Identyfikator artykułu : 00156353 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2021Drukowanie

Jak podłączyć przenośny odtwarzacz audio do zestawu muzycznego za pomocą kabla audio

  Aby podłączyć przenośny odtwarzacz audio do zestawu muzycznego, wykonaj poniższe czynności.

  UWAGA:

  • Niektóre produkty mogą nie być wyposażone w gniazdo na kabel audio. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego produktu.
  • Potrzebny jest odpowiedni kabel audio, aby połączyć zestaw muzyczny z przenośnym odtwarzaczem audio, na przykład odtwarzaczem Network Walkman™, odtwarzaczem/rekorderem Net MD™ czy odtwarzaczem ATRAC® CD Walkman®.
  1. Podłącz odpowiedni koniec kabla audio do gniazda HEADPHONE lub LINE OUT w przenośnym odtwarzaczu.

   UWAGA: Rodzaj gniazda zależy od modelu odtwarzacza przenośnego. Informacje dotyczące rodzajów gniazd, jakie mają określone modele urządzeń, można znaleźć w instrukcji obsługi danego produktu.

  2. Podłącz kabel audio do gniazda LINE IN, AUX IN lub REC IN w zestawie muzycznym.

   UWAGI:

   • W razie potrzeby przełącz zestaw muzyczny na źródło sygnału odpowiadające gniazdu LINE IN, AUX IN lub REC IN, do którego jest podłączony odtwarzacz przenośny.
   • Wyreguluj poziom głośności w odtwarzaczu przenośnym tak, aby odbierany przez zestaw muzyczny sygnał wejściowy był odpowiedni do odtwarzania lub nagrywania.