Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Kiedy kodek jest ustawiony na RAW lub RAW & XAVC-I, w menu wyboru szybkości klatek w trybie nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie pojawiają się nowo dodane ustawienia 100P120P
 • Poprawiono ogólną stabilność działania urządzenia

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, który powodował błędne odzwierciedlanie wartości EI podczas odtwarzania w trybie Cine EI
 • Poprawiono ogólną stabilność działania urządzenia

UWAGA: w sprawie poprzednich wersji prosimy o kontaktowanie się z serwisem.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • BODYDATA.DAT

Data wydania

 • 【DATE】

Przygotowania

W tym dokumencie opisano aktualizowanie oprogramowania systemowego kamery ILME-FX6. Dane do aktualizacji wersji są najpierw zapisywane na karcie SD typu SDXC lub CFexpress typu A, a następnie wgrywane przy użyciu MENU.
UWAGI:

 • Karta CFexpress typu A nazywana jest w tym dokumencie kartą CFexpress.
 • Szczegółowych informacji o posługiwaniu się MENU należy szukać w Instrukcji obsługi.

Sprawdzanie obecnej wersji

Systemy operacyjne

Aby wyświetlić wersję oprogramowania kamery ILME-FX6, wybierz z menu Konserwacja opcje WersjaNumer wersji.

Uwagi o aktualizacji

 • W czasie aktualizacji zawsze powinien być podłączony zasilacz sieciowy. Jeśli oprócz tego zainstalowany jest akumulator, odłączenie zasilacza nie spowoduje przerwania aktualizacji.
 • Odłącz wszystkie urządzenia (takie jak urządzenia podłączone do portów USB, SDI i HDMI, mikrofon, akcesoria do stopki) i wyjmij nośniki nieużywane w czasie aktualizacji.
 • Jeśli używasz karty SD, upewnij się, że jest to karta SDXC lub CFexpress. Szczegółowych informacji o obsługiwanych kartach SDXCCFexpress należy szukać w Instrukcji obsługi.
 • Użyj karty pamięci SDXC lub CFexpress sformatowanej w gnieździe na kartę pamięci przy użyciu funkcji formatowania tego urządzenia. Szczegółowych informacji o funkcji formatowania należy szukać w Instrukcji obsługi.

Zapisywanie danych do aktualizacji wersji na karcie SDXC lub CFexpress

 1. Włóż sformatowaną kartę SDXC lub CFexpress do komputera.
 2. Przejdź do witryny pobierania danych do aktualizacji wersji, pobierz plik ZIP z danymi do aktualizacji wersji i zapisz dane w komputerze.
 3. Rozpakuj plik ZIP, aby wyodrębnić plik z danymi do aktualizacji wersji (plik z rozszerzeniem .dat) i zapisz go w głównym katalogu karty SDXC lub CFexpress.

UWAGA: nie zmieniaj nazwy pliku.

Aktualizowanie wersji oprogramowania systemowego

UWAGA: podczas aktualizowania oprogramowania systemowego nie należy wykonywać wymienionych poniżej czynności. Aktualizacja wersji nie zostanie ukończona, a urządzenie może działać nieprawidłowo.

 • Nie wyjmuj karty SDXC lub CFexpress
 • Nie wyłączaj urządzenia

Szczegółowych informacji o obsłudze urządzenia należy szukać w Instrukcji obsługi.

 1. Włóż kartę SDXC lub CFexpress z zapisanymi danymi do aktualizacji do gniazda B urządzenia.
  UWAGA: dane do aktualizacji wersji rozpoznawane są tylko na nośniku w gnieździe B.
 2. Wybierz z menu Konserwacja opcje WersjaWersja w górę i wybierz opcję Wykonaj.
  UWAGA: pojawi się komunikat Użyj zasilacza sieciowego. Jeśli nie można odszukać danych do aktualizacji wersji, wybór opcji Wersja w górę jest niemożliwy.
 3. Na ekranie potwierdzenia aktualizacji wybierz opcję Wykonaj.
  UWAGA: pojawi się komunikat Aktualizacja wersji VX.XXVY.YY (X.XX: numer obecnej wersji, Y.YY: numer najnowszej wersji.

 4. Na ekranie potwierdzenia aktualizacji ponownie wybierz opcję Wykonaj. Rozpocznie się aktualizacja wersji. Po rozpoczęciu aktualizacji wersji miga wskaźnik dostępu. Proces aktualizacji trwa około 6 minut (zależy to od kombinacji starej i nowej wersji). Po pomyślnym zaktualizowaniu wersji wskaźnik dostępu przestaje migać, a urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.
  UWAGA: jeśli ekran pozostaje czarny przez 15 minut lub dłużej, przestaw wyłącznik zasilania w położenie OFF, odłącz i z powrotem podłącz przewód zasilający, po czym przestaw przełącznik zasilania w położenie ON. Sprawdź procedurę aktualizacji wersji, po czym ponownie wykonaj procedurę aktualizacji, zaczynając od czynności 1. Jeśli problem z aktualizacją wersji występuje nadal i aktualizacja nie kończy się pomyślnie, może to oznaczać problem z urządzeniem. Skontaktuj się ze stacją serwisową Sony.

 5. Sprawdź, czy wersja została zaktualizowana (patrz część Sprawdzanie obecnej wersji). Jeśli oprogramowanie systemowe nie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji, sprawdź procedurę aktualizacji wersji, po czym ponownie wykonaj procedurę aktualizacji, zaczynając od czynności 1.