Identyfikator artykułu : 00253816 / Ostatnia modyfikacja : 18.02.2022Drukowanie

Jak przesłać pliki muzyczne na kartę microSD w odtwarzaczu Walkman

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Ten artykuł przedstawia w zarysie przesyłanie plików muzycznych z komputera na kartę microSD w odtwarzaczu Walkman. Szczegółowych informacji o wykonywaniu poszczególnych czynności należy szukać w Przewodniku pomocniczym do produktu. Instrukcje obsługi są dostępne w naszej witrynie pomocy technicznej

  UWAGI:

  Przed rozpoczęciem

  Jak przesłać pliki muzyczne na kartę microSD

  1. Włóż kartę microSD do gniazda na kartę microSD w odtwarzaczu Walkman.
  2. W menu Lok. dla transf. przez USB lub Ustawienia nośnika USB wybierz Karta SD.

   UWAGA: czynność tę muszą wykonać tylko użytkownicy serii NW-A10/A20/ZX2/ZX100. Szczegółów należy szukać w Przewodniku pomocniczym do posiadanego modelu.

  3. Prześlij pliki muzyczne na kartę microSD.

   Procedura jest podobna jak przy przesyłaniu plików do wewnętrznej pamięci odtwarzacza Walkman.

   • Komputery z systemem Microsoft Windows: do przesyłania plików muzycznych należy użyć programu Music Centre for PC.
    • Szczegółowe informacje podano w artykule Przesyłanie materiałów do urządzenia audio, takiego jak odtwarzacz WALKMAN.
    • Seria NW-A30/A40/A50/A100/WM1/ZX300/ZX500: jako miejsce docelowe wybierz Kartę pamięci.
    • Seria NW-A100/ZX500:
     • Odtwarzacz Walkman nie będzie rozpoznawany przez program Music Centre for PC w wersji niższej niż 2.1.0. W razie potrzeby należy zaktualizować program Music Centre for PC do najnowszej wersji.
     • Upewnij się, że do połączenia z komputerem używany jest przewód USB Type-C (dostarczony z odtwarzaczem Walkman). W menu Użyj USB do tych działań w odtwarzaczu Walkman wybierz Przesyłanie plików .
   • Komputery Mac: użyj programu zgodnego z komputerem Mac i odtwarzaczem Walkman. Obsługiwane oprogramowanie zależy od posiadanego odtwarzacza Walkman. Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym w naszej witrynie pomocy technicznej