Identyfikator artykułu : 00237361 / Ostatnia modyfikacja : 28.08.2020Drukowanie

Mój telefon się nie włącza

  Jeśli urządzenie nie reaguje na próby włączenia, spróbuj po kolei wykonać poniższe czynności. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy problem został rozwiązany. Przejdź do następnej czynności tylko w przypadku niepowodzenia.

  • Daj urządzeniu wystarczający czas na uruchomienie. Naciśnij długo klawisz zasilania, aż urządzenie zawibruje. Wówczas puść klawisz. Na zawibrowanie urządzenia trzeba poczekać nawet 10 sekund.
  • Upewnij się, że urządzenie jest naładowane. Jeśli bateria jest wyczerpana, na reakcję urządzenia na ładowanie trzeba czasem czekać do 30 minut. W tym czasie ekran pozostaje ciemny i nie pojawia się ikona ładowania. Należy ponadto pamiętać, że pełne ładowanie wyczerpanej baterii może trwać do 4 godzin.
  • Jeśli występuje problem z ładowaniem urządzenia, zacznij od sprawdzenia, że używasz oryginalnej ładowarki Sony i przewodu USB Sony przeznaczonego specjalnie do ładowania swojego urządzenia. Spróbuj naładować urządzenie przy użyciu innego przewodu USB podłączonego do portu USB komputera. Jeśli rozpocznie się ładowanie urządzenia, może to świadczyć o nieprawidłowym działaniu ładowarki.
  • Jeśli do urządzenia włożona jest karta pamięci, wyjmij ją i uruchom ponownie urządzenie. Jeśli wyjęcie karty rozwiąże problem, karta SD może być uszkodzona. W takim przypadku trzeba wymienić kartę SD używaną w urządzeniu.
  • W sytuacji gdy urządzenie przestaje reagować lub nie uruchamia się ponownie w normalny sposób, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie bądź wyłączenie. Wymuszenie ponownego uruchomienia nie powoduje usunięcia ustawień lub własnych danych.

  Jak wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia 

  Jak włączyć urządzenie 

  • Jeśli procedura wymuszonego ponownego uruchomienia nie przyniesie rezultatu, spróbuj użyć procedury 2-minutowego ponownego uruchomienia.

  Jak wymusić 2-minutowe ponowne uruchomienie

  • Zalecane jest utworzenie kopii zapasowej i synchronizacja ważnych danych z kontem Google.
  • Do wykonania naprawy oprogramowania urządzenia i przywrócenia ustawień fabrycznych użyj programu komputerowego Xperia Companion. Zwracamy uwagę, że naprawa oprogramowania powoduje usunięcie wszystkich danych z wewnętrznej pamięci masowej urządzenia. Nie są usuwane dane znajdujące się na zewnętrznej karcie SD, takie jak zdjęcia, filmy i muzyka.

  Jak utworzyć kopię zapasową danych przy użyciu komputera 

  Jak utworzyć kopię zapasową i zsynchronizować aplikacje, ustawienia telefonu i historię połączeń 

  Jak naprawić oprogramowanie urządzenia za pomocą programu Xperia Companion 

  Uwaga! Jeśli po wykonaniu poniższych czynności problem nadal nie został rozwiązany, może być konieczne zarezerwowanie naprawy.