Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano obsługę nazw plików z filmem w formacie Identyfikator kamery + Numer rolki format
 • Dodano funkcję wyświetlania De-squeeze (2,0×, 1,3×) w wizjerze i na wyjściu HDMI
 • Dodano więcej klatkaży z AF w trybie zwolnionego i przyspieszonego tempa
 • Dodano obsługę trybów Flexible ISO i Cine EI Quick w trybie filmowania:
  • Umożliwiono nagrywanie materiałów S-Log3 z ustawieniami ekspozycji poprzez regulację czułości ISO
  • Umożliwiono nagrywanie z ustawieniem bazowej czułości ISO identycznym z Cine EI i automatyczną regulacją bazowej czułości ISO w połączeniu z wartością EI
 • W trybach nagrywania Flexible ISO, Cine EI lub Cine EI Quick dodano obsługę jednoczesnego nagrywania pliku LUT 3D na tę samą kartę pamięci, z bazowym wyglądem używanym podczas zdjęć jako danymi nagrania

Uwaga: Zajrzyj do Przewodnika pomocniczego, aby uzyskać dodatkowe informacje o zaktualizowanych funkcjach.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • BODYDATA.DAT

Wersja pliku

 • 4.00

Rozmiar pliku

 • 584 331 632 bajty/bajtów

Data wydania

 • 17-08-2023

Przygotowania

W tym dokumencie opisano, jak zaktualizować oprogramowanie systemowe produktu ILME-FX6. Dane do aktualizacji wersji są najpierw zapisywane na karcie SD typu SDXC lub CFexpress typu A, a następnie wgrywane przy użyciu MENU.
Uwagi:

 • Karta CFexpress typu A nazywana jest w tym dokumencie kartą CFexpress.
 • Szczegółowych informacji o posługiwaniu się MENU należy szukać w Instrukcji obsługi.

Sprawdzanie obecnej wersji

Systemy operacyjne

Wybierz opcje Version (Wersja) → Version Number (Numer wersji) w menu (Maintenance) (Konserwacja), aby wyświetlić wersję produktu ILME-FX6.

Uwagi o aktualizacji

 • W czasie aktualizacji zawsze powinien być podłączony zasilacz sieciowy. Jeśli oprócz tego zainstalowany jest akumulator, odłączenie zasilacza nie spowoduje przerwania aktualizacji.
 • Odłącz wszystkie urządzenia (takie jak urządzenia podłączone do portów USB, SDI i HDMI, mikrofon czy akcesoria do stopki) i wyjmij nośniki nieużywane w czasie aktualizacji.
 • Jeśli używasz karty SD, upewnij się, że jest to karta SDXC lub CFexpress. Szczegółowych informacji o obsługiwanych kartach SDXC i CFexpress należy szukać w Instrukcji obsługi.
 • Użyj karty pamięci SDXC lub CFexpress sformatowanej w gnieździe na kartę pamięci przy użyciu funkcji formatowania tego urządzenia. Szczegółowych informacji o funkcji formatowania należy szukać w Instrukcji obsługi.

Zapisywanie danych do aktualizacji wersji na karcie SDXC lub CFexpress

 1. Włóż sformatowaną kartę SDXC lub CFexpress do komputera.
 2. Przejdź do witryny pobierania, pobierz dane do aktualizacji wersji i zapisz je w komputerze.
 3. Zapisz dane w głównym katalogu karty SDXC lub CFexpress.

Uwaga: Nie zmieniaj nazwy pliku.

Aktualizowanie wersji oprogramowania systemowego

Uwaga: Podczas aktualizowania oprogramowania systemowego nie należy wykonywać wymienionych poniżej czynności. Aktualizacja wersji nie zostanie ukończona, a urządzenie może działać nieprawidłowo.

 • Nie wyjmuj karty SDXC lub CFexpress
 • Nie wyłączaj urządzenia

Szczegółowych informacji o obsłudze urządzenia należy szukać w Instrukcji obsługi.

 1. Włóż kartę SDXC lub CFexpress z zapisanymi danymi do aktualizacji do gniazda B urządzenia.
  Uwaga: Dane do aktualizacji wersji rozpoznawane są tylko na nośniku w gnieździe B.
 2. Wybierz opcje Version (Wersja) → Version Up (Wersja w górę) w menu Maintenance (Konserwacja) i wybierz opcję Execute (Wykonaj).
  Uwaga: Pojawi się komunikat Please use the AC Adapter (Użyj zasilacza sieciowego). Jeśli nie można odszukać danych do aktualizacji wersji, wybór opcji Version Up (Wersja w górę) jest niemożliwy.
 3. Na ekranie potwierdzenia aktualizacji wybierz opcję Execute (Wykonaj).
  Uwaga: Pojawi się komunikat Version Update VX.XX (Aktualizacja wersji VX.XX) → VY.YY (X.XX: numer obecnej wersji, Y.YY: numer najnowszej wersji).
 4. Na ekranie potwierdzenia aktualizacji ponownie wybierz opcję Execute (Wykonaj). Rozpocznie się aktualizacja wersji. Po rozpoczęciu aktualizacji wersji miga wskaźnik dostępu. Proces aktualizacji trwa około 8 minut (zależy to od kombinacji starej i nowej wersji). Po pomyślnym zaktualizowaniu wersji wskaźnik dostępu przestaje migać, a urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.
  Uwaga: Jeśli ekran pozostaje czarny przez 15 minut lub dłużej, przestaw wyłącznik zasilania w położenie OFF, odłącz i z powrotem podłącz przewód zasilający, po czym przestaw przełącznik zasilania w położenie ON. Sprawdź procedurę aktualizacji wersji, po czym ponownie wykonaj procedurę aktualizacji, zaczynając od czynności 1. Jeśli problem z aktualizacją wersji występuje nadal i aktualizacja nie kończy się pomyślnie, może to oznaczać problem z urządzeniem. Skontaktuj się ze stacją serwisową Sony.
 5. Sprawdź, czy wersja została zaktualizowana (patrz część Sprawdzanie obecnej wersji). Jeśli oprogramowanie systemowe nie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji, sprawdź procedurę aktualizacji wersji, po czym ponownie wykonaj procedurę aktualizacji, zaczynając od czynności 1.