Identyfikator artykułu : 00158879 / Ostatnia modyfikacja : 20.03.2019

Jak usunąć informacje zarejestrowane we wszystkich urządzeniach sparowanych z głośnikiem bezprzewodowym

  Usunięcie tylko jednego zestawu informacji dotyczących parowania nie jest obsługiwane przez głośnik bezprzewodowy. Należy wykonać inicjalizację głośnika, aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania.

  WAŻNE: Następnie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne głośnika bezprzewodowego, co oznacza usunięcie wszystkich ustawień sieciowych i informacji dotyczących parowania.

  Sposób usuwania informacji o parowaniu przez zresetowanie głośnika przedstawiono poniżej:

  Nazwa modelu

  Instrukcja obsługi

  CAS-1
  1. Wyłącz urządzenie.
  2. Kiedy urządzenie jest wyłączone, na ponad 10 sekund naciśnij przycisk czuwanie(włączania / trybu czuwania) na urządzeniu, tak aby diody LED nad regulatorem głośności zaczęły szybko migać.
  GTK-XB60
  1. Włącz urządzenie.
  2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski FUNCTION Volume_ PAIRINGVOLUME -.
  LF-S50G
  1. Włącz urządzenie.
  2. Naciśnij przycisk mikrofon wyłączony(wyłączania mikrofonu) i trzymaj go dotąd, aż wszystkie cztery diody LED stanu zapalą się na pomarańczowo.
  LSPX-S1
  1. Włącz urządzenie.
  2. Na pięć sekund równocześnie naciśnij przyciski Głośność-włączania / trybu czuwania (zasilania).
  SRS-BTD70
  1. Włącz urządzenie.
  2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski VOLUME - i INPUT/PAIRING.
  SRS-X1
  1. Włącz urządzenie.
  2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij następujące przyciski: poprzedni(poprzedni), czuwanie(zasilanie) /parowaniePAIRING oraz VOL +.

  SRS-X11

  1. Włącz urządzenie
  2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski zasilania, VOL - oraz VOL +.

  SRS-X7
  SRS-X9
  SRS-X77
  SRS-X88
  SRS-X99

  1. Włącz urządzenie.
  2. Dotknij i na co najmniej pięć sekund przytrzymaj przyciski VOL - oraz ON/STANDBY.

  SRS-HG1
  SRS-XB2
  SRS-XB3

  1. Włącz urządzenie.
  2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski POWERVOLUME -.

  SRS-XB10
  SRS-XB20
  SRS-XB30
  SRS-XB40
  SRS-ZR5
  SRS-ZR7

  1. Włącz urządzenie.
  2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski - (głośność) oraz zasilanie(zasilanie) / parowaniePAIRING.

  UWAGA: Po inicjalizacji niektóre modele głośników bezprzewodowych mogą przełączać się w tryb czuwania.