Identyfikator artykułu : 00074898 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Filmy przesyłane strumieniowo zatrzymują się, są wstrzymywane lub buforowane; niska jakość obrazu i dźwięku

  Do oglądania materiałów wideo przesyłanych z Internetu w transmisji strumieniowej potrzebne jest szybkie i stabilne łącze sieciowe. Generalnie wymagane są następujące szybkości:

  Do sprawdzenia szybkości łącza sieciowego użyj odpowiedniego narzędzia:
  Jak przetestować szybkość połączenia z Internetem.

  Jeśli szybkość jest mała:
  Oto kilka przykładów, jak zwiększyć i ustabilizować szybkość połączenia z siecią. (Szybkość nie przekroczy limitu określonego w umowie z dostawcą Internetu (ISP) lub wynikającego z możliwości routera.)

  UWAGA: Niektórzy dostawcy zastrzegają w umowach limit przepustowości lub ilości przesyłanych danych. W takim przypadku po połączeniu z serwisem Netflix może się pojawić czarny ekran. O ile do tej samej sieci nie są równocześnie podłączone inne urządzenia, powinno być możliwe odtwarzanie z serwisu Netflix przy mniejszej szybkości. Jakość obrazu będzie jednak niska.

  • Upewnij się, że w produkcie Sony służącym do oglądania przesyłanego strumieniowo materiału wideo zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania systemowego (firmware).
   Uaktualnienie wewnętrznego oprogramowania (jeśli jest dostępne) może poprawić stabilność połączenia z Internetem.
   W przypadku telewizora zapoznaj się z następującym artykułem: Jak wykonać aktualizację oprogramowania telewizora?
  • Jeśli do sieci podłączonych jest wiele urządzeń, spróbuj używać w danej chwili tylko jednego.
   Na szybkość połączenia i jakość przesyłanego strumieniowo obrazu może rzutować obecność innych komputerów i urządzeń z tej samej sieci. Jest to szczególnie prawdopodobne, gdy inny użytkownik sieci pobiera pliki, gra w internetowe gry wideo lub ogląda przesyłane strumieniowo filmy na innym urządzeniu. Przed oglądaniem należy postarać się przerwać użycie tych urządzeń.

   UWAGI:

   • W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej bez zabezpieczeń, połączenie z nią może być nieświadomie udostępniane innym osobom w pobliżu, co spowoduje większe wykorzystanie pasma sieciowego. Zaleca się użycie sieci z zabezpieczeniami.
   • Jeśli do prowadzenia rozmów telefonicznych wykorzystywana jest technologia VoIP (Voice over Internet Protocol), prędkość połączenia z Internetem może spaść, gdy jeden z domowników będzie używał telefonu.
  • Korzystając z sieci bezprzewodowej, należy uwzględnić jej otoczenie i konfigurację.
    
   1. Resetowanie routera przez odłączenie zasilania
    W rozwiązaniu problemu może pomóc zresetowanie routera przez odłączenie zasilania.
    1. Na 30 sekund wyłącz przewód zasilający routera z gniazdka sieci energetycznej.
    2. Z powrotem włącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej i zaczekaj, aż migające lampki zasygnalizują zakończenie rozruchu routera.
      
   2. Sprawdzenie, czy przybliżenie się do routera sieci bezprzewodowej LAN powoduje poprawę
    Mała szybkość połączenia może wystąpić w każdym urządzeniu bezprzewodowym.
    Jest to zazwyczaj spowodowane odległością od routera bądź zakłócaniem sygnału bezprzewodowego przez inne urządzenia elektroniczne.
    1. Spróbuj zmniejszyć odległość między punktem dostępu a produktem Sony odbierającym film w transmisji strumieniowej.
    2. Jeśli router znajduje się wystarczająco blisko, zaleca się użycie przewodowego łącza Ethernet.
      
   3. Optymalizacja ustawień w routerze sieci bezprzewodowej LAN
    1. Jeśli używana sieć bezprzewodowa wykorzystuje ten sam kanał co inna sieć w pobliżu, występujące zakłócenia mogą skutkować niestabilną łącznością. Spróbuj zmienić ustawienia routera i przełączyć go na inny kanał.
    2. Szybkość transmisji, stabilność, zasięg itp. zależą od parametrów sieci bezprzewodowej.
     Jeśli router daje taką możliwość, do połączenia należy użyć sieci typu [n].
     • [n]: Zalecana przez Sony. Umożliwia odtwarzanie obrazu w jakości HD.
     • [g]: Nie tak szybka jak [n], ale stabilna.
     • [b]: Niezalecana do strumieniowej transmisji filmów.
    3. Niektóre routery po równo rozdzielają przepływ danych (pasmo) na poszczególne urządzenia w sieci.
     Inne routery mają ustawienia jakości transmisji (QoS), które ułatwiają zarządzanie priorytetami danych w sieci. Informacje, czy używany router ma ustawienia QoS i jak należy je skonfigurować, można uzyskać od producenta routera lub dostawcy Internetu.
  • W ustawieniach sieciowych produktu Sony należy spróbować zmienić ustawienia Podstawowego serwera DNS.
   • Dostawca Internetu może obsługiwać wzmożony ruch. W takim przypadku wydajność może się poprawić po ręcznej zmianie ustawienia „Podstawowy serwer DNS” (w menu Ustawienie sieciowe produktu Sony) na 8.8.8.8 lub 8.8.8.4. Jeśli szybkość łącza nadal jest mała, spróbuj wyświetlić materiał w późniejszym terminie lub skontaktuj się z dostawcą Internetu, aby poszukać innego rozwiązania problemu.

  Jeśli nadal nie ma poprawy, przeszkodą w zwiększeniu szybkości może być środowisko pracy. Jeśli wybrany serwis sieciowy umożliwia zmianę jakości obrazu, wybierz niższą jakość/rozdzielczość oglądanego obrazu.

  Jeśli szybkość jest zadowalająca:

  • Sprawdź, czy w produkcie Sony zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.
   Upewnij się, że w produkcie Sony służącym do oglądania przesyłanego strumieniowo materiału wideo zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania systemowego (firmware). Uaktualnienie wewnętrznego oprogramowania (jeśli jest dostępne) może poprawić stabilność połączenia z Internetem.
  • Skontaktuj się z operatorem serwisu sieciowego.
   Jeśli problemy z oglądaniem dotyczą określonego serwisu sieciowego, ich przyczyną może być serwer transmitujący filmy. Aby uzyskać informacje o konserwacji oraz innych utrudnieniach w korzystaniu z serwisu sieciowego, należy skontaktować się z jego operatorem.