Identyfikator artykułu : 00237385 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Bateria szybko się wyczerpuje

  Wskazówka

  W zależności od wersji systemu Android może być wymagane postępowanie inne niż opisane poniżej. Aby sprawdzić wersję systemu Android, odszukaj i stuknij opcje Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android. Jeśli menu Ustawienia nie zawiera opcji Informacje o telefonie, stuknij opcję System.

  • Jeśli nie używasz Internetu, wyłącz wszystkie połączenia danych przez sieć komórkową, aby zaoszczędzić energię. Urządzenie w dalszym ciągu będzie mogło transmitować dane przez inne sieci bezprzewodowe.

   Jak włączyć lub wyłączyć transfer danych (Android 11)

  Jak włączyć lub wyłączyć transfer danych (Android 10)

  Jak włączyć lub wyłączyć transfer danych (Android 9/Android 8)

  • Jeśli nie używasz funkcji GPS oraz łączności Bluetooth i Wi-Fi, wyłącz te funkcje.
  • Zwiększ ustawienie czasu synchronizacji poczty, kalendarza i kontaktów.

  Jak zmienić częstość sprawdzania skrzynki odbiorczej w aplikacji E-mail Sony

  • Obserwuj zużycie baterii i sprawdź, które aplikacje zużywają najwięcej energii.

  Jak sprawdzić i zmniejszyć zużycie baterii (Android 11/Android 10)

  Jak sprawdzić i zmniejszyć zużycie baterii (Android 9/Android 8)

  Jak wyświetlić zużycie baterii przez aplikacje (Android 11/Android 10/Android 9)

  Jak wyświetlić zużycie baterii przez aplikacje (Android 8)

  • Zakończ pracę nieużywanych aplikacji.
  • Zmniejsz jasność ekranu.

  Jak ręcznie wyregulować jasność ekranu. (Android 11/Android 10/Android 9)

  Jak ręcznie wyregulować jasność ekranu. (Android 8)

  • Jeśli urządzenie jest podłączone do zewnętrznego ekranu, wyłącz ekran urządzenia.

  Jak wyłączyć ekran urządzenia podczas używania funkcji Kopia lustrzana ekranu (Android 11/Android 10/Android 9)

  Jak wyłączyć ekran urządzenia podczas używania funkcji Kopia lustrzana ekranu (Android 8)

  • Jeśli znajdujesz się poza zasięgiem sieci, wyłącz urządzenie lub włącz Tryb samolotowy. W przeciwnym razie urządzenie będzie systematycznie wyszukiwać dostępne sieci, zużywając energię.

  Jak włączyć Tryb samolotowy

  • Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu słuchawkowego Sony. Zestaw słuchawkowy zużywa mniej energii niż głośniki urządzenia.
  • Wyłącz tapetę dynamiczną.
  • Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać jego optymalne działanie i najnowsze ulepszenia.
  • Przywróć ustawienia fabryczne. Bywa to najlepszym rozwiązaniem, gdy urządzenie przestanie działać prawidłowo. Należy jednak pamiętać, że powoduje to usunięcie wszystkich osobistych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia. Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zachować.

  Jak utworzyć kopię zapasową danych przy użyciu komputera

  Jak utworzyć kopię zapasową i zsynchronizować aplikacje, ustawienia telefonu i historię połączeń

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 11/Android 10)

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 9)

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 8)