Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ZV-1

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, który w rzadkich przypadkach powodował restart aparatu pracującego w trybie fotografowania

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Dodano funkcję streamingu przez łącze USB
  UWAGI:
  •  Podłączenie komputera lub smartfona Xperia przewodem USB umożliwia strumieniową transmisję i komunikację online z zachowaniem wysokiej jakości obrazu i dźwięku
  • Dotyczy to smartfonów Xperia 1 II i Xperia 5 II z systemem zaktualizowanym do wersji Android 11. Dostępność aktualizacji zależy od regionu. (Stan na 9 lutego 2021 r.)
  • Należy użyć dostępnego w handlu przewodu USB lub adaptera złącza
 • Poprawiono ogólną stabilność działania i wydajność aparatu
  UWAGA: informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_DSCZV1V201.exe

Wersja pliku

 • 2.01

Rozmiar pliku

 • 319 MB (334 818 672 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 01-04-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver.2.00 lub wcześniejszej, trzeba wykonać aktualizację.
UWAGA: jeśli po włączeniu urządzenia pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. Wybierz kolejno MenuUstawienia5Wersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Wersja oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Sprzęt komputerowy

Ta aktualizacja oprogramowania systemowego wymaga użycia następującego sprzętu:

 • Miejsce na dysku twardym: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 600 MB
  UWAGA: przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania
  • Całkowicie naładowany akumulator NP-BX1.
   UWAGA: aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd  (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z aparatem.
  UWAGA: nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora (NP-BX1).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z urządzenia kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 24 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  UWAGA: jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji About This System Software Updater (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu/kamery do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 • Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego), wybierz w aparacie MenuUstawienia3Połączenie USB i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Pam. masowa. Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Pam. masowa, wybierz tryb Pam. masowa.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_DSCZV1V201.exe.
  Rozmiar pliku: 319 MB (334 818 672 bajty/bajtów)
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  UWAGA: jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Microsoft Edge, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Krok 1: uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Update_DSCZV1V201.exe. Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 3. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
 4. Włącz urządzenie i podłącz je do komputera dostarczonym przewodem USB. Na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawi się komunikat Tryb USB.
 5. Kliknij przycisk Dalej. W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.
  UWAGA: jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat Could not find the camera for this update (Nie znaleziono aparatu/kamery do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj użyć innego portu.
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
 6. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako Ver.2.00 lub starsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli obecnie zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver.2.01, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz urządzenie od komputera, kliknij Finish (Zakończ), wyłącz urządzenie, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, po czym ponownie włącz urządzenie.

  Aktualizacja jest wymagana
  Aktualizacja jest wymagana

  Aktualizacja nie jest wymagana
  Aktualizacja nie jest wymagana
 7. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu/kamery.
 8. Rozpocznij aktualizację. Po automatycznym zresetowaniu rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu.
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
  UWAGA: aktualizacja trwa około 6 minut.
 9. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. Kiedy ponownie pojawi się zawartość ekranu LCD, kliknij Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  UWAGA: czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W aparacie wybierz kolejno MenuUstawienia5Wersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Nowa wersja oprogramowania systemowego

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 6 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z urządzenia akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw urządzenie na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz urządzenie i ponownie wykonaj procedurę instalacji.