Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • UDA-1
 • SRS-X9
 • SRS-X88
 • SRS-X99
 • SRS-HG1
 • SRS-ZR7
 • MAP-S1
 • MDR-1ADAC
 • PHA-2A
 • PHA-2
 • PHA-3
 • PHA-3AC
 • PHA-1A
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • TA-ZH1ES
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-ZX300
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • DMP-Z1

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Zgodność z systemem Mac OS X 10.12

strong>Czy muszę pobierać ten program? Hi-Res Audio Player to program do odtwarzania muzyki, zapewniający wysoką jakość dźwięku podczas odtwarzania plików dźwiękowych, takich jak pliki DSD. Właściwości programu

 • Odtwarzanie dźwięku ze źródeł wysokiej jakości za pomocą prostych czynności obsługowych
 • Funkcja listy odtwarzania
 • Odtwarzanie dźwięku o wysokiej jakości oraz inne funkcje

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Hi-ResAudioPlayer_1.2.6.pkg

Wersja pliku

 • Wersja 1.2.6

Data wydania

 • 17-01-2017

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Program Hi-Res Audio Player jest kompatybilny z następującymi komputerami firmy Macintosh

 • Mac OS X 10.6, 10.7, OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12
  Uwaga: Obsługiwane są komputery wyposażone w procesory Intel w wersji 64-bitowej (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) i 32-bitowej (10.6, 10.7).
  Uwaga: Nie gwarantuje się poprawnego działania dla wszystkich komputerów pomimo spełnienia powyższych wymagań systemowych
  Uwaga: Model TA-ZH1ES nie jest zgodny z systemem Mac OS X 10.6

Nieobsługiwane systemy:

 • Samodzielnie złożone komputery lub systemy operacyjne
 • Zaktualizowane systemy operacyjne
 • Środowiska wielosystemowe
 • Środowiska wielomonitorowe

Sprzęt komputerowy

Program Hi-Res Audio Player jest kompatybilny z następującym sprzętem komputerowym:

 • Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 pikseli lub większa

Pobieranie

Pobieranie programu Hi-Res Audio Player:

 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator
 2. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 3. Pobierz plik do komputera.

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować program Hi-Res Audio Player.

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze
 2. Dwukrotnie kliknąć plik z programem instalacyjnym Hi-ResAudioPlayer_1.2.6.pkg zapisany na komputerze. Plik z programem instalacyjnym zostanie rozpakowany
 3. Wyświetli się ekran początkowy instalatora programu Hi-Res Audio Player. Kliknąć przyciskContinue[Kontynuuj].
 4. Wyświetli się okno zawierające umowę licencyjną oprogramowania. Po potwierdzeniu zapoznania się z treścią umowy kliknąć przyciskContinue[Kontynuuj].
 5. W przypadku akceptacji warunków umowy należy kliknąć opcjęAgree[Zgadzam się].
 6. Wyświetli się ekran wyboru lokalizacji docelowej. Wybrać dysk, a następnie kliknąć przyciskContinue[Kontynuuj].
 7. Wybrać typ instalacji. W przypadku standardowej instalacji wewnętrzny dysk twardy jest automatycznie wybierany. Jeśli program ma być zainstalowany na innym dysku, należy kliknąć przyciskChange install location...[Zmień lokalizację instalacji...]. Po wybraniu miejsca docelowego należy kliknąć przyciskInstall[Zainstaluj].
 8. Wyświetli się okno instalacji programu Hi-Res Audio Player i rozpocznie się jego instalacja.
 9. Jeśli wymagane jest podanie hasła logowania, należy wpisać hasło i kliknąć przyciskInstall Software[Zainstaluj oprogramowanie].
 10. Bezbłędne zakończenie instalacji potwierdza wyświetlenie odpowiedniego okna z komunikatem. Kliknąć przyciskClose[Zamknij], aby zamknąć program instalacyjny.

Po aktualizacji

Aby uruchomić program Hi-Res Audio Player, należy kliknąć ikonęHi-Res Audio Playerw folderze Applications [Aplikacje].

Uwaga: Jeśli nie wyświetli się okno programu Hi-Res Audio Player, należy kliknąć ikonę w polu dokowania.

Pytania i odpowiedzi

 • Nie można zainstalować programu Hi-Res Audio Player.
  • Upewnij się, że program Hi-Res Audio Player jest zgodny z systemem operacyjnym komputera. Sprawdź wymagania systemowe i zainstaluj program Hi-Res Audio Player na komputerze z kompatybilnym systemem operacyjnym.
  • Upewnij się, że na dysku twardym komputera jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. W razie potrzeby usuń z komputera zbędne pliki.
 • Program Hi-Res Audio Player nie uruchamia się lub okno programu Hi-Res Audio Player nie jest prawidłowo wyświetlane.
  • Komputer może działać nieprawidłowo. Uruchom inny program, aby sprawdzić, że komputer działa normalnie.
  • Komputer może działać nieprawidłowo. Uruchom ponownie komputer.
  • Program Hi-Res Audio Player może być nieprawidłowo zainstalowany. Odinstaluj program Hi-Res Audio Player, po czym zainstaluj go na nowo.