Catalyst Browse

Program Catalyst Browse (w bezpłatnej wersji) umożliwia między innymi podgląd klipów wideo XAVC S i XAVC HS, sprawdzanie i edycję metadanych, wprowadzanie korekty SteadyShot* na podstawie metadanych, korygowanie kolorów, kopiowanie klipów na lokalny dysk twardy i przekodowywanie na różne formaty.

* Z funkcją korekty SteadyShot na podstawie metadanych zgodne są te produkty

Pobieranie oprogramowania Catalyst Browse (wersji bezpłatnej)

Catalyst Prepare

Oprócz funkcji zawartych w programie Catalyst Browse program Catalyst Prepare (wersja płatna) obejmuje ponadto zarządzanie klipami oparte na pojemnikach, prostą edycję na osi czasu z użyciem scenorysu i inne.

* Z funkcją korekty SteadyShot na podstawie metadanych zgodne są te produkty

Pobieranie oprogramowania Catalyst Prepare (wersji płatnej)

Z funkcją korekty SteadyShot na podstawie metadanych zgodne są następujące produkty:

ILCE-1, ILCE-7SM3, ILCE-7C, ILME-FX6, ILME-FX3, DSC-RX100M7, DSC-RX0M2, ZV-1

UWAGI:

  • W przypadku modeli ILCE i ILME nie gwarantuje się działania, gdy do filmowania używane są obiektywy inne niż z mocowaniem typu E
  • Aby zastosować korektę SteadyShot na podstawie metadanych do nagrań z aparatu ILCE-1/ILCE-7SM3 lub kamery ILME-FX3, przed rozpoczęciem zdjęć należy zmienić ustawienie SteadyShot w aparacie na Wyłączony lub Aktywny
  • Aby zastosować korektę SteadyShot na podstawie metadanych do nagrań z aparatu ILCE-7C lub kamery ILME-FX6, przed rozpoczęciem zdjęć należy zmienić ustawienie SteadyShot w aparacie lub kamerze na Wyłączony

Informacje kontaktowe:

  1. Skorzystaj z poniższego łącza.
    https://scs.custhelp.com/

    UWAGA: aby zadać pytanie, trzeba utworzyć konto.

  2. Kliknij Ask a Question (Zadaj pytanie).