Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WF-SP800N

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono stabilność połączenia Bluetooth

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
  UWAGA: jeśli używasz urządzenia z systemem iOS 13.1, zaktualizuj system do wersji iOS 13.2 lub nowszej i dopiero wówczas wykonaj aktualizację.
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Sony | Headphones Connect.
 • Słuchawki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update 1.1.0 for WF-SP800N

Wersja pliku

 • Wersja 1.1.0

Rozmiar pliku

 • 1 061 KB (1 086 480 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 15-04-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli wewnętrzne oprogramowanie ma wersję 1.1.0, nie ma potrzeby wykonywania aktualizacji.
W razie wątpliwości wersję oprogramowania można sprawdzić w następujący sposób:

 1. Uruchom aplikację Sony | Headphones Connect.
 2. Połącz słuchawki z aplikacją Sony | Headphones Connect.
 3. Stuknij ikonę z trzema kropkami (przycisk menu) w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz wersję posiadanego urządzenia pokazaną w menu. Opcja ta pojawia się tylko po podłączeniu urządzenia.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania słuchawek.

Ważna informacja

 • Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych i aktualizacji NIE NALEŻY wkładać głównego urządzenia do ładowarki ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek. 
 • Aktualizacja oprogramowania może spowodować zmianę funkcji przypisanej do czujnika dotykowego.
  W takim przypadku należy na nowo wybrać żądaną funkcję czujnika dotykowego przy użyciu aplikacji Sony | Headphones Connect.
 • NIE NALEŻY wyłączać zasilania urządzenia.
  NIE NALEŻY dotykać przycisku (zasilania).
 • Jeśli w trakcie aktualizacji słuchawki nie będą noszone, zmień ustawienie funkcji automatycznego wyłączania zasilania nieużywanych słuchawek na Nie wyłączaj.
  Przy wybranym ustawieniu Wyłączaj zdjęte słuchawki słuchawki automatycznie wyłączają się po mniej więcej 5 minutach, co wstrzymuje przesyłanie pliku z aktualizacją. Później, gdy słuchawki zostaną ponownie włączone i podłączone przez Bluetooth, wstrzymane przesyłanie danych rozpocznie się na nowo.
  UWAGA: w przypadku zmiany ustawienia, po zakończeniu aktualizacji prosimy o przywrócenie ustawienia Wyłączaj zdjęte słuchawki.
 • NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
  • w pociągu lub w innym miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
  • w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android/iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki) są całkowicie naładowane.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • W przypadku urządzeń z systemem Android/iOS proces aktualizacji trwa około 40 minut. (Plik ma wielkość około 1.03 MB)
 • W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android/iOS proces może się wydłużyć.
 • Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę. Jeśli jednak w aplikacji Sony | Headphones Connect wybrane jest ustawienie Automatic download of software (Automatyczne pobieranie oprogramowania) (ustawienie fabryczne), pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją rozpoczyna się automatycznie.
  • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
  • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek. (Podczas przesyłania w tle można normalnie używać słuchawek, nie będzie jednak działał Asystent Google.)
  • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Pobieranie i instalacja

Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:

 • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek.
 • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Krok 1: instalacja aktualizacji

 1. Uruchom aplikację Sony | Headphones Connect.
 2. Połącz słuchawki z aplikacją Sony | Headphones Connect.
  • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją Sony | Headphones Connect, połącz je z urządzeniem z systemem Android, wykonując polecenia z ekranu.
  • Jeśli posiadane słuchawki były już łączone z aplikacją Sony | Headphones Connect, wybierz je. 
   UWAGA: upewnij się, że sygnalizowane jest podłączenie obu modułów słuchawek (lewego i prawego).
  • Jeśli w aplikacji Sony | Headphones Connect wybrane jest ustawienie Automatic download of software (Automatyczne pobieranie oprogramowania) (ustawienie fabryczne), pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją odbywa się automatycznie.
   Przejdź do czynności 6.
  • Jeśli wyłączysz ustawienie „Automatic download of software” (Automatyczne pobieranie oprogramowania), pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją nie rozpocznie się automatycznie.
   Przejdź do czynności 4, aby ukończyć proces.
    
 3. Jeśli nawiązane jest połączenie i możliwa jest aktualizacja, na ekranie The latest headphones software is available (Dostępne jest najnowsze oprogramowanie słuchawek) naciśnij przycisk More info (Więcej informacji).
 4. Upewnij się, że na ekranie Update Software (Aktualizuj oprogramowanie) wyświetlana jest informacja Version 1.1.0, po czym naciśnij przycisk START.

  UWAGA: jeśli pojawi się komunikat Switching software transfer destination… (Zmienianie miejsca docelowego przesyłania oprogramowania), nie wykonuj żadnych czynności. Po kilku sekundach pojawi się poprzedni ekran.
 5. Na ekranie Update the headphones software (Zaktualizuj oprogramowanie słuchawek) naciśnij przycisk „More info” (Więcej informacji).

  UWAGA: jeśli ekran ten nie pojawia się, wyłączona jest funkcja automatycznego wyłączania zasilania
  Zmień ustawienie funkcji automatycznego wyłączania zasilania na Nie wyłączaj.
 6. Na ekranie Update Software (Aktualizuj oprogramowanie) naciśnij przycisk START.
 7. Rozpocznie się proces aktualizacji. Trwa on kilka minut.
  Podczas aktualizowania NIE NALEŻY wkładać głównego urządzenia do ładowarki. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.

  UWAGA: podczas aktualizacji słuchawki automatycznie wyłączają się i włączają oraz automatycznie łączą się ponownie przez Bluetooth z urządzeniem z systemem Android lub iOS. 
 8. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk OK.

  UWAGA: jeśli ekran nie pojawi się, sprawdź, czy wskazywana jest wersja 1.1.0. Jeśli tak, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania.

Jeśli wyświetlana jest wersja 1.1.0, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie przy aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk OK.
 2. Ponownie uruchom słuchawki (włóż je do etui, a następnie wyjmij).
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację Sony | Headphones Connect i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 1.1.0, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Wersję można sprawdzić w ustawieniach aplikacji Sony | Headphones Connect. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania na tej stronie.