Identyfikator artykułu : 00079827 / Ostatnia modyfikacja : 17.10.2017

W jaki sposób wykonać reset telewizora Sony® z wyłączeniem zasilania?

  1. Wyłączyć telewizor.

   WAŻNE: W przypadku ekranów projekcyjnych z lampą wewnętrzną przed przejściem do kolejnych kroków należy odczekać 5 minut po wyłączeniu telewizora, aby lampa ostygła.

  2. Wyjąć przewód zasilający telewizora z gniazdka elektrycznego.
  3. Pozostawić telewizor bez zasilania na 60 sekund.
  4. Ponownie podłączyć przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
  5. Włączyć telewizor.