Identyfikator artykułu : S700024550 / Ostatnia modyfikacja : 20.05.2010Drukowanie

Ogólne informacje dotyczące aplikacji VAIO Update

  Ogólne informacje dotyczące aplikacji VAIO Update

  Niniejszy artykuł zawiera informacje wprowadzające na temat przeznaczenia i funkcji programu VAIO Update.   Więcej informacji znajduje się w we wbudowanym pliku pomocy.

  UWAGA:  Aby przekazać nam opinie dotyczące określonych funkcji lub problemów związanych z programem VAIO Update 5, należy skorzystać z okna znajdującego się po lewej stronie. Należy pamiętać o podaniu numeru seryjnego posiadanego komputera, który można znaleźć, korzystając z opcji
  Start - All Programs - VAIO Control Center [Start - Wszystkie programy - VAIO Control Center] lub
  Start - Programs - Sony Notebook Setup [Start - Programy - Sony Notebook Setup].

  Do czego służy aplikacja VAIO Update?

  Aplikacja VAIO Update umożliwia dostęp do ważnych informacji dotyczących produktu oraz do aktualizacji aplikacji i sterowników do komputera VAIO, których instalacja jest zalecana, aby zapewnić efektywne działanie komputera VAIO.

  Program ten umożliwia aktualizację jedynie urządzeń i oprogramowania dołączonych do komputera VAIO. Aby przeprowadzić aktualizację systemu operacyjnego Windows, należy skorzystać z programu Windows Update.
  Program VAIO Update jest już zainstalowany na komputerach VAIO, które posiadają fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows XP, Vista lub 7 oraz na komputerach, które dostarczono później niż czerwiec 2004 r. Program ten nie jest dostępny dla starszych modeli.  

  Program VAIO Update 5 przeznaczony jest dla komputerów VAIO dostarczonych po czerwcu 2004. Program zostanie udostępniony w grudniu 2009 r. Przy aktualizacji z wersji poprzedniej wymagane jest ponowne uruchomienie systemu.

  Uwagi ogólne

  • Po instalacji plików pobranych przez funkcję automatycznej aktualizacji są one automatycznie usuwane. Pliki ręcznej aktualizacji pobrane przez użytkownika pozostaną w katalogu C:\Update. Po pomyślnej instalacji plików ręcznej aktualizacji pobrane pliki można usunąć.
  • Nie jest możliwe ukrycie aktualizacji na niniejszej liście bez ich instalacji. Nie należy zaznaczać aktualizacji, które nie mają być instalowane. Pozostaną one widoczne na liście, aby możliwa była ich ewentualna instalacja w przyszłości.

  Dostęp do programu VAIO Update

  możliwy jest w następujące sposoby:

  • Z paska zadań programu Windows
   • Kliknąć przycisk Start
   • wskazać kursorem opcję All Programs [Wszystkie programy] i
   • kliknąć opcję VAIO Update 5.
  • Prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę programu VAIO Update znajdującą się na pasku zadań i wybrać opcję Check for Updates [Sprawdzanie dostępności aktualizacji]

  Ekran programu VAIO Update

  Check for Updates [Sprawdzanie dostępności aktualizacji]

  Na ekranie wyświetlany jest przegląd aktualizacji programów dostępnych dla używanego komputera.
  Zaleca się, aby w czasie instalowania aktualizacji notebook był podłączony do gniazda sieciowego.

  Część dotycząca aktualizacji oprogramowania podzielona jest na dwie sekcje: Automatic Updates [Aktualizacje automatyczne] oraz Manual Updates [Aktualizacje ręczne]. Pod powyższymi sekcjami znajduje się łącze do aktualizacji, które zostały już zainstalowane oraz opisy ikon.

  Automatic Updates [Aktualizacje automatyczne]
  Aby rozpocząć, należy zaznaczyć aktualizacje, które mają być zainstalowane, a następnie kliknąć przycisk Update Now [Aktualizuj]. Zaznaczone aktualizacje zostaną pobrane i automatycznie zainstalowane na komputerze. Podczas powyższego procesu należy postępować zgodnie poleceniami pojawiającymi się na ekranie.

  Manual Updates [Aktualizacje ręczne]
  Aby rozpocząć, należy kliknąć aktualizacje, które mają być zainstalowane, a następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz]. Program VAIO Update pobierze zaznaczone pliki aktualizacji do następujących lokalizacji na komputerze: C:\update\[nazwa aktualizacji].
  Aby wyświetlić instrukcje do każdej aktualizacji, należy kliknąć jej nazwę znajdującą się na stronie internetowej VAIO Update.
  Po pobraniu plików można kliknąć przycisk Install [Instaluj]. Eksplorator Windows otworzy i wyświetli plik instalacyjny.  

  Important Info [Ważne informacje]

  Ta sekcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i pomocy technicznej.

  Successful Updates [Pomyślne aktualizacje]

  Ta sekcja zawiera przegląd pomyślnie zainstalowanych aktualizacji.