Identyfikator artykułu : 00227516 / Ostatnia modyfikacja : 22.07.2019

Głośnik nie łączy się z poprzednio sparowanym urządzeniem (LF-S50G, SRS-XB501G)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji dostarczonej z produktem.
Instrukcje i przewodniki pomocnicze są dostępne na stronie z opisem produktu w tej witrynie pomocy technicznej. 

Spróbuj ponownie wykonać parowanie

 1. Usuń informacje o głośniku z urządzenia źródłowego Bluetooth.
  Szczegóły podano w następującym artykule:
  Jak usunąć informacje o urządzeniu Bluetooth z urządzenia odtwarzającego
   
 2. Podłącz głośnik do sieci Wi-Fi.
 3. Przytrzymaj wciśnięty przycisk (Bluetooth)/PAIRING, aby przełączyć głośnik w tryb parowania Bluetooth.
  Głośnik pozostanie w trybie parowania przez mniej więcej 3 minuty. Jeśli zgaśnie kontrolka Bluetooth, oznacza to wyłączenie trybu parowania. 
   
 4. Użyj funkcji parowania w urządzeniu źródłowym Bluetooth, aby wykryło ono głośnik. 

 

Przeprowadź inicjalizację i konfigurację, a następnie ponownie wykonaj parowanie.

 1. Inicjalizacja: naciśnij przycisk Przycisk wyłączania mikrofonu(wyłączania mikrofonu) i trzymaj go dotąd, aż zapalą się i zaczną migać wszystkie cztery kontrolki stanu.
   
 2. Konfiguracja głośnika.
  Zapoznaj się z następującym artykułem (jako przykład wykorzystano głośnik LF-S50G):
  Jak przygotować do pracy głośnik LF-S50G
 3. Przytrzymaj wciśnięty przycisk (Bluetooth)/PAIRING, aby przełączyć głośnik w tryb parowania Bluetooth.
  Głośnik pozostanie w trybie parowania przez mniej więcej 3 minuty. Jeśli zgaśnie kontrolka Bluetooth, oznacza to wyłączenie trybu parowania. 
   
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie urządzenia Bluetooth, aby nawiązać połączenie Bluetooth.