Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-1

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał włączenie aparatu, gdy pokrętło trybu pracy znajdowało się w położeniu filmowania, a tryb NTSC/PAL był ustawiony na PAL
 • Poprawiono stabilność działania urządzenia

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_ILCE1V132.exe

Wersja pliku

 • 1.32

Rozmiar pliku

 • 674 MB (707 250 112 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 10-05-2023

Przygotowania

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania aparatu

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver. 1.31 lub wcześniejszej, należy wykonać aktualizację.
Uwaga: Jeśli po włączeniu aparatu/kamery pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuKonfiguracjaOpcja ustawieńWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10

Sprzęt komputerowy

Ta aktualizacja oprogramowania systemowego wymaga użycia następującego sprzętu:

 • Komputer PC z procesorem Intel lub AMD (nie są obsługiwane komputery PC z procesorem ARM)
 • Miejsce na dysku twardym: 900 MB lub więcej
 • Pamięć RAM: 900 MB lub więcej

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania: Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Użyj przewodu USB dostarczonego w zestawie z aparatem/kamerą.
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora (NP-FZ100).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat/kamera może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z aparatu/kamery kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 15 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  Uwaga: Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji About This System Software Updater (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu/kamery do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj aparatu/kamery do komputera, zanim pojawi się takie polecenie.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 • Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego), wybierz w aparacie/kamerze MenuKonfiguracjaUSBPołączenie USB, po czym sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Pam. masowa. Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Pam. masowa, wybierz tryb Pam. masowa.

Jak pobrać narzędzie Updater:

 1. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_ILCE1V132.exe.
  Uwaga: Rozmiar pliku: 674 MB (707 250 112 bajty/bajtów)
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Uwaga: Jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Microsoft Edge, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Krok 1: uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Update_ILCE1V132.exe. Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 3. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
 4. Włącz aparat/kamerę i podłącz go/ją do komputera dostarczonym przewodem USB. Na ekranie LCD aparatu/kamery pojawi się komunikat Tryb USB.
 5. Kliknij przycisk Dalej. W lewym dolnym rogu ekranu widać numery bieżącej wersji i wersji po aktualizacji.
  UWAGA: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat Could not find the camera for this update (Nie znaleziono aparatu/kamery do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj użyć innego portu
 6. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako Ver. 1.31 lub starsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli obecnie zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver. 1.32, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz aparat/kamerę od komputera, kliknij Finish (Zakończ), wyłącz aparat/kamerę, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, po czym ponownie włącz aparat/kamerę.
  • Aktualizacja jest wymagana
   Jeśli jako [Bieżąca wersja] w grupie [Informacje o aktualizacji] w lewym dolnym rogu wskazywana jest wersja Ver. 1.31 lub wcześniejsza, a jako [Wersja po aktualizacji] Ver. 1.32.
  • Aktualizacja nie jest wymagana
   Jeśli jako [Bieżąca wersja] i [Wersja po aktualizacji] w grupie [Informacje o aktualizacji] w lewym dolnym rogu wskazywana jest wersja Ver. 1.32.
 7. Kamera/aparat automatycznie uruchomi się na nowo.
 8. Rozpocznij aktualizację. Po automatycznym zresetowaniu rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu. Aktualizacja trwa około 15 minut.
  UWAGA: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
 9. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu/kamery. Kiedy ponownie pojawi się zawartość ekranu LCD, kliknij Finish (Zakończ), po czym odłącz przewód USB.

  Uwaga: Po ponownym uruchomieniu może pojawić się ostrzeżenie o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuKonfiguracjaOpcja ustawieńWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z aparatu/kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw aparat/kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz aparat/kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.