Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SRS-HG1

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono bezpieczeństwo połączenia

UWAGA: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisów muzycznych przez Chromecast built-in. Jeśli nie zainstalujesz jej ręcznie, zostanie ona zainstalowana automatycznie, gdy głośnik będzie nieużywany i połączony z Internetem.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania 6.34

Wersja pliku

 • 6.34

Rozmiar pliku

 • 158 MB (166 473 920 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 26-04-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli wyświetlana jest wersja 6.05 lub wcześniejsza, we strongly zdecydowanie zalecamy aktualizację wewnętrznego oprogramowania.
W razie wątpliwości obecną wersję wewnętrznego oprogramowania można z łatwością sprawdzić w następujący sposób:

Uwaga: Zdjęcie poniżej przedstawia ekran modelu SRS-HG10.

 1. Używając aplikacji Sony | Music Center (SongPal), podłącz urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi, do której podłączony jest smartfon.
 2. Uruchom w smartfonie aplikację Sony | Music Center (SongPal).
 3. Wybierz głośnik.
 4. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 5. Wybierz opcję Other Settings (Inne ustawienia).
 6. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania głośnika.

Pobieranie i instalacja

Aktualizacja oprogramowania jest dostępna przez Internet (sieć). Należy wykonać poniższe czynności.

UWAGA:

 • Jeśli wskaźnik zasilania miga na zielono nawet po naciśnięciu przycisku zasilania, należy nacisnąć przycisk RESET znajdujący się w dolnej części urządzenia.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci energetycznej przez zasilacz sieciowy USB.

Uwaga: Aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji nie można wykonać, gdy urządzenie NIE jest podłączone do Internetu.

 1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieci energetycznej.
  • Aby połączyć port DC IN 5V urządzenia z gniazdkiem sieci energetycznej, użyj zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu micro USB.
  Uwaga: Aktualizacji oprogramowania nie można wykonać, gdy urządzenie jest zasilane tylko z akumulatora.
 2. Podłączanie do Internetu
  • Podłączanie przy użyciu aplikacji Sony | Music Center (SongPal) w urządzeniu mobilnym
  • Podłączanie przy użyciu funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  • Podłączanie przy użyciu komputera
  Uwaga: Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.
 3. Jeśli głośnik jest włączony, naciśnij przycisk (włączania / trybu czuwania), aby go wyłączyć.
 4. Włącz przewód zasilający podłączony do zasilacza sieciowego do gniazdka sieci energetycznej.
  Uwaga: Aktualizacji oprogramowania nie można wykonać, gdy urządzenie jest zasilane tylko z akumulatora.
 5. Naciśnij przycisk (włączania / trybu czuwania), aby włączyć zasilanie.
 6. Zaczekaj, aż migający wskaźnik LINK zapali się na stałe na pomarańczowo. Kiedy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, zapala się przycisk WPS/UPDATE (WPS/Aktualizacja).
 7. Dotknij przycisku WPS/UPDATE i trzymaj go dotąd, aż usłyszysz sygnały dźwiękowe. Gdy rozpocznie się aktualizacja oprogramowania, przycisk WPS/UPDATE zacznie migać.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.
 8. Częstość i sposób migania przycisku WPS/UPDATE zmieniają się odpowiednio do postępów aktualizacji
 9. Po zakończeniu aktualizacji przycisk WPS/UPDATE gaśnie, a głośnik automatycznie przełącza się w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/sieci
 10. Sprawdź wersję, wykonując czynności opisane w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania”, i zobacz, czy aktualizacja została zainstalowana.

Pytania i odpowiedzi

Świecą wszystkie diody funkcji

Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. Naciśnij przycisk (włączania / trybu czuwania), aby wyłączyć głośnik, po czym włącz go z powrotem. Upewnij się, że głośnik jest podłączony do Internetu i że świeci się przycisk WPS/UPDATE. Następnie ponownie rozpocznij aktualizację.