Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SEL70200GM

Informacja o tym pliku do pobrania

UWAGI:

 • Aktualizację można wykonać, gdy obiektyw jest zamontowany na korpusie z mocowaniem typu E.
 • Pewnych modeli nie można użyć do wykonania tej aktualizacji. (lista modeli).
 • W przypadku kamery PXW-FS7M2 należy postępować zgodnie z opisem z jej instrukcji obsługi.

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono stabilność działania systemu AF w pewnych warunkach

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SEL70200GM Lens System Software (Firmware) Update Ver.06 (Windows) (Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) obiektywu SEL70200GM do wersji Ver.06 (Windows))

Wersja pliku

 • 06

Rozmiar pliku

 • 9.47 MB (9 932 808 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 03-06-2021

Przygotowania

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego obiektywu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego obiektywu, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver.05 lub wcześniejszej, wymaga jest aktualizacja.

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuUstawieniaWersja.
 2. Wyświetli się informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego obiektywu, zgodnie z poniższą ilustracją.
  UWAGA: jeśli używasz urządzenia z serii QX, uruchom w komputerze narzędzie do aktualizacji oprogramowania i sprawdź wersję oprogramowania systemowego obiektywu poprzez rozpoczęcie aktualizacji.
  Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z następującymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Miejsce na dysku twardym: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  UWAGA: przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inne elementy do aparatu α z wymiennymi obiektywami

 • Źródło zasilania urządzenia: całkowicie naładowany akumulator lub dedykowany zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie)
  UWAGA: aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora lub dedykowanego zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie). Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z urządzeniem
  UWAGA: nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Inne elementy do kamer studyjnych i telewizyjnych

 • Źródło zasilania urządzenia: dedykowany zasilacz sieciowy
 • Przewód USB

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu można wykonać tylko wtedy, gdy obiektyw jest zamontowany na aparacie lub kamerze. Aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu nie można wykonać za pomocą innego aparatu lub kamery.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy zainstalować obiektyw na aparacie. Sprawdź, czy aparat jest wyłączony.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu aparat powinien być zasilany z całkowicie naładowanego akumulatora lub dedykowanego zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie) (dotyczy aparatów α z wymiennymi obiektywami).
 • Wykonując aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu, należy użyć dedykowanego zasilacza sieciowego (dotyczy kamer studyjnych i telewizyjnych).
 • Nie wyjmuj akumulatora w trakcie aktualizacji; w przeciwnym razie urządzenie może nagle wyłączyć się z powodu odcięcia zasilania i stać się niezdatne do użytku.
 • Najpierw należy wyjąć z aparatu lub kamery kartę pamięci.
 • Przed instalacją obiektywu do aktualizacji zdejmij akumulator i odłącz zasilacz sieciowy (dotyczy kamer profesjonalnych).
 • Nie pozwól, by komputer przeszedł w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, rozpocznij proces aktualizacji od początku.
 • Upewnij się, że odłączone są wszystkie urządzenia oprócz komputera.

Pobieranie narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu (Lens System Software Updater):

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 3. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 4. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_SEL70200GMV6D.exe.
 5. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  UWAGA: jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Microsoft Edge, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Po zakończeniu pobierania pliku można przystąpić do instalowania aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu SEL70200GM do wersji Ver.06.

Krok 1: uruchom narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu (Lens System Software Updater)

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany uprzednio plik Update_SEL70200GMV6D.exe, aby uruchomić narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu.

  UWAGA: pojawi się okno narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu.
 3. Włącz aparat/kamerę. Jeżeli urządzenie było włączone wcześniej, wyłącz je i włącz jeszcze raz.
  UWAGA: postępując zgodnie z instrukcją w oknie Lens System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu), wybierz w aparacie MenuUstawieniaPołączenie USB i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Pam. masowa. (Jeżeli używasz aparatu z serii QX, możesz pominąć ten krok.) Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Pam. masowa, wybierz tryb Pam. masowa.
 4. Najpierw należy wyjąć z aparatu kartę pamięci. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  UWAGA: jeśli na ekranie komputera pojawi się komunikat o błędzie, spróbuj wykonać następujące czynności.
  • Odłącz przewód USB od aparatu lub kamery, a następnie podłącz go ponownie.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w inne porty USB, podłącz przewód USB do innego portu.
 5. Sprawdź, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera widać wskaźnik Ikony USB.
  UWAGA: jeśli wskaźnik Ikony USB nie pojawia się na pasku zadań, należy przejść do następnego kroku.
 6. W oknie narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu kliknij przycisk Next (Dalej). Na komputerze pojawi się okno narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu, a na ekranie aparatu lub kamery — komunikat Follow computer instructions (Wykonuj instrukcje z komputera).
  UWAGA: od tego momentu aż do zakończenia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu nigdy nie należy wyłączać urządzenia. W zależności od modelu urządzenia zmiana zawartości ekranu może nastąpić po kilku minutach.
  • Komputer
   Ekran sprawdzania wersji
  • Aparat/kamera
   Ekran „Wykonuj instrukcje z komputera”
  Rozwiązywanie problemów:
  • W przypadku pojawienia się komunikatu The update is not available for your model (Ta aktualizacja nie jest przeznaczona do używanego modelu) sprawdź, czy próbujesz zainstalować plik przeznaczony do obiektywu zainstalowanego na aparacie/kamerze. Jeżeli uruchomione jest właściwe narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu, zamknij narzędzie do aktualizacji, odłącz przewód USB, wyłącz aparat/kamerę i cofnij się do części Krok 1: uruchom narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu (Lens System Software Updater).
  • W przypadku pojawienia się komunikatu Could not find camera with the lens for this update mounted (Nie znaleziono aparatu/kamery z obiektywem zgodnym z tą aktualizacją) sprawdź, czy aparat/kamera są wymienione w sekcji Odpowiednie modele i połączony z komputerem przewodem USB.
 7. W oknie narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Jeśli obecnie zainstalowane jest oprogramowanie systemowe obiektywu w wersji Ver.06, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim wypadku zakończ połączenie USB i kliknij przycisk Finish (Zakończ), wyłącz aparat/kamerę, wyjmij akumulator i/lub odłącz zasilacz sieciowy, z powrotem włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat/kamerę.
  • Aktualizacja jest wymagana
   Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego w programie System Software Updater
  • Aktualizacja nie jest wymagana
   Obraz pokazujący najnowszą wersję oprogramowania w programie System Software Updater
 8. Upewnij się, że w polu Current version (Bieżąca wersja) wyświetlane jest wskazanie Ver.05 lub niższy numer wersji, po czym kliknij przycisk Next (Dalej). Dane są przesyłane do aparatu (potrwa to około 5 sekund).
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery ani odłączać przewodu USB.
 9. Po zakończeniu przesyłania danych pojawi się poniższy ekran:
  Ekran wykonywania aktualizacji.
  Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 10. Rozpocznie się proces aktualizacji, a na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu (potrwa to około 30 sekund).
 11. Proces aktualizacji jest zakończony, gdy na ekranie aparatu/kamery pojawi się komunikat Lens update complete. (Aktualizacja obiektywu zakończona.).
  W przypadku urządzenia z serii QX po zakończeniu aktualizacji zniknie ekran QX.
 12. Kliknij ikonę (USB) na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera, aby zakończyć połączenie USB.
  UWAGA: jeśli ikona (USB) nie pojawia się na pasku zadań, przejdź do następnego kroku.
 13. Odłącz przewód USB.
  UWAGA: po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat/kamerę, wyjmij akumulator i/lub odłącz zasilacz sieciowy, z powrotem włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat/kamerę.

Krok 2: sprawdzanie, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi oznaczenie Ver.06

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuUstawieniaWersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego obiektywu.
  Obraz pokazujący wersję oprogramowania po aktualizacji

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z urządzenia akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw urządzenie na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz urządzenie i ponownie wykonaj procedurę instalacji.