Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano śledzenie ostrości w czasie rzeczywistym z użyciem sztucznej inteligencji; jeśli śledzenie ostrości jest przypisane do funkcji dotykowej, można śledzić obiekty przy użyciu funkcji śledzenia w czasie rzeczywistym nawet w trybie ręcznej regulacji ostrości
 • Dodano kompensację „oddychania” w celu zapewnienia stabilności kąta widzenia podczas regulacji ostrości
 • Dodano przesyłanie 16‑bitowych danych RAW przez łącze HDMI
 • Dodano tryb regulacji bokeh, ułatwiający regulacje i do minimum ograniczający zmiany ekspozycji
 • Dodano nowe funkcje wspomagające równoczesną produkcję w formatach High Dynamic Range (HDR)Standard Dynamic Range (SDR w procesie SR Live
  • Wyświetlanie emulowanego podglądu SDR w wizjerze elektronicznym
  • Zapis metadanych wzmocnienia SDR
 • Dodano funkcję zapisu obrazu z bufora, działającą także w trybie S&Q Motion (nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie)
 • Umożliwiono wyświetlanie na ekranie 4-kanałowego miernika poziomu audio
 • Dodano inne funkcje

Uwaga: Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Kiedy kodek jest ustawiony na RAW lub RAW & XAVC-I, w menu wyboru szybkości klatek w trybie nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie pojawiają się nowo dodane ustawienia 100P120P
 • Rozwiązano problem, który powodował błędne odzwierciedlanie wartości EI podczas odtwarzania w trybie Cine EI
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu/kamery

Uwaga: W sprawie poprzednich wersji prosimy o kontaktowanie się z serwisem.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • BODYDATA.DAT

Rozmiar pliku

 • System Windows: 533 MB (558 976 368 bajty/bajtów)
 • System Mac OS: 559 MB (558 976 368 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 27-01-2022

Przygotowania

W tej procedurze opisano, jak zaktualizować oprogramowanie systemowe produktu ILME-FX6. Dane do aktualizacji wersji są najpierw zapisywane na karcie SD typu SDXC lub CFexpress typu A, a następnie wgrywane przy użyciu MENU.

Uwagi:

 • Karta CFexpress typu A nazywana jest w tej procedurze kartą CFexpress.
 • Szczegółowych informacji o posługiwaniu się MENU należy szukać w Instrukcji obsługi.

Sprawdzanie obecnej wersji

Systemy operacyjne

Wybierz opcje Version (Wersja) → Version Number (Numer wersji) w menu (Maintenance) (Konserwacja), aby wyświetlić wersję produktu ILME-FX6.

Uwagi o aktualizacji

 • W czasie aktualizacji zawsze powinien być podłączony zasilacz sieciowy. Jeśli oprócz tego zainstalowany jest akumulator, odłączenie zasilacza nie spowoduje przerwania aktualizacji.
 • Odłącz wszystkie urządzenia (takie jak urządzenia podłączone do portów USB, SDI i HDMI, mikrofon, akcesoria do stopki) i wyjmij nośniki nieużywane w czasie aktualizacji.
 • Jeśli używasz karty SD, upewnij się, że jest to karta SDXC lub CFexpress. Szczegółowych informacji o obsługiwanych kartach SDXCCFexpress należy szukać w Instrukcji obsługi.
 • Użyj karty pamięci SDXC lub CFexpress sformatowanej w gnieździe na kartę pamięci przy użyciu funkcji formatowania tego urządzenia. Szczegółowych informacji o funkcji formatowania należy szukać w Instrukcji obsługi.

Zapisywanie danych do aktualizacji wersji na karcie SDXC lub CFexpress

 1. Włóż sformatowaną kartę SDXC lub CFexpress do komputera.
 2. Zapisz dane w głównym katalogu karty SDXC lub CFexpress.

Uwaga: Nie zmieniaj nazwy pliku.

Aktualizowanie wersji oprogramowania systemowego

Uwaga: Podczas aktualizowania oprogramowania systemowego nie należy wykonywać wymienionych poniżej czynności. Aktualizacja wersji nie zostanie ukończona, a urządzenie może działać nieprawidłowo.

 • Nie wyjmuj karty SDXC lub CFexpress
 • Nie wyłączaj urządzenia

Szczegółowych informacji o obsłudze urządzenia należy szukać w Instrukcji obsługi.

 1. Włóż kartę SDXC lub CFexpress z zapisanymi danymi do aktualizacji do gniazda B urządzenia.
  Uwaga: Dane do aktualizacji wersji rozpoznawane są tylko na nośniku w gnieździe B.
 2. Wybierz opcje Version (Wersja) → Version Up (Wersja w górę) w menu Maintenance (Konserwacja) i wybierz opcję Execute (Wykonaj).
  Uwaga: Pojawi się komunikat Please use the AC Adapter (Użyj zasilacza sieciowego). Jeśli nie można odszukać danych do aktualizacji wersji, wybór opcji Version Up (Wersja w górę) jest niemożliwy.
 3. Na ekranie potwierdzenia aktualizacji wybierz opcję Execute (Wykonaj).
  Uwaga: Pojawi się komunikat Version Update VX.XX (Aktualizacja wersji VX.XX) → VY.YY (X.XX: obecny numer wersji, Y.YY: numer najnowszej wersji).
 4. Na ekranie potwierdzenia aktualizacji ponowni wybierz opcję Execute (Wykonaj). Rozpocznie się aktualizacja wersji. Po rozpoczęciu aktualizacji wersji miga wskaźnik dostępu. Proces aktualizacji trwa około 10 minut (zależy to od kombinacji starej i nowej wersji). Po pomyślnym zaktualizowaniu wersji wskaźnik dostępu przestaje migać, a urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.
  Uwaga: Jeśli ekran pozostaje czarny przez 15 minut lub dłużej, przestaw wyłącznik zasilania w położenie OFF, odłącz i z powrotem podłącz przewód zasilający, po czym przestaw przełącznik zasilania w położenie ON. Sprawdź procedurę aktualizacji wersji, po czym ponownie wykonaj procedurę aktualizacji, zaczynając od czynności 1. Jeśli problem z aktualizacją wersji występuje nadal i aktualizacja nie kończy się pomyślnie, może to oznaczać problem z urządzeniem. Skontaktuj się ze stacją serwisową Sony.
 5. Sprawdź, czy wersja została zaktualizowana (patrz część Sprawdzanie obecnej wersji). Jeśli oprogramowanie systemowe nie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji, sprawdź procedurę aktualizacji wersji, po czym ponownie wykonaj procedurę aktualizacji, zaczynając od czynności 1.