd pliku), No File (Brak pliku) lub Read Error (Błąd odczytu) / Push POWER (Naciśnij POWER), oznacza to, że aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.

 1. Sprawdź, czy masz właściwy plik aktualizacji i czy znajduje się on w głównym katalogu pamięci USB. Powtórz opisane wcześniej czynności.
 2. Jeżeli nadal nie możesz wykonać aktualizacji, spróbuj jeszcze raz, używając innej pamięci USB.