Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • MHC-V77DW

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono bezpieczeństwo połączenia

UWAGA: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisów muzycznych przez Chromecast built-in. Jeśli nie zainstalujesz jej ręcznie, zostanie ona zainstalowana automatycznie, gdy urządzenie będzie nieużywane i połączone z Internetem.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware Update version SYS 6.34 for MHC-V77DW (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji SYS 6.34 — MHC-V77DW)

Wersja pliku

 • SYS 6.34

Rozmiar pliku

 • 197 MB (207 368 384 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 26-04-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli w urządzeniu zainstalowane jest wewnętrzne oprogramowanie w wersji SYS 6.34 lub wyższej, nie ma potrzeby wykonywania aktualizacji.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć zestaw audio.
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS.
 3. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję SYSTEM. Następnie naciśnij przycisk Przycisk Enter.
 4. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję VERSION (Wersja). Następnie naciśnij przycisk Przycisk Enter.

Numer wersji

Ważna informacja

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia zestawu audio.
 • W trakcie aktualizacji nie wyłączaj zestawu audio ani nie odłączaj jego zasilania.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • W czasie pobierania i aktualizacji nie używaj zestawu ani pilota.
 • Nie odłączaj przewodu zasilającego, dopóki aktualizacja nie zakończy się. Może to spowodować wadliwe działanie zestawu.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania zestawu audio:

MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
(ZALECANA)
 • aktywne połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet)
Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego i najszybszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • komputer
 • urządzenie pamięci masowej USB
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Pobieranie i instalacja

Aktualizowanie zestawu audio przez Internet

Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do zestawu audio.

Co będzie potrzebne:

 • Aktywne połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet)

Przygotowanie urządzeń:

 1. Podłącz zestaw audio do Internetu przy użyciu przewodu sieci Ethernet

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Naciśnij przycisk Przycisk zasilania zestawie audio, aby go włączyć, i poczekaj kilka minut, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona UPDATE (Aktualizacja).
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS.
 3. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję SYSTEM. Następnie naciśnij przycisk Przycisk Enter.
 4. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję UPDATE (Aktualizacja). Następnie naciśnij przycisk Przycisk Enter.
 5. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję VIA NW (Przez sieć). Następnie naciśnij przycisk Przycisk Enter.
 6. Naciśnij przycisk Przycisk Enter, aby wybrać opcję EXEC (Wykonaj).
 7. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję YES (Tak). Następnie naciśnij przycisk Przycisk Enter.
 8. Poczekaj, aż zakończy się pobieranie, kopiowanie pliku i aktualizacja.
  • Pobieranie: czas pobierania pliku zależy od połączenia z Internetem
  • Kopiowanie pliku: po ukończeniu tego etapu nastąpi automatyczny restart zestawu
  • Aktualizacja oprogramowania: Aktualizacja trwa zwykle 10 minut. Po ukończeniu tego etapu również nastąpi automatyczny restart zestawu
  • Następnie uruchomi się tryb demonstracji
 9. Ponownie naciśnij przycisk Przycisk zasilania, aby włączyć zestaw audio.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer SYS 6.34, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w czasie aktualizacji wyświetli się komunikat Download Error (Błąd pobierania) / Push POWER (Naciśnij POWER), oznacza to, że aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.

 1. Naciśnij przycisk Przycisk zasilania i wyłącz zestaw.
 2. Ponownie naciśnij przycisk Przycisk zasilania. Zestaw włączy się.
 3. Odczekaj około 3 minut (lub czas potrzebny na połączenie z siecią), po czym sprawdź zawartość wyświetlacza zestawu audio.
 • Świeci się ikona UPDATE (Aktualizacja).
  • Aktualizacja oprogramowania NIE została wykonana, ale zestaw audio pracuje normalnie.
  • Ponów próbę aktualizacji przez sieć, wykonując poprzednie czynności.
   Uwaga: Jeśli aktualizacja przez sieć ponownie się nie uda, użyj procedury aktualizacji oprogramowania przy użyciu pamięci USB.

Aktualizacja z pamięci USB i komputera

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. W przeciwnym razie można skorzystać z tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji do komputera, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie do zestawu audio.

Przygotowanie do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania

Przed rozpoczęciem pobierania pliku z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania należy upewnić się, że w komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować pamięć USB.

Systemy operacyjne

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej

Systemów Windows 10 i 8.1 należy używać w trybie pulpitu.

Uwaga: Firma Sony nie gwarantuje poprawnego działania na wszystkich komputerach ze zgodnym systemem operacyjnym.

Wymogi dotyczące nośnika zapisu

Pamięć USB: Pojemność: więcej niż 256 MB

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Pobierz aktualizację i zapisz ją w komputerze:
 1. Upewnij się, że poza przeglądarką internetową nie są uruchomione żadne inne programy.
 2. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zamieszczone na tej stronie.
 3. Pobierz plik do komputera (zanotuj miejsce zapisu pliku).
  • MHC-V77DW: MHC16002.UPG
   Uwaga: 197 MB (207 368 384 bajty/bajtów)
Skopiuj pliki aktualizacji do pamięci USB:
 1. Włóż pamięć USB do gniazda USB w komputerze.
 2. Sformatuj pamięć USB.
 3. Skopiuj plik aktualizacji do głównego katalogu pamięci USB.

Uwaga: Jeżeli plik nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa pliku, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.

Prześlij aktualizację do odtwarzacza

Podłącz pamięć USB do gniazda USB zestawu audio.

Prześlij aktualizację:
 1. Uruchom zestaw audio, naciskając przycisk Przycisk zasilania.
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS.
 3. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję SYSTEM. Następnie naciśnij przycisk Przycisk Enter.
 4. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję UPDATE (Aktualizacja). Następnie naciśnij przycisk Przycisk Enter.
 5. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję VIA USB (Przez USB). Następnie naciśnij przycisk Przycisk Enter.
 6. Naciśnij przycisk Przycisk Enter, aby wybrać opcję EXEC (Wykonaj).
 7. Naciskając przycisk lub , wskaż opcję YES (Tak). Następnie naciśnij przycisk Przycisk Enter.
  Uwaga: Podczas aktualizacji na wyświetlaczu zaczyna migać komunikat UPDATING (Aktualizowanie).
 8. Zaczekaj, aż zakończy się kopiowanie pliku i aktualizacja.
  • Kopiowanie pliku: po ukończeniu tego etapu nastąpi automatyczny restart zestawu
  • Aktualizacja oprogramowania: Aktualizacja trwa zwykle 10 minut. Po ukończeniu tego etapu również nastąpi automatyczny restart zestawu
  • Następnie uruchomi się tryb demonstracji.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer SYS 6.34, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli w trakcie aktualizacji pojawi się komunikat File Error (Błąd pliku), No File (Brak pliku) lub Read Error (Błąd odczytu) / Push POWER (Naciśnij POWER), oznacza to, że aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.

 1. Sprawdź, czy masz właściwy plik aktualizacji i czy znajduje się on w głównym katalogu pamięci USB. Powtórz opisane wcześniej czynności.
 2. Jeżeli nadal nie możesz wykonać aktualizacji, spróbuj jeszcze raz, używając innej pamięci USB.