Identyfikator artykułu : SX064073 / Ostatnia modyfikacja : 03.06.2020

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizowanie aplikacji?

  Jeśli funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona, aplikacje są aktualizowane bez monitowania. Może to powodować pobieranie znacznych ilości danych bez wiedzy użytkownika. Dla uniknięcia potencjalnie wysokich opłat za transfer danych użytkownik może wyłączyć funkcję automatycznych aktualizacji.

  Android™ 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 lub 4.4

  Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje dla wszystkich aplikacji jednocześnie

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Google Play™.
  3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
  4. Stuknij pozycję Aktualizuj aplikacje automatycznie i wybierz odpowiednią opcję.

  Wskazówka: Aby całkowicie uniknąć ewentualnych opłat za transfer danych w sieci komórkowej, można wybrać opcję Automatyczne aktualizacje tylko w sieci Wi-Fi.

  Android™ 2.3

  Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje dla wszystkich aplikacji jednocześnie

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Google Play™.
  3. Naciśnij klawisz menu, a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
  4. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Aktualizuj aplikacje automatycznie and Aktualizuj tylko w sieci Wi-Fi.

  Android™ 2.1

  Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizowanie aplikacji

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Market.
  3. Naciśnij klawisz menu, a następnie stuknij pozycję Moje aplikacje.
  4. Zaznacz odpowiednią aplikację, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwól na automatyczne aktualizacje.