Identyfikator artykułu : 00238942 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Czym różnią się klasy urządzeń DLNA?

  Telewizory, odtwarzacze Blu-ray Disc™ (BD), komputery i telefony komórkowe z certyfikatem DLNA nie są jednakowe. Sam certyfikat gwarantuje działanie zgodnie z określonym standardem. Możliwości DLNA® pozwalają natomiast tym urządzeniom pełnić różne role w sieci. Poniżej znajduje się klasyfikacja produktów DLNA na podstawie ich możliwości, zgodnie ze stroną internetową DLNA.org:

  UWAGI:

  • Informacji o funkcjach DLNA określonego urządzenia należy szukać w jego instrukcji obsługi lub plikach pomocy.
  • Liczba klas i ich rodzaje mogą się zmieniać. Dodatkowe i najnowsze informacje można znaleźć na stronie internetowej DLNA.org.

  Urządzenia w sieci domowej:

  Serwer mediów cyfrowych (DMS):

  • Te urządzenia przechowują treści i udostępniają je podłączonym do sieci cyfrowym odtwarzaczom multimediów (DMP) i cyfrowym urządzeniom renderującym (DMR). Niektóre serwery mediów cyfrowych pomagają także chronić treści.
  • Najbardziej typowymi przykładami urządzeń z DMS są komputery i dyski sieciowe NAS (Network Attached Storage).

  Odtwarzacz mediów cyfrowych (DMP):

  • Urządzenia tego typu wyszukują treści na serwerach mediów cyfrowych (DMS) i umożliwiają ich odtwarzanie i renderowanie.
  • Najbardziej typowymi przykładami urządzeń z DMP są telewizory, zestawy muzyczne, zestawy kina domowego, monitory bezprzewodowe i konsole do gier.

  Urządzenie renderujące media cyfrowe (DMR):

  • Te urządzenia odtwarzają treści odbierane z kontrolera mediów cyfrowych (DMC), który wyszukuje treści na serwerze mediów cyfrowych (DMS).
  • Najbardziej typowymi przykładami urządzeń DMR są telewizory, amplitunery, monitory i zdalne głośniki.

   

  Kontroler mediów cyfrowych (DMC):

  • Urządzenia tego typu wyszukują treści na serwerach mediów cyfrowych (DMS) i odtwarzają je na urządzeniach renderujących media cyfrowe (DMR).
  • Najbardziej typowymi przykładami urządzeń z DMC są tablety połączone z Internetem, aparaty cyfrowe z Wi-Fi i cyfrowe asystenty osobiste (PDA).

  Drukarka mediów cyfrowych (DMPr):

  • Te urządzenia umożliwiają drukowanie w sieci domowej DLNA. Generalnie, możliwość drukowania przez DMPr mają odtwarzacze mediów cyfrowych (DMP) i kontrolery mediów cyfrowych (DMC) z funkcjami drukowania.
  • Najbardziej typowymi przykładami urządzeń z DMPr są sieciowe drukarki fotograficzne i zintegrowane drukarki sieciowe.

  Urządzenie mobilne do trzymania w ręku

  Mobilny serwer mediów cyfrowych (M-DMS):

  • Te urządzenia bezprzewodowe przechowują treści i udostępniają je podłączonym do sieci, przewodowym/bezprzewodowym, mobilnym odtwarzaczom mediów cyfrowych (M-DMP), urządzeniom renderującym media cyfrowe (DMR) i drukarkom mediów cyfrowych (DMPr).
  • Najbardziej typowymi przykładami urządzeń M-DMS są telefony komórkowe i przenośne odtwarzacze muzyczne.

  Mobilny odtwarzacz mediów cyfrowych (M-DMP):

  • Te urządzenia bezprzewodowe wyszukują treści na serwerze mediów cyfrowych (DMS) lub mobilnym serwerze mediów cyfrowych (M-DMS) i odtwarzają je.
  • Najbardziej typowymi przykładami urządzeń M-DMP są telefony komórkowe i tablety przeznaczone do oglądania multimediów.

  Mobilne urządzenie wysyłające media cyfrowe (M-DMU):

  • Te urządzenia bezprzewodowe wysyłają treści na serwer mediów cyfrowych (DMS) lub mobilny serwer mediów cyfrowych (M-DMS).
  • Najbardziej typowymi przykładami urządzeń z M-DMU są aparaty cyfrowe i telefony komórkowe.

  Mobilne urządzenie pobierające media cyfrowe (M-DMD):

  • Te urządzenia bezprzewodowe wyszukują treści na serwerze mediów cyfrowych (DMS) lub mobilnym serwerze mediów cyfrowych (M-DMS) i je pobierają (zapisują).
  • Najbardziej typowymi przykładami urządzeń M-DMD są przenośne odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe.

  Mobilny kontroler mediów cyfrowych (M-DMC):

  • Te urządzenia bezprzewodowe wyszukują treści na serwerze mediów cyfrowych (DMS) lub mobilnym serwerze mediów cyfrowych (M-DMS) i wysyłają je do urządzeń renderujących media cyfrowe (DMR).
  • Najbardziej typowymi przykładami urządzeń z M-DMC są cyfrowe asystenty osobiste (PDA) i telefony komórkowe.

  Urządzenia infrastruktury domowej

  Funkcja łączności z siecią mobilną (M-NCF):

  • Te urządzenia pełnią rolę łącznika między łączami sieciowymi urządzeń mobilnych do trzymania w ręku a łączami sieci domowej.

  Moduł współpracy mediów (MIU):

  • Te urządzenia zapewniają przekształcanie treści na formaty wymagane przez sieć domową i urządzenie mobilne do trzymania w ręku.