Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • UDA-1
 • SRS-X9 / SRS-X88 / SRS-X99 / SRS-HG1 / SRS-ZR7
 • MAP-S1
 • MDR-1ADAC
 • PHA-2A/PHA-2/PHA-3/PHA-3AC/PHA-1A
 • CMT-SX7 / CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • TA-ZH1ES

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Hi-Res Audio Player v1.2.5
 • Data wydania:12-10-2016
 • Czy muszę pobierać ten program? Zainstalowanie programu Hi-Res Audio Player zapewnia wysoką jakość dźwięku podczas odtwarzania plików dźwiękowych, takich jak pliki DSD.
  Zalety programu
  • Odtwarzanie dźwięku ze źródeł wysokiej jakości za pomocą prostych czynności obsługowych
  • Funkcja listy odtwarzania
  • Odtwarzanie dźwięku o wysokiej jakości oraz inne funkcje

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Program Hi-Res Audio Player jest kompatybilny z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows 7 (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8 lub 8.1
 • Windows 10

Uwaga: Nie gwarantuje się poprawnego działania dla wszystkich komputerów pomimo spełnienia powyższych wymagań systemowych.

Nieobsługiwane systemy:

 • Samodzielnie złożone komputery lub systemy operacyjne
 • Zaktualizowane systemy operacyjne
 • Środowiska wielosystemowe
 • Środowiska wielomonitorowe

Sprzęt komputerowy

Program Hi-Res Audio Player jest kompatybilny z następującym sprzętem komputerowym:
 • Procesor: Intel Core 2 1,6 GHz lub szybszy
 • Pamięć: 1 GB lub więcej
 • Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 pikseli lub większa

Pobieranie

Pobieranie programu Hi-Res Audio Player:
 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator. W przypadku systemu operacyjnego Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem „Windows needs your permission to continue” [System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej. Następnie należy wykonać poniższe czynności
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie należy kliknąć przycisk Download [Pobierz]
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Hi-ResAudioPlayer_1.2.5.exe (o rozmiarze 6250 kB)
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera.
  Uwaga:W przypadku systemu Windows 8 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane]

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować program Hi-Res Audio Player.

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze
 2. Dwukrotnie kliknąć plik z programem instalacyjnym Hi-ResAudioPlayer_1.2.5.exe zapisany na komputerze. Plik z programem instalacyjnym zostanie rozpakowany
 3. Gdy wyświetli się okno dialogowe kontroli konta użytkownika, należy kliknąć przycisk Yes [Tak] lub Continue [Kontynuuj]
 4. Wyświetli się okno wyboru języka instalacji. Jeśli językiem instalatora ma być angielski, należy kliknąć przycisk OK
 5. Kliknąć przycisk Next [Dalej], aby uruchomić kreatora instalacji.

  Kliknij, aby powiększyć
 6. Wyświetli się okno zawierające umowę licencyjną oprogramowania. Po potwierdzeniu zapoznania się z treścią umowy i wyrażeniu zgody na jej warunki należy kliknąć przycisk I accept the terms in the license agreement [Akceptuję warunki umowy licencyjnej]. Kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Kliknij, aby powiększyć
 7. Wyświetli się okno Ready to Install the Program [Program jest gotowy do instalacji]. Kliknąć przycisk Install [Zainstaluj], aby rozpocząć instalację.

  Kliknij, aby powiększyć
 8. Rozpocznie się instalacja programu. Należy poczekać na zakończenie instalacji. Postęp procesu można sprawdzać w wyświetlonym oknie.

  Kliknij, aby powiększyć
 9. Po zakończeniu instalacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ], aby zamknąć program instalacyjny.

  Kliknij, aby powiększyć
Po aktualizacji

Aby uruchomić program Hi-Res Audio Player, należy kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać opcję All Programs [Wszystkie programy] →SONYHi-Res Audio PlayerHi-Res Audio Player.