Identyfikator artykułu : 00108815 / Ostatnia modyfikacja : 04.03.2015Drukowanie

Jak przywrócić wszystkie ustawienia ogólne fabrycznej konfiguracji domyślnej?

  Należy wykonać następujące czynności:

  • Naciśnij przycisk MENU na pilocie, co spowoduje wyświetlenie ekranu menu.
  • Wybierz opcję Initialize (Inicjalizacja) z zakładki Settings (Ustawienia) na ekranie menu.
  • Wybierz polecenie Reset (Resetuj) z menu Initialize (Inicjalizacja).
  • Naciśnij przycisk Yes (Tak) w oknie dialogowym potwierdzenia.

  UWAGA:
  Wszystkie zmienione wartości z wyjątkiem zegara zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.