Identyfikator artykułu : S700024581 / Ostatnia modyfikacja : 16.04.2019

Po ułożeniu tabletu na widełkach automatycznie uruchamia się aplikacja


    Po ułożeniu tabletu na widełkach automatycznie uruchamia się aplikacja


    Po ułożeniu tabletu na widełkach po raz pierwszy urządzenie poprosi o wybranie aplikacji, która ma być uruchamiana po ułożeniu urządzenia na widełkach. Po zaznaczeniu opcji Use by default for this action [Użyj domyślnie dla tego działania] i wybraniu aplikacji, przy następnym ułożeniu tabletu na widełkach uruchomiona zostanie wybrana aplikacja.

    Aby przywrócić ustawienie domyślne, należy dotknąć kolejno opcji Apps [Programy] – Settings [Ustawienia] – Applications [Aplikacje] – Manage applications [Zarządzanie aplikacjami]
    – (aplikacja wybrana do automatycznego uruchomienia). Na wyświetlonym ekranie zarządzania aplikacjami dotknąć opcji Clear defaults [Skasuj domyślne]. Ustawienie zostanie skasowane.