Identyfikator artykułu : 00245409 / Ostatnia modyfikacja : 05.05.2020Drukowanie

Mój smartfon jest poza zasięgiem sieci lub nie działa w nim połączenie transmisji danych

  W przypadku braku zasięgu sieci wypróbuj następujące rozwiązania:

  • Wyłącz telefon i włącz go na nowo. Spowoduje to zatrzymanie wszystkich pracujących aplikacji i zwolnienie pamięci, co czasem automatycznie rozwiązuje problem.
  • Upewnij się, że wyłączony jest Tryb samolotowy.

  Aby wyłączyć tryb samolotowy

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Sieć i internetZaawansowane.
  2. Stuknij przełącznik Tryb samolotowy, aby włączyć tę funkcję.
  • Sprawdź ikonę mocy sygnału na pasku stanu, aby upewnić się, że telefon jest połączony z siecią. Jeśli sygnał jest słaby lub w ogóle go nie ma, wyjdź na otwartą przestrzeń lub przybliż się do okna. Zdarza się, że sygnał sieci jest blokowany przez elementy konstrukcyjne (np. gruby beton, stalowe belki).
  • Jeśli smartfon w ogóle nie łączy się z siecią lub sygnał jest zbyt słaby, skontaktuj się z operatorem sieci i upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu sieci.

  • Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na użycie typu sieci obsługiwanego przez kartę SIM. Jeśli nie wiesz, jakie typy sieci są obsługiwane, skontaktuj się z operatorem sieci.

  Aby wybrać tryb sieci

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Sieć i internetSieć komórkowa.
  2. Jeśli używasz telefonu Dual SIM, wybierz kartę SIM.
  3. Stuknij kolejno opcje Zaawansowane Preferowany typ sieci, po czym wybierz typ sieci.

  • Upewnij się, że karta SIM działa prawidłowo. Włóż kartę SIM do innego urządzenia. Jeśli to pomoże, przyczyną problemu jest prawdopodobnie Twój telefon. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym Sony Mobile.

  • Wyszukaj sieć z urządzenia, aby sprawdzić, czy są dostępne jakieś sieci.

  Jak wyszukać dostępne sieci komórkowe

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia Sieć i internetSieć komórkowa.
  2. Jeśli używasz telefonu Dual SIM, wybierz kartę SIM.
  3. Stuknij opcję Zaawansowane → i wyłącz przełącznik Automatycznie wybieraj sieć, po czym stuknij opcję Sieć.
  4. Wybierz sieć.

  W przypadku braku komórkowego połączenia transmisji danych wypróbuj następujące rozwiązania:

  • Wyłącz telefon i włącz go na nowo. Spowoduje to zatrzymanie wszystkich pracujących aplikacji i zwolnienie pamięci, co czasem automatycznie rozwiązuje problem.
  • Wyłącz tryb STAMINA i ponownie uruchom urządzenie. Aby zaoszczędzić baterię, tryb STAMINA wyłącza transmisję danych w sieci komórkowej przy zgaszonym ekranie.

  Aby wyłączyć tryb STAMINA

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Bateria → Tryb STAMINA.
  2. Stuknij przełącznik, aby wyłączyć tryb STAMINA.
  • Ponów próbę w innym miejscu. W strefach słabego odbioru, w których mogą występować problemy ze stacjami bazowymi operatora sieci, istnieje możliwość zanikania komórkowego połączenia transmisji danych. Z tego powodu może być konieczne przemieszczenie się w inne miejsce.
  • Jeśli przemieszczasz się podczas korzystania z urządzenia, możesz tracić komórkowe połączenie transmisji danych ze względu na problemy z siecią operatora lub ograniczenia jej infrastruktury.
  • Ręcznie przełącz smartfon na pracę wyłącznie w sieciach WCDMA (3G) lub GSM (2G). Urządzenie automatycznie wybiera najszybszą z dostępnych sieci. Jeśli sygnał najszybszej sieci ma niestabilny poziom, urządzenie może nieustannie przełączać się między sieciami komórkowymi. Każda zmiana sieci powoduje przerwanie połączenia. Ustawiając urządzenie na pracę wyłącznie w sieciach WCDMA (3G) lub GSM (2G), należy pamiętać, że nawiązywanie połączenia z wybraną siecią może potrwać kilka minut.

  Aby wybrać tryb sieci

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia Sieć i internetSieć komórkowa.
  2. Jeśli używasz telefonu Dual SIM, wybierz kartę SIM.
  3. Stuknij kolejno opcje Zaawansowane Preferowany typ sieci, po czym wybierz typ sieci.
  • Spróbuj zresetować Nazwy punktów dostępu (APN) lub przywrócić nazwy APN operatora.

  Jak zresetować ustawienia APN

  Android 9.0 lub 10

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Sieć i internet → Sieć komórkowa → Zaawansowane → Nazwy punktów dostępu.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki) > Przywróć wartości domyślne.

  Android 8.0

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Sieć i internet → Sieć komórkowa → Nazwy punktów dostępu.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki) → Przywróć wartości domyślne.

  Jak przywrócić ustawienia APN operatora

  Android 8.0, 9.0 lub 10

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Sieć i Internet → Ustawienia internetowe.
  2. Stuknij opcję AKCEPTUJ.

  Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie wyeliminuje problemu, spróbuj po kolei wykonać poniższe czynności. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy problem został rozwiązany. Przejdź do następnej czynności tylko w przypadku niepowodzenia.

  1. Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać jego optymalne działanie i najnowsze ulepszenia. Do sprawdzenia, czy telefon jest zaktualizowany, użyj programu Xperia Companion.
  2. Przywróć ustawienia fabryczne. Bywa to najlepszym rozwiązaniem, gdy urządzenie przestanie działać prawidłowo. Należy jednak pamiętać, że powoduje to usunięcie wszystkich osobistych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia. Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zachować.

  Aby utworzyć kopię zapasową danych przy użyciu komputera

  1. Odblokuj ekran urządzenia i podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
  2. W komputerze wybierz, które pliki mają znaleźć się w kopii zapasowej. Następnie kopiuj i wklejaj bądź przeciągaj i upuszczaj pliki w odpowiednie miejsce w komputerze.

  Aby utworzyć kopię zapasową i zsynchronizować aplikacje, ustawienia telefonu i historię połączeń

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia System Zaawansowane Kopia zapasowa .
  2. Stuknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję. Automatycznie zostanie utworzona kopia zapasowa danych aplikacji, ustawień urządzenia i historii połączeń.

  Tworzenie kopii zapasowej można też włączyć w menu ustawień Dysku Google. Możesz automatycznie zsynchronizować dane aplikacji, ustawienia urządzenia i historię połączeń, logując się na konto Google użyte do synchronizacji danych w poprzednim urządzeniu. Przy pierwszym uruchomieniu nowego urządzenia zaloguj się z kreatora konfiguracji na konto Google.

  Aby przywrócić ustawienia fabryczne

  Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie należy przerywać procedury przywracania ustawień fabrycznych.

  1. Utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych z wewnętrznej pamięci. Możesz użyć karty pamięci lub dowolnej pamięci innej niż wewnętrzna. Jeśli na karcie SD zapisane są zaszyfrowane pliki, należy wyłączyć szyfrowanie, aby zachować do nich dostęp po przywróceniu ustawień.
  2. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia System Zaawansowane Zresetuj opcje.
  3. Stuknij kolejno opcje Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne) → Resetuj telefon.
  4. W razie potrzeby narysuj wzór odblokowania ekranu, podaj hasło lub wprowadź kod PIN.
  5. Aby potwierdzić, stuknij opcję Wymaż wszystko.

  Uwaga: przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje powrotu do wcześniejszej wersji systemu Android.