Identyfikator artykułu : 00131176 / Ostatnia modyfikacja : 28.10.2015

Informacje dot. zgodności twardych dysków zewnętrznych z systemem Windows 10

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

Legenda:
✓ : Zgodność
- : Brak zgodności
? : W fazie testowania

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
HD-SG5/S1
HD-E1/E2
HD-B1
HD-SL1/SL2
HD-SP1
SL-BG1/BG2