Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Kiedy kodek jest ustawiony na RAW lub RAW & XAVC-I, w menu wyboru szybkości klatek w trybie nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie pojawiają się nowo dodane ustawienia 100P120P
 • Poprawiono ogólną stabilność działania urządzenia

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, który powodował błędne odzwierciedlanie wartości EI podczas odtwarzania w trybie Cine EI
 • Poprawiono ogólną stabilność działania urządzenia

UWAGA: w sprawie poprzednich wersji prosimy o kontaktowanie się z serwisem.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_ILMEFX6V110.exe

Wersja pliku

 • 1.10

Rozmiar pliku

 • 539 MB (565 513 584 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 20-05-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji V1.01 lub wcześniejszej, trzeba wykonać aktualizację.
UWAGA: jeśli po włączeniu urządzenia pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. Wybierz kolejno MenuKonserwacjaWersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Sprzęt komputerowy

Ta aktualizacja oprogramowania systemowego wymaga użycia następującego sprzętu:

 • Miejsce na dysku twardym: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 600 MB
  UWAGA: przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania
  • Zasilacz sieciowy
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z urządzeniem
  UWAGA: nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • W czasie aktualizacji zawsze powinien być podłączony zasilacz sieciowy. Jeśli oprócz tego zainstalowany jest akumulator, odłączenie zasilacza nie spowoduje przerwania aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z urządzenia kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 12 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  UWAGA: jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji About This System Software Updater (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu/kamery do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_ILMEFX6V110.exe.
  UWAGA: rozmiar pliku: 539 MB (565 513 584 bajty/bajtów)
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  UWAGA: jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Microsoft Edge, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Krok 1: uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Update_ILMEFX6V110.exe. Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 3. Uruchomi się narzędzie DeviceLogUploadTool.
 4. Włącz urządzenie, podłącz je do komputera dostarczonym przewodem USB i wybierz Execute. Na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawi się komunikat Tryb USB.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
  UWAGA: jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat Could not find the camera for this update (Nie znaleziono aparatu/kamery do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj użyć innego portu.
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
 6. Pojawi się polityka prywatności. Uważnie ją przeczytaj, zaznacz pole wyboru i kliknij Next (Dalej).

  Jeśli gromadzone są dane o urządzeniu, pojawi się poniższy ekran. Kliknij przycisk Dalej.
  UWAGA: ekran ten nie pojawia się, jeśli wybrana została opcja Disagree (Nie zgadzam się).
  Obraz pokazujący, że zostały zgromadzone dane o użyciu urządzenia
 7. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
 8. Kliknij przycisk Dalej. W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.
  • Aktualizacja jest wymagana
   Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego w programie System Software Updater
  • Aktualizacja nie jest wymagana
   Obraz pokazujący najnowszą wersję oprogramowania w programie System Software Updater
 9. Kamera/aparat automatycznie uruchomi się na nowo.
 10. Rozpocznij aktualizację. Po automatycznym zresetowaniu rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu. Aktualizacja trwa około 12 minut.
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
 11. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. Kiedy ponownie pojawi się zawartość ekranu LCD, kliknij Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  UWAGA: czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W urządzeniu wybierz kolejno MenuKonserwacjaWersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Obraz pokazujący wersję oprogramowania po aktualizacji

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z urządzenia akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw urządzenie na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz urządzenie i ponownie wykonaj procedurę instalacji.