Identyfikator artykułu : 00153883 / Ostatnia modyfikacja : 10.08.2016

Jak rozwiązać problem z odtwarzaczem WALKMAN®, który nie uruchamia się lub działa nieprawidłowo.

  • Odtwarzacz WALKMAN® nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku zasilania, nawet po całkowitym naładowaniu baterii.
  • Odtwarzacz WALKMAN® nie uruchamia się nawet po wyłączeniu funkcji Hold.
  • Odtwarzacz WALKMAN® nie działa normalnie.

  Spróbuj zresetować (ponownie uruchomić) odtwarzacz WALKMAN®. Jeśli to nie rozwiąże problemu, ładuj odtwarzacz przez około 30 minut, a następnie spróbuj zresetować go ponownie.

  1. Zresetuj urządzenie WALKMAN®, wciskając przycisk RESET spinaczem lub podobnym przedmiotem. Sprawdź, czy problemy ustąpiły po zresetowaniu.

   UWAGA:

   • Położenie przycisku RESET może się różnić w zależności od modelu odtwarzacza.
   • Przechowywane dane i ustawienia nie zostaną usunięte, ale przed rozpoczęciem resetowania zatrzymaj odtwarzanie muzyki lub filmów.
   • Położenie przycisku RESET w podstawowych modelach.
     Położenie przycisku RESET 01
     Położenie przycisku RESET 02
     Położenie przycisku RESET 03
     Położenie przycisku RESET 04

    Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski DISP/HOME i Playback/Pause przez co najmniej 7 sekund.

    [1] Przycisk RESET
    [2] Przycisk DISP/HOME
    [3] Przycisk Playback/Pause

  2. Jeśli po zresetowaniu odtwarzacz nie uruchamia się, ładuj urządzenie WALKMAN® za pomocą dostarczonego przewodu USB w przez co najmniej 30 minut i sprawdź ponownie. Jeśli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy.