Aktualizacja do tej wersji powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień aparatu. Z tego powodu zalecamy, aby przed wykonaniem aktualizacji zapisać obecne ustawienia. Do zapisania obecnych ustawień na karcie pamięci i ich wczytania po aktualizacji można użyć funkcji Zapisz/załaduj ust.

UWAGA: informacji o tym, jak zapisać ustawienia i jakie ustawienia zostaną zapisane, należy szukać w opisie opcji Zapisz/załaduj ust.Przewodniku pomocniczym.

Windows

Mac