Informacja o tym pliku do pobrania

Niniejsza aktualizacja zabezpieczen rozwiazuje problem potencjalnego przepelnienia buforu podczas importu plików zlosliwych list odtwarzania (m3u), które moga uszkodzic wymienione ponizej wersje programu SonicStage® i wywołanie dowolnego kodu:

 • 4.0 / 4.1 /4.2 /4.3

Instalacja

Przed pobraniem aktualizacji zabezpieczeń

Sprawdzić, czy program SonicStage jest zainstalowany na komputerze w jednej z następujących wersji: 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3.

 1. Uruchomić program SonicStage
 2. Na głównym ekranie programu kliknąć opcję Help [Pomoc] w menu, a następnie kliknąć polecenie About SonicStage [Informacje o programie SonicStage].
 3. W oknie About SonicStage [Informacje o programie SonicStage] sprawdzić numer wersji. Powinien zaczynać się on od 4.0 / 4.1 / 4.2 lub 4.3.
  Uwaga: Aktualizacja nie jest przeznaczona dla innych wersji programu SonicStage.

Pobieranie

 1. Aby żaden program nie przeszkadzał podczas instalacji, zapisać wszystkie otwarte pliki i zamknąć wszystkie programy. Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że pasek zadań nie zawiera żadnych aplikacji.
 2. Pobrać plik SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zapisać ścieżkę katalogu).

Instalacja

 1. Przejść do katalogu, w którym zapisano pobrany plik i kliknąć dwukrotnie plik SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe, aby rozpocząć instalację.
 2. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia instalacji.

Potwierdzić instalację

 1. Uruchomić program SonicStage.
 2. Na głównym ekranie programu kliknąć opcję Help [Pomoc] w menu, a następnie kliknąć polecenie About SonicStage [Informacje o programie SonicStage].
 3. W oknie About SonicStage [Informacje o programie SonicStage] sprawdzic w obszarze Module Version [Wersja modulu], czy wymieniona jest pozycja SonicStage® Security Update Program 1.0.00.11020.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe

Rozmiar pliku

 • 3.11 Mb