Identyfikator artykułu : SX451573 / Ostatnia modyfikacja : 14.05.2020

Wyłącz Ochronę w usłudze my Xperia i usuń wszystkie konta Google przed oddaniem urządzenia do serwisu lub naprawy

  Przed oddaniem urządzenia Xperia do naprawy lub serwisu:
  • Utwórz na karcie pamięci lub w innej pamięci zewnętrznej kopię zapasową wszystkich osobistych danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia.
  • Wyłącz Ochronę w usłudze my Xperia (niedostępne w urządzeniach z serii Xperia XZ oraz Xperia XA1 Plus i nowszych).
  • Usuń z urządzenia wszystkie konta Google.
  Technicy partnera firmy Sony Mobile usuwają zawartość serwisowanego lub naprawianego urządzenia Xperia.
  • Jeżeli Ochrona w usłudze my Xperia jest aktywna na urządzeniu, urządzenie przechodzi w tryb zablokowania. Włączony tryb zablokowania może uniemożliwić technikowi naprawę lub serwis urządzenia. Jeśli to możliwe, wyłącz Ochronę w usłudze my Xperia na urządzeniu przed wysłaniem go do serwisowania lub naprawy, aby uniknąć przejścia urządzenia w tryb zablokowania. Po dezaktywacji Ochrony w usłudze my Xperia usuń wszelkie konta Google na urządzeniu w celu ochrony swoich danych. Uwaga! Nie usuwaj konta Google przed dezaktywacją Ochrony w usłudze my Xperia.
  • Jeżeli ochrona urządzenia będzie włączona, urządzenie zostanie zablokowane. Jeżeli urządzenie będzie zablokowane, technik serwisowy może nie być w stanie go naprawić. Jeżeli to możliwe, usuń konta Google znajdujące się na urządzeniu przed wysłaniem go do serwisowania lub naprawy, aby funkcja ochrona urządzenia nie zablokowała urządzenia.

  Wyłączanie Ochrony w usłudze my Xperia

  Jak wyłączyć Ochronę w usłudze my Xperia

  1. Zaloguj się jako właściciel, czyli użytkownik, który jako pierwszy skonfigurował urządzenie.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Zabezpieczenia > Ochrona w usłudze my Xperia.
  3. Stuknij pozycję Wyłącz, a następnie potwierdź wyłączenie.
  4. Aby ukończyć tę procedurę, zaloguj się za pomocą konta Google, które zostało użyte do włączenia Ochrony w usłudze my Xperia.

  Usuwanie konta Google

  Android 8.0 lub 9.0

  Jak usunąć konto Google

  1. Zaloguj się jako właściciel, czyli użytkownik, który jako pierwszy skonfigurował urządzenie.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Użytkownik i konta > Google > USUŃ KONTO > USUŃ KONTO

  Android 4.4, 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 lub 7.1.1

  Jak usunąć konto Google

  1. Zaloguj się jako właściciel, czyli użytkownik, który jako pierwszy skonfigurował urządzenie.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Konta/Konta i synchronizacja > Google.
  3. Stuknij konto, które chcesz usunąć.
  4. Stuknij ikonę menu (trzy kropki ustawione pionowo).
  5. Stuknij pozycję Usuń konto. Być może trzeba będzie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do konta Google.