Identyfikator artykułu : 00237457 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Komputer nie wykrywa urządzenia podłączonego przewodem USB

  Uwaga

  Jeśli urządzenie miało kontakt z wodą, przed podłączaniem przewodu USB upewnij się, że port USB jest zupełnie suchy.

  Wskazówka

  W zależności od wersji systemu Android może być wymagane postępowanie inne niż opisane poniżej. Aby sprawdzić wersję systemu Android, odszukaj i stuknij opcje Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android. Jeśli menu Ustawienia nie zawiera opcji Informacje o telefonie, stuknij opcję System.

  • Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany i aktywny oraz że urządzenie jest ustawione na przesyłanie danych.

   Jak przełączyć urządzenie w tryb przesyłania danych (Android 11 / Android 10 / Android 9) 

   Jak przełączyć urządzenie w tryb przesyłania danych (Android 8) 

  • Upewnij się, że używasz oryginalnego przewodu USB Sony przeznaczonego specjalnie do swojego urządzenia i że przewód ten jest prawidłowo podłączony do urządzenia i komputera.
  • Spróbuj użyć innego portu USB komputera. Podłącz urządzenie bezpośrednio do tego portu USB. Nie używaj koncentratora USB ani przedłużacza USB.
  • Spróbuj użyć innego przewodu USB, aby upewnić się, że przewód nie jest uszkodzony.
  • Jeśli używasz komputera Mac, upewnij się, że zainstalowany jest program Xperia Companion w wersji na system macOS. Komputery Mac nie obsługują rozszerzenia MTP, które jest potrzebne do przesyłania plików między komputerem a urządzeniem z systemem Android.
  • Odłącz urządzenie od komputera i wyczyść w urządzeniu dane aplikacji systemowej Pamięć multimediów. Uruchom ponownie urządzenie i podłącz je do komputera.

   Jak wyczyścić dane aplikacji Przechowywanie multimediów (Android 11 / Android 10) 

   Jak wyczyścić dane aplikacji Przechowywanie multimediów (Android 9) 

   Jak wyczyścić dane aplikacji Przechowywanie multimediów (Android 8) 

  • Jeśli w urządzeniu jest zainstalowana karta pamięci, wyłącz urządzenie, po czym wyjmij i z powrotem włóż kartę pamięci. Uruchom ponownie komputer. Włącz urządzenie i ponownie połącz je z komputerem przewodem USB.
  • Uruchom ponownie urządzenie i komputer.
  • Spróbuj użyć innego komputera.
  • Jeśli używasz systemu Windows N lub Windows KN, upewnij się, że pobrany został pakiet Media Feature Pack, który umożliwia przesyłanie plików. Te wersje systemu Windows nie obsługują przesyłania plików za pomocą protokołu MTP.
  • Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać jego optymalne działanie i najnowsze ulepszenia.