Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • LSPX-S2

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Zgodnie z naszą Polityką zarządzania prywatnością nie są już gromadzone informacje o użytkowaniu produktu.
  Uwaga: Informacje o użytkowaniu produktu nigdy nie były gromadzone w Europie.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Zapewniono obsługę zmian wprowadzonych w serwisie Spotify
 • Poprawiono pewne notacje językowe

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Sony | Music Center
 • Głośniki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update 1.09 for LSPX-S2

Wersja pliku

 • 1.09

Rozmiar pliku

 • 45.0 MB (47 247 536 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 18-04-2023

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli wyświetlana jest wersja 1.07 lub niższa, zdecydowanie zalecamy aktualizację wewnętrznego oprogramowania.
W razie wątpliwości obecną wersję wewnętrznego oprogramowania można z łatwością sprawdzić w następujący sposób:

 1. Włącz głośnik.
 2. Otwórz aplikację Sony | Music Center.
 3. Połącz głośnik z aplikacją Sony | Music Center.
 4. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 5. Wybierz opcję System.
 6. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania (liczbę w czerwonym polu).
  Wersja wewnętrznego oprogramowania polu [ LSPX-S2 Version] na środku ekranu.

Ważna informacja

Aktualizacje wewnętrznego oprogramowania są możliwe, gdy głośnik pozostaje w wymienionych poniżej stanach.

 • Głośnik jest podłączony do ściennego gniazdka sieci energetycznej przez dostarczony w zestawie zasilacz sieciowy USB.
  Uwaga: Aktualizacji oprogramowania nie można wykonać, gdy zasilanie odbywa się wyłącznie z akumulatora.
 • Głośnik jest podłączony do Internetu przez sieć Wi-Fi.
 • W przypadku używania funkcji Speaker Add (dodawania głośnika), bezprzewodowego stereo lub bezprzewodowego odtwarzania w wielu pomieszczeniach z wielu głośników, należy wyłączyć te funkcje i kolejno zaktualizować urządzenia.

Przed wykonywaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Proces aktualizacji trwa około 15 minut.

Pobieranie i instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieci energetycznej.
  Uwaga: Aktualizacji oprogramowania nie można wykonać, gdy urządzenie jest zasilane tylko z akumulatora. Aby połączyć port DC IN 5V urządzenia z gniazdkiem sieci energetycznej, użyj zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu USB.
 2. Naciśnij przycisk (włączania / trybu czuwania), aby włączyć zasilanie.
 3. Podłącz urządzenie do Internetu (sieci).
 4. Otwórz aplikację Sony | Music Center.
 5. Połącz głośnik z aplikacją Sony | Music Center.
 6. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran.
  Informacja pojawia się u dołu ekranu.
 7. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat Update the software of the speaker. (Zaktualizuj oprogramowanie głośnika). Można wówczas nacisnąć przycisk More info (Więcej informacji).
 8. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację.
  U dołu ekranu pojawia się przycisk [LATER] (później) i przycisk [OK]. Przycisk [OK] znajduje się po prawej stronie.
 9. Rozpocznie się pobieranie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
 10. Rozpocznie się przesyłanie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  Uwaga: Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy wyłączać głośników. Grozi to utratą możliwości używania głośników. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk OK.
  U dołu ekranu pojawia się przycisk [OK].
 11. Jeśli nie pojawi się następny ekran, sprawdź, czy wersja została zaktualizowana, wykonując następną czynność.
 12. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania głośnik automatycznie się wyłączy.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania.
Uwaga: Jeśli wyświetlana jest wersja 1.09, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie podczas aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk OK.
 2. Wyłącz głośnik, po czym włącz go na nowo.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację Sony | Music Center i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 1.09, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Wersję można sprawdzić w ustawieniach aplikacji Sony | Music Center. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania na tej stronie.

Jeśli wskaźnik (włączania/gotowości) miga powoli na pomarańczowo zgodnie z poniższym opisem:

Funkcja automatycznej aktualizacji oprogramowania (Auto Update) głośnika jest włączona przez aplikację Sony | Music Center. Aktualizacja jest wykonywana, gdy głośnik nie pracuje, na przykład w nocy lub przy włączonym trybie czuwania BLUETOOTH/sieci. Podczas aktualizacji głośnika wskaźnik (włączania/gotowości) miga powoli na pomarańczowo.
Uwaga: Ustawienie strefy czasowej można wybrać w aplikacji Sony | Music Center.

Jeśli wskaźniki świecą/migają zgodnie z poniższym opisem:

 • Wskaźnik sieci świeci na biało przez 1 sekundę
 • Wskaźnik BLUETOOTH świeci na biało przez 1 sekundę
 • Wskaźnik (włączania/gotowości) miga szybko na pomarańczowo

Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.
Wyłącz głośnik i włącz go na nowo. Aktualizacja zostanie wznowiona. Jeśli wyłączenie i włączenie głośnika nie poprawi sytuacji, prosimy o skontaktowanie się z najbliższym dealerem firmy Sony.