Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SRS-ZR5

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono bezpieczeństwo połączenia

UWAGA: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisów muzycznych przez Chromecast built-in. Jeśli nie zainstalujesz jej ręcznie, zostanie ona zainstalowana automatycznie, gdy głośnik będzie nieużywany i połączony z Internetem.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update 6.34 for SRS-ZR5 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji 6.34 — SRS-ZR5)

Wersja pliku

 • 6.34

Rozmiar pliku

 • 162 MB (169 935 040 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 26-04-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli wewnętrzne oprogramowanie urządzenia zostało już zaktualizowane do wersji 6.34, narzędzie do aktualizacji jest zbędne. W razie wątpliwości można z łatwością sprawdzić, jaka jest obecna wersja wewnętrznego oprogramowania. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Sprawdzanie przy użyciu aplikacji Sony | Music Center (SongPal).
  1. Używając aplikacji Sony | Music Center (SongPal), podłącz urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi, do której podłączony jest smartfon.
  2. Uruchom w smartfonie aplikację Sony | Music Center (SongPal).
  3. Z ekranu Speaker & Group (Głośnik i grupa) wybierz posiadany głośnik.
  4. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  5. Z ekranu Settings (Ustawienia) wybierz opcję Other Settings (Inne ustawienia).
  6. Na ekranie Other Settings (Inne ustawienia) sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania głośnika.
 • Sprawdzanie przy użyciu komputera.
  1. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu LAN (sprzedawanego oddzielnie).

   Uwaga: Głośnik należy podłączyć bezpośrednio do komputera, używając przewodu sieci LAN.
  2. Podłącz przewód zasilający (dostarczony) do zasilacza sieciowego (dostarczonego). Naciśnij przycisk (włączania / trybu czuwania), aby włączyć zasilanie.

   Uwaga: Zaczekaj, aż wskaźnik LINK przestanie migać i będzie świecić na różowo.
  3. Wyświetl na komputerze ustawienia urządzenia sieciowego Sony.
   1. Uruchom przeglądarkę internetową
   2. Wpisz na pasku adresu następujący adres: http://169.254.1.1
  4. Jeśli pojawi się ekran Language Setup (Ustawienia języka), wybierz żądany język.
  5. Na ekranie Device Details (Informacje o urządzeniu) wyświetlony jest wpis Firmware Version (Wersja wewnętrznego oprogramowania) (X.XX.X.XX).

   Uwaga: Na ekranie tym wyświetlane są: wersja wewnętrznego oprogramowania (Firmware Version), nazwa modelu (Model Name), nazwa urządzenia (Device Name), rodzaj połączenia (Connection Type), dostęp do Internetu (Internet Access), nazwa sieci (SSID) i sposób zabezpieczenia (Security Method).

  Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania głośnika:

  MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody

  Internet/sieć
  (ZALECANA)

  • przewód sieci Ethernet lub router bezprzewodowy do podłączenia głośnika do Internetu
  • W celu zagwarantowania, że do głośnika jest podłączone:
   • aktywne łącze internetowe
  Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego i najszybszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
  Urządzenie pamięci masowej USB
  • komputer
  • urządzenie pamięci masowej USB
  Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

  Pobieranie i instalacja

  Internet/sieć

  Aktualizacja oprogramowania jest dostępna przez Internet (sieć). Należy wykonać poniższe czynności.

  Uwaga: Aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji nie można wykonać, gdy urządzenie NIE jest podłączone do Internetu.

  UWAGA: Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci energetycznej przez zasilacz sieciowy USB.

  1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieci energetycznej. Aby połączyć port DC IN 5V urządzenia z gniazdkiem sieci energetycznej, użyj zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu micro USB.
   Uwaga: Aktualizacji oprogramowania nie można wykonać, gdy urządzenie jest zasilane tylko z akumulatora.
  2. Podłączanie do Internetu
   • Podłączanie przy użyciu aplikacji Sony | Music Center (SongPal) w urządzeniu mobilnym
   • Podłączanie przy użyciu funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup)
   • Podłączanie przy użyciu komputera
    Uwaga: Dodatkowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.
  3. Jeśli głośnik jest włączony, naciśnij przycisk (włączania / trybu czuwania), aby go wyłączyć.
  4. Włącz przewód zasilający podłączony do zasilacza sieciowego do gniazdka sieci energetycznej.
   Uwaga: Aktualizacji oprogramowania nie można wykonać, gdy urządzenie jest zasilane tylko z akumulatora.
  5. Naciśnij przycisk (włączania / trybu czuwania), aby włączyć zasilanie.
  6. Zaczekaj, aż wskaźnik LINK przestanie migać i będzie świecić na pomarańczowo. Kiedy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, zapala się przycisk UPDATE/WPS (Aktualizacja/WPS).
  7. Stuknij przycisk UPDATE/WPS i trzymaj go dotąd, aż usłyszysz sygnały dźwiękowe. Gdy rozpocznie się aktualizacja oprogramowania, przycisk UPDATE/WPS zaczyna migać.
   Uwaga: Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.
  8. Częstość i sposób migania przycisku UPDATE/WPS zmienia się odpowiednio do postępów aktualizacji
  9. Po zakończeniu aktualizacji przycisk UPDATE/WPS gaśnie, a głośnik automatycznie przełącza się w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/sieci
  10. Sprawdź wersję, wykonując czynności opisane w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania”, i zobacz, czy aktualizacja została zainstalowana.

  Pytania i odpowiedzi

  Czy świecą wszystkie diody funkcji?

  Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. Naciśnij przycisk (włączania / trybu czuwania), aby wyłączyć głośnik, po czym włącz go z powrotem. Upewnij się, że głośnik jest podłączony do Internetu i że świeci się przycisk UPDATE/WPS. Następnie ponownie rozpocznij aktualizację.

  Przycisk UPDATE świeci się na pomarańczowo.

  Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. Aktualizację wewnętrznego oprogramowania osobistego zestawu audio można przeprowadzić, używając pamięci USB.

  Wskaźnik Przycisk włączania / trybu czuwania miga na czerwono, a przycisk UPDATE/WPS na pomarańczowo.

  Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. Aktualizację wewnętrznego oprogramowania osobistego zestawu audio można przeprowadzić, używając pamięci USB.

  USB

  Obsługiwane systemy operacyjne:

  • Windows 10
  • Windows 8.1 — w trybie pulpitu.
  • Mac OS X 10.6 lub nowszy

  Nośniki:

  Pamięć USB: nie gwarantuje się działania każdej pamięci USB o pojemności większej niż 256 MB.

  Uwagi:

  • O postępie aktualizacji informuje zmieniająca się liczba mignięć wskaźnika UPDATE. Początkowo wskaźnik UPDATE miga czterokrotnie; później liczba mignięć zmniejsza się co jeden, aż wreszcie, po zakończeniu aktualizacji, wskaźnik gaśnie.
  • Podczas aktualizacji głośnik powinien być cały czas podłączony do zasilania.
  • Nie odłączać przewodu zasilającego, zanim aktualizacja dobiegnie końca.
  • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać zasilania.
  • Aktualizacja trwa zwykle od 3 do 10 minut.

  1. Zamknij wszystkie uruchomione programy i otwarte okna oprócz tej strony.
  2. Przeczytaj warunki na tej stronie i zaakceptuj je, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
  3. Pobierz aktualizację wewnętrznego oprogramowania. Rozpocznie się pobieranie pliku SRS16003.UPG, 162 MB (169 935 040 bajty/bajtów).
  4. Zapisz plik na pulpicie komputera.
   Uwaga: W przypadku systemu Windows 10 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.
  5. Skopiuj pliki aktualizacji do pamięci USB:
   1. Włóż zainicjalizowaną (sformatowaną) pamięć USB do gniazda USB w komputerze.
   2. Skopiuj folder UPDATE do pamięci USB.

  Zaktualizuj zestaw audio przy użyciu pamięci USB:

  1. Podłącz głośnik do gniazdka sieci energetycznej i włącz go, naciskając przycisk włączania / trybu czuwania
  2. Gdy wskaźnik POWER zaświeci na zielono, włóż pamięć USB do gniazda USB głośnika.
  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk UPDATE/WPS, po czym od razu stuknij przycisk FUNCTION i przytrzymaj go. Przytrzymaj oba przyciski przez 4 sekundy (do usłyszenia sygnału dźwiękowego). Gdy głośnik zostanie połączony z siecią, wskaźnik UPDATE może zaświecić na pomarańczowo. Nawet w tym przypadku należy kontynuować procedurę.
  4. Rozpocznie się aktualizacja z pamięci USB, a wskaźnik UPDATE będzie migał na pomarańczowo. W tym czasie nie używaj głośnika.
  5. Podczas aktualizacji kilkakrotnie miga wskaźnik UPDATE (i wskaźnik zasilania).
  6. Po zakończeniu aktualizacji wskaźnik UPDATE zgaśnie, a głośnik automatycznie przełączy się w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/sieci.
   Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu głośnika po aktualizacji trzykrotnie miga pomarańczowy wskaźnik UPDATE.
  7. Sprawdź wersję oprogramowania.