Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-7M3
 • ILCE-7M3K

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

UWAGA: aktualizacja do tej wersji powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień przesyłania przez FTP. Po aktualizacji należy je ponownie skonfigurować.

 • Dodano nowe funkcje przesyłania przez FTP
  • Umożliwiono przesyłanie fotografii w trakcie zdjęć lub odtwarzania.
  • Dodano następujące funkcje przesyłania przez FTP:
   • Umożliwiono przesyłanie obrazów razem, jako jednej partii, oraz zawężenie zakresu przesyłanego materiału do obrazów objętych ochroną, nieprzesłanych obrazów itp.
   • Umożliwiono użycie przycisku własnego do przesyłania tylko aktualnie odtwarzanego obrazu.
   • Umożliwiono automatycznie przesyłanie wszystkich obrazów w trakcie zdjęć.
   • Umożliwiono wybór ustawienia służącego do przesyłania na serwer FTP plików RAW i plików JPEG rejestrowanych w trybie RAW+JPEG.
  • Zaktualizowano konfigurację docelowego folderu.
   • Umożliwiono rejestrację maksymalnie dziewięciu serwerów FTP. (Poprzednio 3)
   • Umożliwiono zmianę konfiguracji docelowego folderu na serwerze FTP:
    • Zapis danych obrazów bezpośrednio w wybranym folderze.
    • Rejestracja numeru gniazda na kartę pamięci w konfiguracji folderu.
    • Rejestracja takiej samej konfiguracji folderu jak w aparacie.
   • Łatwiejsze użycie funkcji przesyłania na serwer FTP.
    • Możliwość użycia aplikacji na smartfon Transfer & Tagging add-on do wybierania ustawień z grupy Ustawienia serwera.
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

UWAGA: aplikacja Transfer & Tagging add-on jest dostępna tylko w pewnych krajach i regionach.

Dodatkowych informacji o posługiwaniu się zaktualizowanymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_ILCE7M3V400.exe

Wersja pliku

 • 4.00

Rozmiar pliku

 • 304 MB (319 794 816 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 10-03-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 4.00, nie ma potrzeby aktualizacji.

UWAGA: jeśli po włączeniu aparatu pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. Wybierz kolejno MenuUstawienia7Wersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Sprzęt komputerowy

Ta aktualizacja oprogramowania systemowego wymaga użycia następującego sprzętu:

 • Miejsce na dysku twardym: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 600 MB
  UWAGA: przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania kamery
  • Całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.
   UWAGA: aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z aparatem.
  UWAGA: nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Przed próbą aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne programy.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z aparatu kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 10 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  UWAGA: jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji About This System Software Updater (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj jeszcze aparatu do komputera.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 • Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego), wybierz w aparacie MenuUstawienia4Połączenie USB i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Pam. masowa. Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Pam. masowa, wybierz tryb Pam. masowa.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_ILCE7M3V400.exe.
  Rozmiar pliku: 304 MB (319 794 816 bajty/bajtów)
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  UWAGA: jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Microsoft Edge, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Krok 1: uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Update_ILCE7M3V400.exe. Nie podłączaj jeszcze aparatu do komputera.
 3. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
 4. Włącz aparat i podłącz go do komputera dostarczonym przewodem USB. Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat Tryb USB.
 5. Kliknij przycisk Dalej. W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.
  UWAGA: jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat Could not find the camera for this update (Nie znaleziono aparatu do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
 6. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako 3.10 lub starsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli obecnie zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 4.00, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz aparat od komputera, kliknij Finish (Zakończ), wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, po czym ponownie włącz aparat.
  Aktualizacja jest wymagana
  Aktualizacja jest wymagana
  Aktualizacja nie jest wymagana
  Aktualizacja nie jest wymagana
 7. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.
 8. Rozpocznij aktualizację.
  UWAGA: po automatycznym zresetowaniu rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu. Aktualizacja trwa około 10 minut.
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
 9. Po zakończeniu aktualizacji nastąpi automatycznie ponowne uruchomienie aparatu.
 10. Kiedy ponownie pojawi się zawartość ekranu LCD, kliknij Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  UWAGA: czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia.

 1. W aparacie wybierz kolejno MenuUstawienia7Wersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Bieżąca wersja oprogramowania systemowego

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z aparatu akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw aparat na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz aparat i ponownie wykonaj procedurę instalacji.