Identyfikator artykułu : SX362073 / Ostatnia modyfikacja : 21.04.2015Drukowanie

Aplikacja Album wyświetla ikonę brakującego obrazka zamiast zdjęcia

  Jeśli aplikacja Album nie może wyświetlić pewnego obrazka, wyświetla zamiast niego ikonę brakującego obrazka (przypominającą górę). Możliwe, że plik obrazka jest uszkodzony, albo wystąpił problem z serwisem internetowym, z którym ten obraz jest synchronizowany.

  • Wyczyść dane w aplikacji Album, aby sprawdzić, czy plik jest uszkodzony.
  • Jeśli próbujesz pobrać obrazek z sieci, sprawdź, czy połączenie z Internetem działa i czy prawidłowo logujesz się do serwisu internetowego.

  Jak wyczyścić dane w aplikacji Album

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia> Aplikacje.
  3. Przewiń do karty Wszystkie, a następnie wybierz aplikację Album.
  4. Stuknij pozycje Wyczyść daneOK.

  Jak sprawdzić stan logowania do konta serwisu internetowego

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Album.
  3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij odpowiedni serwis internetowy.
  4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź dane logowania.
  5. Stuknij ikonę aktualizacji.

  Wskazówka: Można także sprawdzić ustawienia kont synchronizowanych z serwisami internetowymi w menu Ustawienia.