Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • MHC-GT7DW

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa bezpieczeństwa połączenia

UWAGA: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisów muzycznych przez wbudowany Chromecast. Jeśli nie zainstalujesz jej ręcznie, zostanie ona zainstalowana automatycznie, gdy urządzenie będzie nieużywany i połączony z Internetem.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania MHC-GT7DW do wersji SYS 6.28

Wersja pliku

 • SYS 6.28

Rozmiar pliku

 • 181 MB (190 496 960 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 29-07-2021

Przygotowanie

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

W przypadku urządzeń z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji SYS 6.28 lub późniejszej nie ma potrzeby aktualizowania.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Naciśnij przycisk POWER (Zasilanie), aby włączyć zestaw audio.
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje).
 3. Za pomocą przycisków i wybierz SYSTEM, następnie naciśnij Przycisk Enter.
 4. Za pomocą przycisków i wybierz VERSION (Wersja), następnie naciśnij Przycisk Enter.

Numer wersji

Ważna informacja

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia zestawu audio.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać zestawu audio lub odłączać go od zasilania.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Podczas pobierania i aktualizacji nie używaj zestawu audio ani pilota.
 • Nie odłączaj przewodu zasilającego, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona. W przeciwnym razie zestaw może ulec awarii.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania zestawu audio:

MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody

Internet/sieć
(ZALECANA)

 • aktywne połączenie z Internetem (kablem Ethernet)
Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • komputer
 • urządzenie pamięci masowej USB
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Pobieranie i instalacja

Aktualizowanie zestawu audio przez Internet

Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do zestawu audio.

Co będzie potrzebne:

 • Aktywne połączenie z Internetem (kablem Ethernet)

Przygotowanie urządzenia:

 1. Podłącz zestaw audio do Internetu. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet.

Krok 1: instalacja aktualizacji

 1. Naciśnij przycisk Przycisk zasilania na urządzeniu, aby włączyć zestaw audio, i poczekaj kilka minut, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona UPDATE (Aktualizacja).
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje).
 3. Za pomocą przycisków i wybierz SYSTEM, następnie naciśnij Przycisk Enter.
 4. Za pomocą przycisków i wybierz UPDATE (Aktualizacja), następnie naciśnij Przycisk Enter.
 5. Za pomocą przycisków i wybierz VIA NW (Przez sieć), następnie naciśnij Przycisk Enter.
 6. Naciśnij Przycisk Enter, aby wybrać EXEC (Wykonaj).
 7. Za pomocą przycisków i wybierz YES (Tak), następnie naciśnij Przycisk Enter.
 8. Poczekaj, aż pobieranie, kopiowanie pliku i aktualizacja się zakończą.
  • Pobieranie: czas pobierania zależy od prędkości połączenia internetowego
  • Kopiowanie pliku: po tym kroku nastąpi automatyczne zrestartowanie zestawu (ok. 10 s)
  • Aktualizacja oprogramowania: po tym kroku również nastąpi automatyczne zrestartowanie zestawu (ok. 30 s)
  • Uruchomi się tryb demonstracji
 9. Naciśnij ponownie Przycisk zasilania na urządzeniu i włącz zestaw audio.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer SYS 6.28, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w czasie aktualizacji wyświetli się komunikat Download Error/Push POWER (Nie można pobrać/Naciśnij przycisk zasilania), oznacza to, że aktualizacja oprogramowania się nie udała.

 1. Naciśnij przycisk Przycisk zasilania i wyłącz zestaw audio.
 2. Naciśnij przycisk Przycisk zasilania jeszcze raz, zestaw audio się włączy.
 3. Poczekaj ok. 3 minut (albo do chwili nawiązania połączenia sieciowego), a następnie sprawdź wyświetlacz zestawu audio.
 • Świeci się ikona UPDATE (Aktualizacja).
  • Aktualizacja oprogramowania się NIE zakończyła, ale zestaw audio działa normalnie.
  • Spróbuj wykonać kroki aktualizacji przez sieć jeszcze raz.
   Uwaga: Jeśli aktualizacja znowu się nie uda, spróbuj zaktualizować oprogramowanie przy użyciu urządzenia pamięci USB, a nie przez sieć.

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. W przeciwnym razie można skorzystać z tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie do zestawu audio.

Przygotowanie do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania

Przed rozpoczęciem pobierania pliku z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania należy się upewnić, że w komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować pamięć USB.

Systemy operacyjne

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Macintosh OS X w wersji 10.6 lub nowszej

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 lub 8.1, użyj go w trybie pulpitu.

Uwaga: Firma Sony nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich komputerów ze zgodnym systemem operacyjnym.

Wymogi dotyczące nośnika zapisu

Pamięć USB: Pojemność: większa niż 256 MB

Krok 1: instalacja aktualizacji

Pobierz aktualizację i zapisz ją w komputerze:
 1. Upewnij się, że poza przeglądarką internetową nie są uruchomione żadne inne programy.
 2. Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
 3. Pobierz plik do komputera (zapamiętaj, w jakiej lokalizacji został zapisany pobrany plik).
  • MHC-GT7DW: MHC16001.UPG
   Uwaga: 181 MB (190 496 960 bajty/bajtów)
Przenieś pliki aktualizacji do urządzenia pamięci masowej USB:
 1. Włóż pamięć USB do gniazda USB w komputerze.
 2. Sformatuj pamięć USB.
 3. Skopiuj plik aktualizacji do katalogu ROOT (głównego) pamięci USB.

Uwaga: Jeżeli plik nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa pliku, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.

Przenieś aktualizację do odtwarzacza

Podłącz pamięć USB do gniazda USB zestawu audio.

Przenieś aktualizację:
 1. Uruchom zestaw audio, naciskając przycisk Przycisk zasilania.
 2. Naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje).
 3. Za pomocą przycisków i wybierz SYSTEM, następnie naciśnij Przycisk Enter.
 4. Za pomocą przycisków i wybierz UPDATE (Aktualizacja), następnie naciśnij Przycisk Enter.
 5. Za pomocą przycisków i wybierz VIA USB (Przez USB), następnie naciśnij Przycisk Enter.
 6. Naciśnij Przycisk Enter, aby wybrać EXEC (Wykonaj).
 7. Za pomocą przycisków i wybierz YES (Tak), następnie naciśnij Przycisk Enter.
  Uwaga: Napis UPDATING (Aktualizowanie) na wyświetlaczu zacznie migać w trakcie aktualizacji.
 8. Poczekaj, aż zakończy się kopiowanie pliku i aktualizacja.
  • Kopiowanie pliku: po tym kroku nastąpi automatyczne zrestartowanie zestawu (ok. 10 s).
  • Aktualizacja oprogramowania: po tym kroku również nastąpi automatyczne zrestartowanie zestawu (ok. 30 s).
  • Uruchomi się tryb demonstracji.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer SYS 6.28, aktualizacja przebiegła pomyślnie

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli w trakcie aktualizacji wyświetli się komunikat File Error (Błąd pliku), No File (Brak pliku) lub Read Error/Push POWER (Błąd odczytu]/Naciśnij przycisk zasilania), oznacza to, że aktualizacja oprogramowania się nie udała.

 1. Sprawdź, czy masz właściwy plik aktualizacji, i umieść go w katalogu głównym pamięci USB. Następnie jeszcze raz wykonaj powyższe kroki.
 2. Jeżeli nadal nie możesz zaktualizować zestawu, spróbuj jeszcze raz, używając innej pamięci USB.