Identyfikator artykułu : 00245414 / Ostatnia modyfikacja : 05.05.2020Drukowanie

Wolne działanie smartfona Xperia — rozwiązywanie problemów

  Jeśli urządzenie działa bardzo wolno (np. przy posługiwaniu się menu lub uruchamianiu aplikacji), zapoznaj się z poniższymi propozycjami rozwiązania tego problemu.
  Po wypróbowaniu każdej propozycji sprawdź, czy problem został rozwiązany. Przejdź do następnej czynności tylko w przypadku niepowodzenia.

  Spis treści

  1. Niedawna aktualizacja telefonu
  2. Prawie nie ma pamięci?

  3. Czyszczenie aplikacji
  4. Ponowne uruchomienie urządzenia
  5. Ponowne uruchomienie w trybie bezpiecznym
  6. Przywracanie ustawień fabrycznych
  7. Naprawa oprogramowania
  8. Formatowanie karty SD


  1. Czy w ostatnim czasie była wykonywana aktualizacja telefonu?

  Po aktualizacji systemu Android stabilizowanie się oprogramowania może zająć do dwóch dni. Przez jakiś czas w tle będą działać pewne procesy rozpoczęte przez aktualizację, na przykład:

  • Indeksowanie plików.
  • Aktualizowanie fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Gdy nowo zaktualizowane urządzenie zostanie pierwszy raz włączone i połączone z Internetem, aktualizowane są aplikacje.

  Te działające w tle procesy intensywnie wykorzystują procesor, co sprawia, że przez dzień czy dwa urządzenie zdaje się pracować powoli. Jest to normalne zachowanie podczas indeksowania i aktualizowania aplikacji, które samo ustąpi.

  Jeśli natomiast smartfon nie był od pewnego czasu aktualizowany, zajrzyj na kartę Oprogramowanie w preinstalowanej aplikacji Pomoc Xperia. Aktualizacja oprogramowania telefonu do najnowszej wersji może także poprawić działanie.

  2. Prawie nie ma pamięci?

  Sprawdź, ile wolnej pamięci pozostało w telefonie. Jeśli pamięć jest pełna, działanie telefonu może ulec spowolnieniu.
  Wybierz kolejno opcje Ustawienia → Pamięć wewnętrzna. Możesz wówczas użyć funkcji Zwolnij miejsce. To menu pozwala także sprawdzić, które aplikacje lub katalogi zużywają najwięcej pamięci.
  Zwolnienie miejsca może poprawić działanie telefonu.

  3. Wyczyść wszystkie aplikacje pracujące w tle

  Duża liczba aplikacji w tle możne spowalniać telefon. Wyczyść wszystkie aplikacje i sprawdź, czy zwiększy to szybkość działania.

  4. Uruchom ponownie urządzenie

  Ponowne uruchomienie telefonu co pewien czas (raz na tydzień) jest korzystne z wielu powodów: pomaga zachować pamięć, zapobiega awariom systemu i zwiększa żywotność akumulatora. Uruchom ponownie urządzenie i sprawdź, czy jego działanie się poprawi.

  5. Uruchom ponownie w trybie bezpiecznym

  Co to jest „tryb bezpieczny”?
  Tryb bezpieczny to sposób na uruchomienie telefonu w taki sposób, by jego pracy nie zakłócały aplikacje innych autorów, które uruchamiają się razem z systemem operacyjnym.
  Jeśli w trybie bezpiecznym telefon działa normalnie, może go spowalniać aplikacja innego autora. W trybie bezpiecznym można odinstalowywać aplikacje.

  Jak ponownie uruchomić urządzenie w trybie bezpiecznym

  • Przytrzymaj wciśnięty klawisz włączania/wyłączania, tak jak przy standardowym wyłączaniu telefonu.
  • Kiedy pojawi się opcja Wyłącz, stuknij i trzymaj ją dotąd, aż pojawi się opcja Uruchom ponownie w trybie bezpiecznym.
  • Po uruchomieniu w trybie bezpiecznym w lewym dolnym rogu pojawia się informacja Tryb awaryjny . Telefon można też uruchomićtrybie bezpiecznym poprzez wyłączenie go i odczekanie kilku sekund.

  6. Przywróć ustawienia fabryczne

  Zanim zaczniesz, pamiętaj o następujących rzeczach:

  • Najpierw utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych z wewnętrznej pamięci smartfona, ponieważ przywracanie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie dane z wewnętrznej pamięci. Nie zostanie usunięta zawartość karty SD.

  • Osobiste dane przechowywane w urządzeniu, takie jak kontakty i pliki multimedialne, należy zapisać w kopii zapasowej na karcie SD lub w usłudze kopii zapasowych w chmurze (na koncie online).

  • Można także utworzyć kopię zapasową na komputerze, używając programu komputerowego Xperia Companion. Nie dotyczy to telefonów z fabrycznie zainstalowanym systemem Android-P.

  • Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie należy przerywać procedury przywracania ustawień fabrycznych.

  • Szczegółowy opis przywracania ustawień fabrycznych urządzenia jest zamieszczony poniżej. Kliknij rozwijane pole dla odpowiedniej wersji systemu Android.
   Wskazówka: aby sprawdzić wersję systemu Android w urządzeniu, odszukaj i stuknij opcje UstawieniaSystemInformacje o telefonieWersja Android lub
   UstawieniaInformacje o telefonie/tablecieWersja Android.

  Android 8.0 lub nowszy

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne
  • 1. Utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych z wewnętrznej pamięci. Możesz skorzystać na przykład z karty pamięci SD lub z usługi kopii zapasowych w chmurze (na koncie online). Jeśli na karcie SD zapisane są zaszyfrowane pliki, należy wyłączyć szyfrowanie, aby zachować do nich dostęp po przywróceniu ustawień.
  • 2. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → System → Resetowanie.
  • 3. Stuknij kolejno opcje Ustawienia fabryczne → RESETUJ TELEFON.
  • 4. W razie potrzeby narysuj wzór odblokowania ekranu, podaj hasło lub wprowadź kod PIN.
  • 5. Aby potwierdzić, stuknij opcję WYMAŻ WSZYSTKO.

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 lub 7.1.1

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne
  • 1. Utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych z wewnętrznej pamięci. Możesz skorzystać na przykład z karty pamięci SD lub z usługi kopii zapasowych w chmurze (na koncie online). Jeśli na karcie SD zapisane są zaszyfrowane pliki, należy wyłączyć szyfrowanie, aby zachować do nich dostęp po przywróceniu ustawień.
  • 2. Przypomnij sobie lub odszukaj nazwę użytkownika konta Google i hasło.
  • 3. Na ekranie głównym stuknij ikonę Aplikacje.
  • 4. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Kopia zapasowa i resetowanie → Ustawienia fabryczne.
  • 5. Android 5.0/5.1: jeśli chcesz także skasować obrazy, muzykę i podobne dane przechowywane w pamięci wewnętrznej, zaznacz pole Wymaż pamięć wewnętrzną (nie wpływa to na kartę SD).
  • 6. Stuknij opcję Resetuj telefon/tablet lub Wymaż wszystko.
  • 7. W razie potrzeby narysuj wzór odblokowania ekranu, podaj hasło lub wprowadź kod PIN.
  • 8. Aby potwierdzić, stuknij opcję Wymaż wszystko.

  Android 4.2, 4.3 lub 4.4

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne
  • 1. Utwórz kopię zapasową wszystkich własnych danych z wewnętrznej pamięci, które chcesz zachować. Kopię możesz zapisać na przykład na karcie pamięci SD lub na komputerze z zainstalowanym programem Xperia Companion.
  • 2. Na ekranie głównym stuknij ikonę Aplikacje.
  • 3. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Kopia zapasowa i resetowanie → Ustawienia fabryczne.
  • 4. Jeśli chcesz także skasować obrazy, muzykę i podobne dane przechowywane w pamięci wewnętrznej, zaznacz pole Wymaż pamięć wewnętrzną (nie wpływa to na kartę SD).
  • 5. Stuknij opcję Resetuj telefon/tablet.
  • 6. Aby potwierdzić, stuknij opcję Wymaż wszystko.


  7. Wykonaj naprawę oprogramowania

  Jeśli nie masz aktualnej kopii zapasowej, utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia, a następnie napraw oprogramowanie.

  1. Przypomnij sobie lub odszukaj nazwę użytkownika konta Google i hasło. Do uruchomienia urządzenia Xperia po naprawie oprogramowania może być konieczne jego odblokowanie. Zależy to od ustawień zabezpieczeń urządzenia Xperia.
   Wskazówka:: jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika konta Google i hasła, możesz spróbować je odzyskać na stronie odzyskiwania konta Google.
  2. Komputer: jeśli w komputerze nie jest jeszcze zainstalowany program Xperia Companion, pobierz go i zainstaluj.
  3. Uruchom program Xperia Companion.
  4. W oknie Zarządzanie urządzeniem Xperia kliknij opcję Naprawa oprogramowania.
  5. Wykonuj wyświetlane polecenia.

  8. Sformatuj kartę SD / kartę pamięci

  Ostatnim rozwiązaniem, jakie można wypróbować, jest formatowanie karty pamięci. Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie wszystkich plików i folderów, w tym wszelkich uszkodzonych plików i pozostałości danych.