Identyfikator artykułu : 00261684 / Ostatnia modyfikacja : 20.05.2021

Telefon zawiesił się lub nie włącza się

  Resetowanie telefonu przez wymuszenie ponownego uruchomienia

  Zdarza się, że telefon się zawiesi. Może to być spowodowane błędem aplikacji, zablokowaniem się ekranu lub brakiem możliwości włączenia telefonu.
  Jeśli smartfon nie reaguje, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie lub wyłączenie. Jest to bardzo bezpieczne i uniwersalne rozwiązanie, które nie powoduje usunięcia żadnych ustawień i własnych danych:

  1. Naciśnij klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności. Trzymaj oba klawisze dotąd, aż telefon zawibruje.
  2.  W zależności od sytuacji, możesz wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie telefonu:
   a.    Aby ponownie uruchomić telefon, puść klawisze, gdy urządzenie zawibruje
   b.    Aby wyłączyć telefon, nadal trzymaj klawisze zasilania i zwiększania głośności dotąd, aż telefon zawibruje 3 razy. Po takim wymuszonym wyłączeniu ponownie spróbuj włączyć urządzenie. 

  Jeśli powyższy sposób nie zadziała, spróbuj użyć wymuszonego, 2-minutowego restartu:

  1. Naciśnij klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności na 2 minuty, ignorując wszystkie wibracje.
  2. Puść klawisze. Telefon automatycznie się wyłączy.
  3. Zacznij ładować telefon, tak aby na ekranie pojawiła się ikona ładowania.
  4. Po wykonaniu tej procedury spróbuj ponownie włączyć telefon.

   

  Dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów

  1. Daj telefonowi wystarczająco dużo czasu na uruchomienie. Na zawibrowanie urządzenia trzeba poczekać nawet 10 sekund.
  2. Cierpliwe ładowanie: jeśli z jakiegoś powodu bateria telefonu jest całkowicie wyczerpana, na reakcję urządzenia na ładowanie trzeba czasem czekać do 30 minut. W tym czasie ekran pozostaje ciemny i nie pojawia się ikona ładowania. Należy ponadto pamiętać, że pełne ładowanie wyczerpanej baterii może trwać do 4 godzin.
  3. Oryginalny przewód USB: jeśli występuje problem z ładowaniem urządzenia, zacznij od sprawdzenia, że używasz oryginalnej ładowarki Sony i przewodu USB Sony przeznaczonego specjalnie do ładowania swojego telefonu. Jeśli jednak wydaje się, że nic nie działa, spróbuj naładować urządzenie przy użyciu innego przewodu USB podłączonego do portu USB komputera, aby wykluczyć problem z przewodem lub ładowarką 
  4. Wyjmij kartę pamięci: jeśli wyjęcie karty rozwiąże problem, karta SD może być uszkodzona. W takim przypadku trzeba wymienić kartę SD używaną w urządzeniu.