Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SRS-HG1

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa bezpieczeństwa połączenia

UWAGA: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisów muzycznych przez wbudowany Chromecast. Jeśli nie zainstalujesz jej ręcznie, zostanie ona zainstalowana automatycznie, gdy głośnik będzie nieużywany i połączony z Internetem.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania 6.28

Wersja pliku

 • 6.28

Data wydania

 • 29-07-2021

Przygotowanie

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli wyświetlana jest wersja 6.05 lub niższa (SRS-HG1) 6.14, lub niższa (SRS-HG10), zdecydowanie zalecamy aktualizację wewnętrznego oprogramowania.
W razie wątpliwości obecną wersję wewnętrznego oprogramowania można z łatwością sprawdzić w następujący sposób:

Uwaga: Na poniższej ilustracji wykorzystano ekran SRS-HG10.

 1. Używając aplikacji Sony | Music Center (SongPal), podłącz urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi, do której jest podłączony smartfon.
 2. Uruchom w smartfonie aplikację Sony | Music Center (SongPal).
 3. Wybierz głośnik.
 4. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 5. Wybierz Other Settings (Inne ustawienia) (w SRS-HG1) lub System (w SRS-HG10).
 6. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania głośnika.

Pobieranie i instalacja

Aktualizacja oprogramowania jest dostępna przez Internet. Należy wykonać następujące kroki.

UWAGA:

 • Jeśli wskaźnik zasilania miga na zielono nawet po naciśnięciu przycisku zasilania, należy nacisnąć przycisk RESET znajdujący się w dolnej części urządzenia.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB.


Uwaga: Nie można aktualizować do najnowszej wersji oprogramowania, jeśli zestaw NIE jest podłączony do Internetu.

 1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieci energetycznej.
  • W celu podłączenia wejścia zasilania 5 V w urządzeniu do gniazda zasilania należy użyć zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu micro USB.
  Uwaga: Nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania, gdy urządzenie jest zasilane tylko z akumulatora.
 2. Podłączanie do Internetu
  • Podłączanie przy użyciu aplikacji Sony | Music Center (SongPal) w urządzeniu mobilnym
  • Podłączanie przy użyciu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Podłączanie przy użyciu komputera

  Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia
 3. Jeśli głośnik jest włączony, naciśnij przycisk (wł./czuwanie) i wyłącz głośnik.
 4. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego zasilacza sieciowego do gniazda zasilania.
  Uwaga: Nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania kiedy urządzenie jest zasilane z akumulatora.
 5. Naciśnij przycisk (wł./czuwanie), aby włączyć zasilanie.
 6. Poczekaj, aż wskaźnik LINK przestanie migać i zaświeci się na pomarańczowo. Zawsze, kiedy jest dostępna nowa aktualizacja oprogramowania, zaświeca się przycisk WPS/UPDATE (WPS/Aktualizacja).
 7. Dotknij przycisku WPS/UPDATE i przytrzymaj go, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Gdy rozpocznie się aktualizacja oprogramowania, przycisk WPS/UPDATE zacznie migać.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.
 8. Podczas aktualizacji miganie (odstęp czasowy i stan) przycisku WPS/UPDATE się zmienia.
 9. Po zakończeniu aktualizacji przycisk WPS/UPDATE się wyłącza, a głośnik przełącza się automatycznie w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/Sieć.
 10. Sprawdź wersję, wykonując czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania, i zobacz, czy aktualizacja została zainstalowana.

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie funkcyjne diody LED się świecą

Aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem. Naciśnij przycisk (wł./czuwanie), aby wyłączyć głośnik, a następnie włącz go ponownie. Upewnij się, że głośnik jest podłączony do Internetu, a przycisk WPS/UPDATE się świeci. Następnie ponownie rozpocznij aktualizację.