Sony's OLED TV: rozpakowywanie i przygotowanie do pracy