Identyfikator artykułu : 00156661 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak rozwiązywać problemy z niskim poziomem głośności lub brakiem możliwości zwiększenia głośności oraz inne problemy związane z brakiem dźwięku

  UWAGA: jeśli do wykonania tych kroków potrzebne są informacje dotyczące określonego modelu, należy się zapoznać z instrukcjami dołączonymi do produktu.

  W celu rozwiązania problemu należy wykonać poniższe czynności kontrolne.

  • Niski poziom głośności lub brak dźwięku
   • Podczas odtwarzania plików muzycznych na komputerze sprawdź, czy ustawienia wyjścia audio, na przykład ustawienia Bluetooth® itp., są skonfigurowane prawidłowo.
   • Jeśli urządzenie jest podłączone do urządzenia Bluetooth, sparuj je jeszcze raz.
   • Odsuń metalowe przedmioty od głośnika.
   • Jeśli urządzenie jest podłączone za pomocą przewodu, odłącz na chwilę ten przewód, a następnie podłącz go prawidłowo do gniazd urządzenia i głośnika.
   • Jeśli podłączone są słuchawki, odłącz je.
   • W zależności od produktu kanały u dołu głośników mogą być zakryte plombami. Sprawdź, czy nie zostały one usunięte.
  • Nie można zwiększyć głośności
   • Niektóre przenośne odtwarzacze audio firmy Sony ograniczają poziom głośności za pomocą funkcji automatycznego ograniczania głośności (ang. Automatic Volume Limiter System, AVLS). Funkcja AVLS jest domyślnie włączona. Choć zalecamy pozostawienie funkcji AVLS włączonej, ponieważ chroni ona słuch, dopiero po jej wyłączeniu możliwe jest osiągnięcie maksymalnej głośności.

    UWAGA: Procedura włączania funkcji AVLS zależy od modelu. Niektóre urządzenia mają przełącznik AVLS, natomiast inne umożliwiają zmianę ustawienia AVLS w menu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi przenośnego odtwarzacza.

   • Jeśli używasz zewnętrznych głośników pasywnych, ich moc i poziom głośności są zależne od urządzenia, do którego są podłączone. Dostosuj poziom głośności w przenośnym odtwarzaczu, aby zwiększyć poziom głośności dźwięku wydobywającego się z głośników.
  • Jeśli problem nie został rozwiązany
   • Wyłącz i włącz ponownie urządzenie. Jeśli w urządzeniu jest dostępna funkcja RESET, użyj jej. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.