Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KD-55S8005C
 • KD-65S8005C
 • KD-55S8505C
 • KD-65S8505C
 • KD-55SD8505
 • KD-65SD8505
 • KD-49X8005C
 • KD-55X8005C
 • KD-43X8301C
 • KD-43X8305C
 • KD-43X8307C
 • KD-43X8308C

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem występowania czarnego ekranu podczas dekodowania obrazu w formacie HEVC (High Efficiency Video Coding) z tunera telewizora
 • Poprawiono działanie Wi-Fi

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Samouczek wideo: jak zaktualizować telewizor

Sprawdź wersję oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości z łatwością sprawdzisz obecną wersję oprogramowania, wykonując poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk HELP na pilocie.
 2. Na ekranie, pod nazwą modelu, pojawi się numer wersji oprogramowania.
  • Model: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Wersja oprogramowania: PKG-xxxxxxxx

Jeśli wersja oprogramowania ma numer PKG5.457.xxxx lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, a aktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji Automat. pobieranie oprogram. (łatwe)
  UWAGA: telewizor może informować, że Oprogramowanie jest aktualne, podczas gdy w rzeczywistości dostępna jest nowsza wersja. Aktualizacje z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” są rozciągnięte w czasie, zatem ich udostępnienie może być opóźnione. Spróbuj ponownie później. Jeśli chcesz od razu zainstalować aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcją pobierania i instalacji oprogramowania z użyciem pamięci USB.
 • Użycie pamięci USB

Użycie funkcji Automat. pobieranie oprogram. (łatwe):

Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji Automat. pobieranie oprogram. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia Automat. pobieranie oprogram. w sposób opisany poniżej powiadomienia o potrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.

 1. Naciśnij przycisk HELP na pilocie.
 2. Wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania systemowego.
 3. Wybierz opcję Automat. pobieranie oprogram.

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana w tygodniach po jej wydaniu i stopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku”, „Pobieranie” i „Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z pamięci USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedziwitrynie pomocy technicznej Sony.

Użycie pamięci USB:

Oprogramowanie można też zainstalować przy użyciu pamięci USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub jeśli nie chcesz czekać na aktualizację poprzez funkcję Automat. pobieranie oprogram., spróbuj pobrać aktualizację i zainstalować ją z pamięci USB, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • pamięć USB
  * Aktualizację telewizora można wykonać z pamięci USB zawierającej także inne pliki.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v5.457 for TV (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania telewizora do wersji v5.457)

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2015_5457_eub_auth.zip

Wersja pliku

 • 5.457

Rozmiar pliku

 • 1 603 630 724 bajty(-ów)

Data wydania

 • 07-04-2021

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora lub odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie (dotyczy tylko modeli z funkcją nagrywania na dysk twardy USB).

Jak pobrać moduł aktualizacji:

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać w pamięci USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk Pobieranie u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk Pobieranie u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku (patrz część Informacja o pliku).
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  UWAGA: po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się kolejny plik (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg).
 4. Podłącz pamięć USB do komputera.
 5. Skopiuj lub przeciągnij i upuść wypakowany plik do głównego katalogu urządzenia USB.
  UWAGA: główny katalog urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz pamięć USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji w telewizorze. Proces instalacji może potrwać maksymalnie 30 minut, a w trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz pamięć USB z wypakowanym plikiem (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg) do portu USB telewizora.
  UWAGA: jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Kiedy telewizor wykryje pamięć USB, na ekranie będą się pojawiać różne komunikaty. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  UWAGA: jeśli komunikaty nie pojawiają się automatycznie, należy spróbować wyłączyć telewizor pilotem i z powrotem go włączyć.
 5. Po zakończeniu kopiowania pliku z pamięci USB rozpocznie się proces aktualizacji. Wskaźnik POWER telewizora zacznie migać na biało i wyświetlany będzie ekran postępu aktualizacji.
 6. Po kilku minutach telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji.
  UWAGA! Podczas instalacji oprogramowania:
  • Nie wyjmuj urządzenia USB
  • Nie wyłączaj telewizora
  • Nie odłączaj telewizora od zasilania
 7. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania pojawia się komunikat o zakończeniu aktualizacji oprogramowania.
 8. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer PKG5.457.xxxx, aktualizacja przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer inny niż PKG5.457.xxxx, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.
 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  Tak. W trakcie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie i jest to normalne. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania lub Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Wyłącz telewizor przyciskiem POWER na telewizorze.
 2. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

UWAGA: jeśli próbujesz zaktualizować oprogramowanie przy użyciu pamięci USB, przeprowadź poniższe kontrole.

 • Sprawdź, czy pamięć USB działa poprawnie.
 • Pamięć musi być sformatowana w systemie plików FAT16, FAT32, exFAT lub NTFS.
 • Aktualizacja może się nie udać, nawet jeśli używana pamięć USB spełnia powyższe warunki. Zależy to od rozmiaru i struktury katalogów i innych plików w pamięci. W razie niepowodzenia aktualizacji usuń inne pliki i ponów próbę, gdy pamięć USB będzie zawierała tylko plik z aktualizacją. Jeśli aktualizacja nadal będzie niemożliwa, sformatuj pamięć USB z użyciem systemu plików FAT32 i ponów próbę.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedziwitrynie pomocy technicznej Sony.