Identyfikator artykułu : 00227274 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Głośnik Bluetooth wyłącza dźwięki powiadomień z innych urządzeń i przestaje odtwarzać

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Dostępna w głośniku Bluetooth® funkcja podłączania wielu urządzeń pozwala na podłączenie więcej niż jednego źródła dźwięku.
Niemniej jednak, odtwarzać dźwięk może tylko jedno urządzenie.

Podłączanie wielu urządzeń

Jeśli słuchasz dźwięku z urządzenia mobilnego, a inne sparowane urządzenie odtworzy dźwięk powiadomienia, wejście głośnika przełącza się na takie urządzenie, a odtwarzanie z urządzenia mobilnego zatrzymuje się. Aby uniknąć przerywania odtwarzania dźwięku, odłącz od głośnika inne urządzenia.