Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-9M2

Wymagane pobrania

Przed pobraniem pliku należy zapoznać się z tą częścią.

Aby zainstalować tę aktualizację, należy wcześniej pobrać program Sony Camera Driver. Szczegółowe informacje podano w punkcie Jak pobrać program Sony Camera Driver.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

UWAGA: Aktualizacja do tej wersji z wersji 2.00 lub starszej powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień aparatu. Z tego powodu zalecamy, aby przed wykonaniem aktualizacji zapisać obecne ustawienia. Do zapisania obecnych ustawień na karcie pamięci i ich wczytania po aktualizacji można użyć funkcji Zapisz/załaduj ust.

Uwaga: Informacji o tym, jak zapisać ustawienia i jakie ustawienia zostaną zapisane, należy szukać w opisie opcji Zapisz/załaduj ust.Przewodniku pomocniczym.

 • Dodano obsługę przesyłania przez FTP w trybie Active Mode
 • Poprawiono stabilność działania urządzenia

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_ILCE9M2V320.dmg

Wersja pliku

 • 3.20

Rozmiar pliku

 • 344.8 MB (344 812 818 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 02-12-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver.3.10 lub wcześniejszej, należy wykonać aktualizację.
Uwaga: Jeśli po włączeniu aparatu/kamery pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuUstawienia6Wersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.
  Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Miejsce na dysku twardym: Co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: Co najmniej 600 MB

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania urządzenia: Całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z aparatem/kamerą.
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora (NP-FZ100).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat/kamera może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z aparatu/kamery kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 15 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  Uwaga: Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji About This System Software Updater (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu/kamery do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 • Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego), wybierz w aparacie/kamerze MenuUstawienia3Połączenie USB i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Pam. masowa. Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Pam. masowa, wybierz tryb Pam. masowa.
 • W komputerach Mac z procesorem Apple silicon (Apple M1) należy zmienić zasadę ochrony. Na ekranie Ten Mac... będzie znajdował się wpis Procesor z nazwą procesora. Zapoznaj się z artykułem Jak zmienić zasadę ochrony w komputerze Mac z procesorem Apple silicon. W przypadku komputerów Mac z procesorem Intel nie trzeba wykonywać tej czynności.

Jak pobrać program Sony Camera Driver:

 1. Wejdź na stronę pobierania programu Sony Camera Driver i pobierz odpowiedni sterownik:
  Uwaga: komputer Mac z procesorem Intel wymaga użycia innej wersji programu Sony Camera Driver niż komputer Mac z procesorem Apple silicon.
 2. Kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_ILCE9M2V320.dmg.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Uwaga: Rozmiar pliku: 344.8 MB (344 812 818 bajty/bajtów)

Krok 1: instalowanie programu Sony Camera Driver

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Camera_Driver_2102a.dmg lub Camera_Driver_2110a.dmg. Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery.
  Uwaga: Jeśli aparat (lub kamera) został już podłączony do komputera, odłącz go i dopiero wówczas przejdź do dalszej części procedury.
 3. Pojawi się okno Sony Camera Driver Installer.
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę SonyCameraDriver.pkg.
 5. Pojawi się ekran instalatora. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 6. Pojawi się prośba o zezwolenie systemowi na rozpoczęcie instalacji. Wpisz hasło logowania do konta administratora.

  Uwagi:
  • Jeśli system operacyjny wyświetli komunikat Rozszerzenie systemowe zablokowane (dokładna treść komunikatu zależy od wersji systemu operacyjnego. Rozszerzenie oznacza tu Sony Camera Driver), kliknij przycisk Otwórz preferencje ochrony. Pojawi się ekran Ochrona i prywatność systemu macOS.
  • Jeśli system operacyjny nie wyświetli komunikatu Rozszerzenie systemowe zablokowane, przejdź do części Krok 2: uruchom narzędzie Updater.
 7. Na ekranie Ochrona i prywatność otwórz kartę Ogólne i kliknij ikonę kłódki. Kiedy pojawi się monit o wprowadzenie hasła, wpisz hasło używane do logowania na konto administratora, po czym kliknij przycisk Odblokuj.
 8. Kliknij przycisk Pozwól, aby pozwolić systemowi na rozpoczęcie wczytywania oprogramowania systemowego od Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. Jeśli po kliknięciu przycisku Pozwól pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu, wykonaj restart i od nowa zacznij procedurę aktualizacji.
 10. Jeśli ekran Ochrona i prywatność nie zniknie, należy go zamknąć.

Krok 2: uruchom narzędzie Updater

 1. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Update_ILCE9M2V320.dmg. Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery.
 2. Wyodrębniony zostanie plik Update_ILCE9M2V320.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę SystemSoftwareUpdater.
 4. Pojawi się monit o zezwolenie aplikacji na dokonanie zmian. Wpisz hasło logowania do konta administratora.
 5. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).

  Uwagi:
  • Jeśli system nie jest przygotowany do rozpoczęcia aktualizacji, pojawi się komunikat o błędzie. Wykonaj odpowiednią czynność zgodnie z wyświetlonym komunikatem, po czym jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę SystemSoftwareUpdater.
  • Jeśli pojawi się komunikat You need to restart your computer (Wymagane ponowne uruchomienie komputera), zrestartuj komputer, po czym jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę SystemSoftwareUpdater.
  • Jeśli pojawi się komunikat You need to install Sony Camera Driver (Wymagana instalacja Sony Camera Driver), wykonaj procedurę z części Krok 1: instalowanie programu Sony Camera Driver, po czym jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę SystemSoftwareUpdater.
  • Jeśli pojawi się komunikat Check the Security & Privacy setting. (Sprawdź ustawienie Ochrona i prywatność), wykonaj czynności 7 i 8 z części Krok 1: instalowanie programu Sony Camera Driver, po czym zrestartuj komputer i jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę SystemSoftwareUpdater.
 6. Włącz urządzenie i połącz je z komputerem dostarczonym przewodem USB. Na ekranie LCD urządzenia pojawi się komunikat Tryb USB.
 7. Kliknij przycisk Dalej. W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.
  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat Could not find the camera for this update (Nie znaleziono aparatu/kamery do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj użyć innego portu.
   UWAGA: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery ani odłączać przewodu USB.
 8. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako Ver.3.10 lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli obecnie zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver.3.20, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz aparat/kamerę od komputera, kliknij Finish (Zakończ), wyłącz aparat/kamerę, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, po czym ponownie włącz aparat/kamerę.
  • Aktualizacja jest wymagana
   Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego w programie System Software Updater
  • Aktualizacja nie jest wymagana
   Obraz pokazujący najnowszą wersję oprogramowania w programie System Software Updater
 9. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu/kamery.

  Uwaga: W zależności od używanej wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona wczytywania.
 10. Rozpocznij aktualizację. Po automatycznym zresetowaniu rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu. Aktualizacja trwa około 15 minut.
  UWAGA: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery ani odłączać przewodu USB.
 11. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu/kamery.
 12. Kiedy ponownie pojawi się zawartość ekranu LCD, kliknij Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  Uwaga: Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Uwaga: W przypadku komputerów Mac z procesorem Apple silicon zalecamy, aby po wykonywaniu aktualizacji przywrócić poprzednie ustawienie zasady ochrony. W przypadku komputerów Mac z procesorem Intel nie trzeba wykonywać tej czynności. W razie potrzeby zapoznaj się z artykułem Jak zmienić zasadę ochrony w komputerze Mac z procesorem Apple silicon.

Krok 3: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuUstawienia6Wersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.
  Obraz pokazujący wersję oprogramowania po aktualizacji

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z aparatu/kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw aparat/kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz aparat/kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.