Identyfikator artykułu : SX276773 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2015Drukowanie

Czy można ukryć albumy internetowe takie jak Picasa, Facebook lub Flickr?

  Album internetowy Picasa™ jest tworzony automatycznie przy tworzeniu konta w serwisie Google™. Jeśli w urządzeniu jest zainstalowana wersja 6.3.A.0.0 (lub nowsza) aplikacji Album, istnieje możliwość ukrycia albumów powiązanych z serwisami internetowymi takimi jak Facebook™ lub Flickr™.

  Jak ukryć albumy internetowe w aplikacji Album

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Album.
  3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie wybierz serwis internetowy.
  4. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo), a następnie wybierz odpowiednią opcję.